ಕಡಿಮೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

0

ಕಡಿಮೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

(emotional intelligence)

ಜನರು ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಘಾಸಿಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು.

ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಭಾವನೆಗಳೇ ಕಾರಣ:

ಭಾವನೆಗಳು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಎರಡೂ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಭಾವನೆಗಳು ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಮೂಲದಿಂದ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎಷ್ಟೇ ಜಾಗೃತನಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಅವನಿಗೆ ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಜನರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ, ಒಬ್ಬರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ, ಅವುಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ, ಜನರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.ಅವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಕಡಿಮೆ.

ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಅದರಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂತಹ ಜನರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಕೆಲವು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಡಿಮೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕಡೆಗೆ ಸೂಚಿಸುವ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಅಥವಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ –

1. ಜನರನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ಕಡಿಮೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಇತರರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಜನರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಾಗಿರುವ ಜನರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅನುಮಾನದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ.2. ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಅಥವಾ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ

ಜನರನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ, ಕೆಲವರು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಹೊಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಟೀಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ಪ್ರತಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಫಲಿತಾಂಶವೆಂದರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗ, ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವರು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಕೆಲವು ಜನರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಅವರನ್ನು ಸಂವೇದನಾಶೀಲರಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವೆರಡೂ ಕಡಿಮೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ.

3. ತುಂಬಾ ತಾರ್ಕಿಕ ಆಗಿ

ಕಡಿಮೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಇತರರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಹೊಂದಲು, ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಅದರ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರನ್ನು ಕಠಿಣ ಅಥವಾ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.4. ಯಾವಾಗಲೂ ಇತರರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿರುತ್ತವೆ

ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಾಗಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇತರರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ, ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದಾಗಲೂ, ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ದೂಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇತರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

5. ಇತರರ ಭಾವನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಕೊರತೆ

ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇತರರು ಏನು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವರು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಒಂದು ಕಲೆ

ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯು ಒಂದು ಕಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಇತರರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಬಹುದು. ನೀವು ಇತರರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣರಾಗಿದ್ದರೆ, ಜನರ ಹೃದಯವನ್ನು ತಲುಪಲು ನಿಮಗೆ ಎಂದಿಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀವು ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲವರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here