Thursday, July 18, 2024

ಲೇಖನ - articles

Articles

Information on various new kannada topics articles – ವಿವಿಧ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳ ಲೇಖನಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ

drinking alcohol a magic

ಕುಡಿತ ಎಂಬ ಮಾಯೆ, ಅದರ ಮೋಹ..

ಇಂದು ಕುಡಿಯದವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ , ಇದು ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲೂ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾದ ಮಾತು. ಆದರೆ ಕುಡಿಯದವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತೀರುವುದಿಲ್ಲ.ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಕುಡಿದವರ ಆರ್ಭಟ ದ ಮುಂದೆ, ...
There is literature inside everyone.

ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತಾನೆ..

ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಹೌದು, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲರ ಒಳಗೂ ಒಬ್ಬ ಬರಹಗಾರ ಅಡಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಹೊರ ಬರಲು ಸೂಕ್ತ ಅವಕಾಶದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ  ಅವಕಾಶ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಅದು ಗುಪ್ತ ಗಾಮಿನಿ ನದಿಯಂತೆ ಯಾರ...

ಆತ್ಮೀಯತೇ ಒಂದು ಸಂಜೀವಿನಿ ಅದು ಅಮೃತ ಸಿಂಚನ.

ಮಾನವ ಸಂಘಜೀವಿ , ಸ್ನೇಹ ಜೀವಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಬಾಳಲಾರ  ಇಷ್ಟ ಮಿತ್ರರಿಲ್ಲದೆ ದಿನ ದೂಡಲಾರ. ಜೀವನದ ಯಾಂತ್ರಿಕತೆ ,ಜಡತ್ವ  ಅಪರಿಪೂರ್ಣತೆ  ಮತ್ತು ಕ್ಲೇಶಗಳಿಂದ  ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆ ತುಂಬಿರುವ ಆತ್ಮೀಯರ ಹಿತನುಡಿ...

ಸ್ವಂತಿಕೆ : ಮನುಷ್ಯ, ಇದ್ದಹಾಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ ಅದೇ ಸ್ವoತಿಕೆ.

ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗ ವಸ್ತು  ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಹಾಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ ಅದೇ ಸ್ವoತಿಕೆ. ಈ ಅಂಶವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಕೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕಿದಾಗ  ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಬದುಕು ಪರಾವಲಂಬಿಯಾಗುತ್ತದೆ. Authenticity: Man,...

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮದರಂಗಿ ಯ ಆಚರಣೆ.

ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಎಂಬುದು ಮಹತ್ವ ಪೂರ್ಣ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಶಕ್ತಿ ಗಳ ಸಮಾಗಮ. ಪ್ರಕ್ರತಿ , ಪುರುಷ ರ ಸಮಾಗಮದ ಶುಭ ಗಳಿಗೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಮದುವೆ ಎಂಬುದು ಬಲು...