ಇ-ರೂಪಾಯಿ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

0
What is e-RUPI and how it works?

ಇ-ರೂಪಾಯಿ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

eRUPI ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು QR ಕೋಡ್ ಅಥವಾ SMS ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ನಗದುರಹಿತ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕರಹಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಯ ಈ ಹೊಸ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ನಾಗರಿಕರು ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.eRUPI ನ ಅರ್ಥ

ಇ-ರೂಪಾಯಿ (e-RUPI) ಭಾರತದ ಕರೆನ್ಸಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೋಕನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.ಇದರ ಮೌಲ್ಯವು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ 100 ಇ-ರೂಪಾಯಿಗಳು 100 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅದೇ ಮುಖಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇ-ರೂಪಾಯಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 ಮತ್ತು 2,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮುಖಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು.

eRUPI ಅನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಯ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದರ ಸುಳಿವು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ e-RUPI ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು DFS (ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆ) ಮತ್ತು NHA (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ) ಎರಡರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (NPCI) ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.eRUPI ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಇ-ರೂಪಿ ನಗದು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕರಹಿತ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. e-RUPI ನಗದುರಹಿತ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕರಹಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸೇವೆಯು ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮತ್ತು ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿವಿಧ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ಸೋರಿಕೆ-ನಿರೋಧಕ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

eRUPI ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಇ-ರೂಪಾಯಿ (eRUPI) ಅನ್ನು 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 ರಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.

ಇ-ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಒಂದೇ ಆಗಿವೆಯೇ?

RBI ಯ ಇ-ರೂಪಾಯಿಯು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗಿಂತ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಟೆಂಡರ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಬೆಲೆ ತುಂಬಾ ಬಾಷ್ಪಶೀಲವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇ-ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಪ್ರಸರಣವು ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ನಿಧಿಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಹಣವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು RBI ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇ-ರೂಪಾಯಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.eRUPI ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಗದು ರಹಿತ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ರಹಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ SMS S ಅಥವಾ Qr ಕೋಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ವೋಚರ್ ಅನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ.

ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಡೆಬಿಟ್-ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಲ್ಲದೆಯೇ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ನೀವು ಸರಳವಾದ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ನಂತರ ನೀವು ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇ-ರೂಪಾಯಿ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮೊತ್ತವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಯೋಜಕರನ್ನು (ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆ) ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಭೌತಿಕ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ.ಇ-ರೂಪಾಯಿಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಉಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

ಎಂಟು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಇ-ರೂಪಾಯಿಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಉಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇರಲಿದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬರೋಡಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಹ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿವೆ.

ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವನ್ನು ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಇದನ್ನು ಇತರ ಒಂಬತ್ತು ನಗರಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು.ಇ-ರೂಪಾಯಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ e-RUPI ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

 • e-RUPI ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
 • ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ವೋಚರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
 • ಇ-ರೂಪಾಯಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಡುತ್ತದೆ.
 • ಇದರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಕಾರ್ಡ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
 • ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ವೋಚರ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇ-RUPI ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ನೈಜ ಸಮಯದ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಇಲ್ಲದಿರುವವರು ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವವರು ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.ಇ-ರೂಪಾಯಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

e-RUPI ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು NPCI ಯುಪಿಐ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಎನ್‌ಪಿಸಿಐ ದೇಶದ ಹಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಇ-ವೋಚರ್ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ UPI ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇ-ವೋಚರ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವತಃ ವಿತರಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಿಗಮ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ತನ್ನ ಪಾಲುದಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.

ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ನಂತರ SMS ಮತ್ತು Qr ಕೋಡ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೋಚರ್ ಅನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ.eRUPI ನೀಡುವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು

e-RUPI ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗಾಗಿ NPCI 11 ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್..

 • ICICI Bank
 • Axis Bank
 • HDFC Bank
 • Bank Of Baroda
 • State Bank Of India
 • Indian Bank
 • Canara Bank
 • Union Bank Of India
 • Indusind Bank
 • Kotak Mahindra Bank
 • Punjab National Bank

ಇ-ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

NPCI ಪ್ರಸ್ತುತ e-RUPI ಗಾಗಿ 1600 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. e-RUPI ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಇ-ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು.

ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೂ ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.eRUPI ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ?

e-RUPI ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ತರುವುದು, ಆದರೆ e-RUPI ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಚೀಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ (ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಚೀಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ).

ಇ-ರೂಪಾಯಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಈ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ವೋಚರ್ ಅನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇ-ರೂಪಾಯಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಭವಿಷ್ಯ

e-RUPI ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅನ್ನು NPCI ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಯೋಜನೆ, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆ, ಕ್ಷಯರೋಗ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು e-RUPI ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

ಭಾರತೀಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ e-RUPI ಮಾತ್ರ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. e-RUPI ಅನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಲು, ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು NPCI ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು : 

 1. ಇ-ರೂಪಾಯಿ ಎಂದರೇನು?ಇ-ರೂಪಾಯಿಯು QR ಕೋಡ್ ಅಥವಾ SMS ಆಧಾರಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೋಚರ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ನಗದು ರಹಿತ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕರಹಿತ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
 2. ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಯ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನವೇ?ಈ ವೋಚರ್ ಅನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಳಸಿದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ – ಇದನ್ನು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರೆ.
 3. ಇ-ರೂಪಾಯಿಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ?ಅಂದಿನಿಂದ UPI ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. e-RUPI ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು UPI ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here