ದೂರಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಪದವಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

0
How to do graduation through distance learning

ದೂರಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಪದವಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ, ಅವರು 12 ನೇ ನಂತರ ಓದಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಬಿಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪದವಿಯನ್ನು ದೂರಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ನೋಡಿದರೆ ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. ನೀವು ಸಹ ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಲೇಖನವನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಗ್ಯಾಪ್ ನಂತರ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದರೇನು? (What is distance learning?)

ದೂರಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಹೇಗೆ ಪದವಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು, ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದರೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ದೂರಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪದವಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿದರೆ, ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ.

ನೀವು ಸಹ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಲೇಜು ಮಾಡದೆಯೇ ಪದವಿ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ದೂರಶಿಕ್ಷಣವು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ದೂರಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೂರಶಿಕ್ಷಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೊಲಾಜ್ ಸುತ್ತುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ದೂರಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನೋಡಿದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹಲವು ಕಾಲೇಜುಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಂತಹ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸಹ ದೂರಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಪದವಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.ದೂರಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು (Benefits of distance learning)

ನೀವೂ ಸಹ ದೂರಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಪದವಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮೊದಲು ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವುದು ಹಾಗೆ…

  • ದೂರಶಿಕ್ಷಣದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
  • ಇದರೊಂದಿಗೆ, ದೂರಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಪದವಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು.
  • ದೂರಶಿಕ್ಷಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯು ಕಳಪೆಯಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದೂರಶಿಕ್ಷಣವು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
  • ದೂರಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಪದವಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ದೂರಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ

ನಮ್ಮ ದೂರಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಪದವಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ದೂರಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಈಗ ದೂರಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆಯಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ದೂರಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಪದವಿ ಮಾಡಲು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ದೂರಶಿಕ್ಷಣದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು.

ನೀವು ಇದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ, ನೀವು ಆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಲೇಜಿನಂತೆ ಜಗಳದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನೀವು ಅಂತರ್ಜಾಲವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪದವಿಯನ್ನು ಸಹ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು.ದೂರಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಏಕೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು?

ಈಗ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೂರಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಏಕೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಳವಾದ ಉತ್ತರವೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಲೇಜನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೂರಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 12 ನೇ ತರಗತಿಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಮನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕಾಲೇಜು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ದೂರಶಿಕ್ಷಣದ ಸೌಲಭ್ಯವು ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ದೂರಶಿಕ್ಷಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು?

ದೂರಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಸಹ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು BA, BSC, M.Com, B.Com ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ದೂರಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಪದವಿ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಯಾವುದು? (What is the best university to pursue a degree through distance learning?)

ಪದವಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ, ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಲೇಖನವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀವು ದೂರಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಪದವಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

 

ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಯಶವಂತರಾವ್ ಚವಾಣ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಸಿಂಬಯೋಸಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ school of open learning
ಮಹರ್ಷಿ ದಯಾನಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಭೋಜ್ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಡಾ ಭೀಮ್ ರಾವ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ 

  • ದೂರಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಿಎ ಮಾಡಬಹುದೇ?

ಹೌದು, ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೂರಶಿಕ್ಷಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಎ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

  • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೂರಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು?

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ದೂರಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1956 ರಿಂದ 1960 ರ ನಡುವೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

  • ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ದೂರಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆಯಲು ನಾನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದೇ?

ಹೌದು, ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ದೂರಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.

  • ದೂರಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಡ್ ಮಾಡಬಹುದೇ?

ನೀವು ಸಹ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಡಾ. ಭೀಮ್ ರಾವ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಈ ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೇಳಬಹುದು.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here