ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮಹತ್ವವೇನು?

0
What is Kartik Purnima Significance in Kannada

ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮಹತ್ವವೇನು?

ಪರಿವಿಡಿ

ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯು ಹಿಂದೂ, ಸಿಖ್ ಮತ್ತು ಜೈನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಬ್ಬವಾಗಿದ್ದು, ಪೂರ್ಣಿಮಾ (ಹುಣ್ಣಿಮೆ) ದಿನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ತಿಕ (ನವೆಂಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್) ತಿಂಗಳ ಹದಿನೈದನೇ ಚಂದ್ರನ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತ್ರಿಪುರಾರಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಥವಾ ದೇವ-ದೀಪಾವಳಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ದೇವರುಗಳ ದೀಪಗಳ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ದಿನಾಂಕದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಸಂಬಂಧಿತ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ.ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ

ಈ ದಿನವನ್ನು ರಾಧಾ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ತಮ್ಮ ಗೋಪಿಯರೊಂದಿಗೆ ರಾಸಲೀಲಾವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯ, ಪುರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ರಾಸಲೀಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ದಂತಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೃಷ್ಣನು ಈ ದಿನ ರಾಧೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದನು.

ತ್ರಿಪುರಾರಿ ಎಂಬುದು ಶಿವ ದೇವರ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿದೆ

‘ತ್ರಿಪುರಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ’ ಅಥವಾ ‘ತ್ರಿಪುರಾರಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ತ್ರಿಪುರಾರಿಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ – ತ್ರಿಪುರಾಸುರನ ವೈರಿ. ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಕೆಲವು ದಂತಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ತಾರಕಾಸುರನ ಮೂವರು ರಾಕ್ಷಸ ಪುತ್ರರನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತ್ರಿಪುರಾರಿ ಎಂಬುದು ಶಿವ ದೇವರ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿದೆ. ಶಿವನು ತನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕನಾಗಿ (“ತ್ರಿಪುರಾಸುರನ ಕೊಲೆಗಾರ”) ಈ ದಿನ ತ್ರಿಪುರಾಸುರನನ್ನು ಕೊಂದನು. ತ್ರಿಪುರಾಸುರನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಗೆದ್ದನು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಗರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದನು, ಇದನ್ನು “ತ್ರಿಪುರ” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಮತ್ತು ಅವನ/ಅವರ ನಗರಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾಣದಿಂದ ನಾಶಪಡಿಸುವುದು – ಶಿವನು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವರು ಆ ದಿನವನ್ನು ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಈ ದಿನವನ್ನು “ದೇವ-ದೀಪಾವಳಿ”-ದೇವರ ದೀಪಾವಳಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು

ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಮತ್ಸ್ಯ, ದೇವರು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮೀನ ಅವತಾರ (ಅವತಾರ) ಮತ್ತು ತುಳಸಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾದ ವೃಂದಾ ಅವರ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆ

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಯುದ್ಧದ ದೇವರು ಮತ್ತು ಶಿವನ ಮಗ ಭಗವಾನ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ ಜನ್ಮದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನವನ್ನು ಪಿತ್ರರು, ಸತ್ತ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗುರು ನಾನಕ್ ಜನ್ಮದಿನ

ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮಾವನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮಗುರು ಗುರುನಾನಕ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಹಬ್ಬದ ಮೂಲವು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಶಕಮೇಧ ಎಂಬ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಬೆಟ್ಟದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಈ ದಿನವು ನಕ್ಷತ್ರ (ಚಂದ್ರನ ಮಹಲು) ಕೃತ್ತಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ನಂತರ ಮಹಾ ಕಾರ್ತಿಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹಬ್ಬವು ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಕ್ಷತ್ರವು ಭರಣಿ, ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ವಿಶೇಷವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರವಾದರೆ ಫಲ ಫಲಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ದಿನದ ಯಾವುದೇ ಪರೋಪಕಾರಿ ಕಾರ್ಯವು ಹತ್ತು ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.ಹಿಂದೂ ಆಚರಣೆ – ದೇವ-ದೀಪಾವಳಿ 

ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯು ಪ್ರಬೋಧಿನಿ ಏಕಾದಶಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ನ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಷ್ಣುವು ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ. ಪ್ರಬೋಧಿನಿ ಏಕಾದಶಿಯು ದೇವರ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಚಾತುರ್ಮಾಸ ತಪಸ್ಸು ಈ ದಿನ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಬೋಧಿನಿ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಅನೇಕ ಜಾತ್ರೆಗಳು ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಮುಖ ದಿನವಾಗಿದೆ.

ಈ ದಿನದಂದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವ ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಢರಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬೋಧಿನಿ ಏಕಾದಶಿ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಪುಷ್ಕರ ಮೇಳ ಸೇರಿವೆ. ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯು ತುಳಸಿ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಲು ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಬೋಧಿನಿ ಏಕಾದಶಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ದಿನ ವಿಷ್ಣುವು ಬಾಲಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ತನ್ನ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿನವನ್ನು ದೇವ-ದೀಪಾವಳಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಕರ ಮೇಳ

ಪುಷ್ಕರ್, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಪುಷ್ಕರ ಮೇಳವು ಪ್ರಬೋಧಿನಿ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ, ಎರಡನೆಯದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು. ಈ ಜಾತ್ರೆಯು ಪುಷ್ಕರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಪುಷ್ಕರ್ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ನಾನವು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ಮೂರು ಪುಷ್ಕರಗಳನ್ನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪುಣ್ಯಕರವೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಸಾಧುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಏಕಾದಶಿಯಿಂದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದವರೆಗೆ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಜಾತ್ರೆಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 200,000 ಜನರು ಮತ್ತು 25,000 ಒಂಟೆಗಳು ಪುಷ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಪುಷ್ಕರ್ ಜಾತ್ರೆಯು ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಒಂಟೆ ಮೇಳವಾಗಿದೆ.

ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ (ಸರೋವರ ಅಥವಾ ನದಿಯಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಜಲಮೂಲ) ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನವನ್ನು “ಕಾರ್ತಿಕ ಸ್ನಾನ” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ಪುಷ್ಕರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಾನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತರು ಚಂದ್ರೋದಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಶಿವ ಸಂಬೂತಿ ಮುಂತಾದ ಆರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನ್ನಕೂಟ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ನ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಶ್ವಿನ್ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ ಜನರು ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನ ವಿಷ್ಣು ದೇವರನ್ನೂ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ದಿನದಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಶೇವಿಂಗ್, ಕೂದಲು ಕತ್ತರಿಸುವುದು, ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವುದು, ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಕೀಳುವುದು, ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದಾನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಸುಗಳ ದಾನ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದು, ಉಪವಾಸ ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವುದು ಜನರ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.ತ್ರಿಪುರಿ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯು ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ ಮಾತ್ರ, ಶಿವನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ತ್ರಿಪುರಾಸುರನ ಸಂಹಾರದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಶಿವನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ದೇವಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಬೆಳಗುತ್ತವೆ. ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪಮಾಲೆಗಳು ಅಥವಾ ದೀಪಗಳ ಗೋಪುರಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು 360 ಅಥವಾ 720 ಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ, ಸಾವಿನ ನಂತರ ನರಕವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 720 ಬತ್ತಿಗಳು ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ನ 360 ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.

ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ, ಘಾಟ್‌ಗಳು ಸಾವಿರಾರು ದಿಯಾಗಳೊಂದಿಗೆ (ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಬೆಳಗಿದ ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪಗಳು) ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ. ಜನರು ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ದೀಪಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಿವನ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ದೀಪಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನವನ್ನು “ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪರತ್ನ” ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ – ಕಾರ್ತಿಕದಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳ ರತ್ನ. ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಣಿ ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ತೇಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿ, ಪವಿತ್ರ ಅಂಜೂರ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಾ ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ದೀಪಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರು ಮತ್ತು ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ದೀಪಗಳು ಬೆಳಕನ್ನು ಕಂಡ ಮೀನುಗಳು, ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣದ ತೆಲುಗು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸವನ್ನು (ತಿಂಗಳು) ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ದೀಪಾವಳಿಯ ದಿನದಂದು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ದಿನದಿಂದ ಮಾಸಾಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಣ್ಣೆಯ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ ಪೌರ್ಣಮಿಯಂದು (ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ) ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ 365 ಬತ್ತಿಗಳ ಎಣ್ಣೆಯ ದೀಪವನ್ನು ಶಿವ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಾರ್ತಿಕ ಪುರಾಣವನ್ನು ಓದಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದವರೆಗೆ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇಡೀ ತಿಂಗಳು. ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೂಡ ಈ ದಿನವನ್ನು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಬೋಯಿತ ಬಂದನ- ಒಡಿಶಾ

ಒಡಿಶಾದ ಜನರು ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮಾವನ್ನು ದಿನದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಬಾಳೆ ಕಾಂಡದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಚಿಕಣಿ ಬೋಯಿಟಾವನ್ನು (ದೋಣಿಗಳು) ತೇಲುವ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು, ಜನರು ಬೋಯಿಟಾ ಬಂದನವನ್ನು ( boita bandaṇa) ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಚೀನ ಕಡಲ ವ್ಯಾಪಾರದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಕಳಿಂಗ ಮೂಲಕ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ತೇಲುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಹತ್ತಿರದ ನೀರಿನ ಮಿನಿ ಬೋಟ್‌ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ.

ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಕಡ್ಡಿ, ದೀಪಕ್ (ದೀಪಗಳು), ಬಟ್ಟೆ, ವೀಳ್ಯದೆಲೆಗಳಿಂದ ಬೆಳಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೋಯಿಟಾ ಎಂದರೆ ದೋಣಿ ಅಥವಾ ಹಡಗು. ಈ ಉತ್ಸವವು ಕಳಿಂಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ರಾಜ್ಯದ ವೈಭವದ ಕಡಲ ಇತಿಹಾಸದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಧಬಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾವಿಕರು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಜಾವಾ, ಸುಮಾತ್ರಾ ಮತ್ತು ಬಾಲಿಯಂತಹ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ದೂರದ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಬೋಟಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರು. .ಒಡಿಶಾ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಂದೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಿಂಗಳನ್ನು ಮಂಗಳಕರ ಪದ್ಧತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ, ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಂಚುಕದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಮಾರಂಭದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ.  ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸವು ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಮರುದಿನವನ್ನು ಛಡಾ ಖಾಯ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆಗ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಜನರು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಅಂದಹಾಗೆ, ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಭಾಗವೆಂದರೆ ಬಾಲಿ, ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ಮುಂತಾದ ದೂರದ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಳಿಂಗ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಫ್ಲೀಟ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಬಲಿ ಜಾತ್ರೆಯ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬೋಯಿಟಾ ಬಂದಾನದ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪಂ

ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾವು ಕೃತ್ತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈನಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಜೈನಧರ್ಮ, ಪಾಲಿತಾನ ಜೈನ ದೇವಾಲಯಗಳು

ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯು ಜೈನರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ಜೈನ ಯಾತ್ರಾ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಪಾಲಿಟಾನಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ಮಂಗಳಕರ ಯಾತ್ರೆ (ಪ್ರಯಾಣ) ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಾವಿರಾರು ಜೈನ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲಿಟಾನಾ ತಾಲೂಕಿನ ಶತ್ರುಂಜಯ ಬೆಟ್ಟಗಳ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಶಾಂತ್ರುಂಜಯ ತೀರ್ಥ ಯಾತ್ರೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ನಡಿಗೆಯು ಜೈನ ಭಕ್ತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ, ಅವರು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ ಭಗವಾನ್ ಆದಿನಾಥ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಮೂಲಕ 216 ಕಿಮೀ ಒರಟಾದ ಪರ್ವತ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಜೈನರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವಾದ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ, ಚಾತುರ್ಮಾಸದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಈ ದಿನವು ನಡಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ದಿನವು ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.

ಮಳೆಗಾಲದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದರಿಂದ ದೂರವಿರುವುದರಿಂದ, ಮೊದಲ ದಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ತೀರ್ಥಂಕರನಾದ ಆದಿನಾಥನು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲು ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿದನು ಎಂದು ಜೈನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಜೈನ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಾಧುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧ್ವಿಗಳು ಈ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಪರ್ವ- ಸಿಖ್ ಧರ್ಮ

ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಗುರುಪುರಬ್ ಅಥವಾ ಸಿಖ್ಖರ ಮೊದಲ ಗುರು ಶ್ರೀ ಗುರುನಾನಕ್ ದೇವ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪರ್ವ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾಯಿ ಗುರುದಾಸ್, ಅವರ ಕಬಿಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಗುರುನಾನಕ್ ಈ ದಿನ ಜನಿಸಿದರು ಎಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗುರುನಾನಕ್ ಜಯಂತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನವೂ ಆಗಿದೆ.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here