ಶಿವನು ರಾವಣನನ್ನು ಕೈಲಾಸ ಶಿಖರದಿಂದ ಏಕೆ ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳಿದನು ?

0
Shiva push Ravana down from Kailasa peak story in kannada

ಶಿವನು ರಾವಣನನ್ನು ಕೈಲಾಸ ಶಿಖರದಿಂದ ಏಕೆ ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳಿದನು ?

Why did Shiva push Ravana down from Kailasa peak?

ರಾವಣನು ಶಿವನ ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಭಕ್ತನು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಬಾರದು ಆದರೆ ಅವನು ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಬಹಳ ದೂರದದಿಂದ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದನು- ನೀವು ಊಹಿಸಿ, ಇಷ್ಟು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ? ಮತ್ತು ಅವನು ಶಿವನನ್ನು ಸ್ತುತೀಸಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಅವನು ಒಂದು ಡೋಲು ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು, ಅದರ ತಾಳಕ್ಕೆ ಅವನು ತಕ್ಷಣವೇ ಶಿವ ತಾಂಡವ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ 1008 ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದನು.

ಶಿವನು ಅವನ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟನು ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಿತನಾದನು. ರಾವಣನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಹಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಅವನು ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೈಲಾಸವನ್ನು ಏರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ರಾವಣನು ಬಹುತೇಕ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಮತ್ತು ಶಿವನು ತನ್ನ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧನಾಗಿದ್ದಾಗ, ಪಾರ್ವತಿಯು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಳು.ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾರ್ವತಿಯು ಶಿವನನ್ನು ತನ್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಳು. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, “ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾನೆ”. ಆದರೆ ಶಿವ ಇನ್ನೂ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಕೊನೆಗೆ ಪಾರ್ವತಿಯು ಅವಳನ್ನು ಸಂಗೀತದ ಸಾಹಸಗಳಿಂದ ಹೊರತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಳು. ಮತ್ತು ರಾವಣ ಶಿಖರವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ, ಶಿವನು ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ಪಾದಗಳಿಂದ ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳಿದನು. ರಾವಣ ಕೈಲಾಸದ ದಕ್ಷಿಣ ಮುಖದಿಂದ ಜಾರಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ. ಅವನ ಡೋಲು ಅವನ ಹಿಂದೆ ಎಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ರಾವಣ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅವನ ಡೋಲು ಪರ್ವತದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಗೆರೆಯನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೈಲಾಸದ ದಕ್ಷಿಣದ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಗುರುತನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಕೈಲಾಸದ ಒಂದು ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಲಶದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಯಿ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವುದು ಅಥವಾ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೈಲಾಸದ ದಕ್ಷಿಣ ಮುಖವು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಆಗಸ್ತ್ಯ ಮುನಿ ಕೈಲಾಸದ ದಕ್ಷಿಣ ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಂಡನು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೈಲಾಸದ ದಕ್ಷಿಣ ಮುಖವನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಬಹುಶಃ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹಿಮ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಬಿಳಿಯಾಗಿದೆ.

ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಬಾಯಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಕೈಲಾಸದ ದಕ್ಷಿಣ ಮುಖಕ್ಕೆ ತೆರಳುವವರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೇ ಜನರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಮಾರ್ಗವು ಇತರ ಮುಖಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಜನರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು.ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದ ಈ 8 ರಹಸ್ಯಗಳಿಂದ ನಾಸಾ ಕೂಡ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದೆ!!

ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದ ರಹಸ್ಯಗಳು – ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತ, ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರ್ವತವನ್ನು ನಾವು ಸನಾತನಿ ಭಾರತೀಯರು ಇಂದಿಗೂ ಶಿವನ ನಿವಾಸವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವನು ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸವು ನಾಸಾದಂತಹ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಿಗೂಢ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ನಾಸಾ, ರಷ್ಯಾದ ಹಲವಾರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕೈಲಾಸವು ಅನೇಕ ಅಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅನೇಕ ಪವಿತ್ರ ಶಕ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬುತ್ತಾರೆ.ಹಾಗಾದರೆ ಇಂದು ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆವೆ.

  • 1 – ರಷ್ಯಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತವು ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ವಿಜ್ಞಾನವು ಈ ಸ್ಥಳವು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಳವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.
  • 2 – ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದ ತುದಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ, 11 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ಟಿಬೆಟ್‌ನ ಯೋಗಿ ಮಿಲರೆಪಿಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಯೋಗಿ ಬಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸ್ವತಃ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಅವರು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ನಿಗೂಢವಾಗಿದೆ.
  • 3 – ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸರೋವರಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಇವೆರಡೂ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿವೆ. ಇಂದಿಗೂ ಅದರ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಯಾರೂ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸರೋವರವು ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ನೀರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಗಾತ್ರ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರೋವರವು ಅಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಕೊಳಕು ನೀರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಅದರ ಆಕಾರವು ಚಂದ್ರನಂತಿದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸಿತು ಎಂದು ಸಹ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
  • 4 – ಇಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿಗೂಢತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ದೇಹದೊಂದಿಗೆ ಯಾರೂ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶಿಖರವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪವಿತ್ರ ಸಂತರ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  • 5 – ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದ ಇನ್ನೊಂದು ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕರಗಿದಾಗ ಅದು ಕರಗಿದ ಧ್ವನಿ, ಶಿವನ ಡಮರು ತರ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಅನೇಕರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಯಾರೂ ಭೇದಿಸಿಲ್ಲ.
  • 6 – ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏಳು ವಿಧದ ಬೆಳಕು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕಾಂತೀಯ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ನಾಸಾ ನಂಬುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಆಕಾಶವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  • 7 – ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತವನ್ನು ವಿಶ್ವದ 4 ಮುಖ್ಯ ಧರ್ಮಗಳ ಕೇಂದ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂತರು ಮತ್ತು ಮುನಿಗಳು ತಮ್ಮ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಟೆಲಿಪತಿ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿದೆ.
  • 8 – ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನವು ಸ್ವತಃ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ, ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಧ್ವನಿಯ ನಡುವೆ ॐ ಶಬ್ದಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ.

ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತವು ಇನ್ನೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅನೇಕ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಲು ಬರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕೈಲಾಸವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here