ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು

0
time management skills for students

ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು

ಕೆಲವು ಜನರು ತಾವು ಬಯಸಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಆದರೆ ಇತರರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲಸದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಂದಿಗೂ ಏನನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ?

ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾಡಲು ಕಡಿಮೆಯಿದೆ ಎಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವಂತಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು: ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸದೆ, ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಲೆ ಎಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸರಳವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ.

ಈ ಪುಟವು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ತತ್ವಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ನಮಗೆ ಕೇಳುವ ಅಥವಾ ನಾವು ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ – ಆದರೆ ನೀವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ನೀವು ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ? ಉತ್ಪಾದಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ – ಮತ್ತು ನಂತರ ಇತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ತುರ್ತು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

  • ‘ತುರ್ತು’ ಕಾರ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ತಕ್ಷಣದ ಗಮನವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಆ ಗಮನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೀರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ.
  • ‘ಪ್ರಮುಖ’ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಖ್ಯ, ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದು ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ಇತರರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.ಉದಾಹರಣೆಗೆ

  • ಫೋನ್‌ಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದು ತುರ್ತು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಕರೆ ಮಾಡುವವರು ರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಏಕೆ ಕರೆದರು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ – ಮತ್ತು ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾದ ವಿಮೆಗಾಗಿ ನೀವು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಧ್ವನಿಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ.
  • ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ದಂತವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಮುಖ್ಯ (ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ). ನೀವು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ವಸಡು ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ತುರ್ತು ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅದು ತುರ್ತು ಆಗಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹಲ್ಲುನೋವು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
  • ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ತುರ್ತು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬರಲು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರಂತಹ ಇತರರಿಗೆ ಸಹ ನೀವು ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
  • ತಮಾಷೆಯ ಇಮೇಲ್‌ಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ಅಥವಾ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ತುರ್ತು ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲ ಕೆಲಸ ಏಕೆ? ನಿಮ್ಮ ತುರ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಚಲಿತಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಇತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಪುಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ ಗೊಂದಲವನ್ನು ನೋಡಿ.

ತುರ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ನಡುವಿನ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಕೀಲಿಯಾಗಿದೆ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ.

ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತು ನಂತರದವರೆಗೆ ಏನನ್ನು ಬಿಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಾಡದೇ ಇರಲು ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ತುರ್ತು ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅದು ಅನಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೀರ್ಪು

ಕಾರ್ಯದ ತುರ್ತು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು.

ಕೆಲವು ಜನರು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೆಲಸವನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕೇಳುವವರೆಗೆ ಕಾಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೇಳದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ – ಅವರು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಯಾರಿಗೂ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನೆನಪಿಡಿ, ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಇರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು, 10 ನಿಮಿಷಗಳ ನಡಿಗೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಲು ಸಮಯ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ‘ತುರ್ತು’ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು.ಎಚ್ಚರಿಕೆ!

ತುರ್ತು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯು ಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯು ಹೆಚ್ಚು ತುರ್ತು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದನ್ನೂ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.

ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯವು ಹೆಚ್ಚು ತುರ್ತು, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು?

ಮೊದಲಿಗೆ, ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮುಖ್ಯವೇ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಇದನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಾಡಬೇಕೇ ಅಥವಾ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನೀವೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?ಶಾಂತವಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ

ಬಹುಶಃ ನೆನಪಿಡುವ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದು. ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿರುವ ಭಾವನೆಯು ತುಂಬಾ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನೀವು ವಿಫಲವಾದರೆ ಅಥವಾ ನಾಳೆಯವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಾಗಿ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರೆ ಪ್ರಪಂಚವು ಬಹುಶಃ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ.

ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಅಥವಾ ಮುಂಜಾನೆ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು, ಇದರಿಂದ ನೀವು ನಾಳೆಗೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ, ಸ್ವಯಂ-ಹೇರಿದ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ಗಡುವನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು, ಅದು ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ.

ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಣೆಯು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here