ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದು ಏನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ?

0
psychology,study mind,american psychological association,study what psychology

ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದು ಏನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ?

psychology what does it involve 

ಅಮೇರಿಕನ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (APA) ಪ್ರಕಾರ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮನಸ್ಸಿನ ಅಧ್ಯಯನ, ಅದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಮನೋವೈದ್ಯರು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನು ಮಾನಸಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ರೋಗಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ, ನಡವಳಿಕೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೈದ್ಯರಾಗಿರುವ ಮನೋವೈದ್ಯರ ಪಾತ್ರವು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ.ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತ್ವರಿತ ಸಂಗತಿಗಳು (Quick facts about psychology)

  • ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿದೆ.
  • ಅರಿವಿನ, ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಂತಹ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಗಳಿವೆ.
  • ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
  • ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿ ವರ್ತನೆಯ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
  • ಮನೋವೈದ್ಯರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಎಂದರೇನು? What is Psychology?

ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನ ಕೆಲಸವು ಆತಂಕದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉತ್ತಮ ತಂಡಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುವವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಮನಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಲೋಚನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಭಾವನೆಗಳು, ನೆನಪುಗಳು, ಕನಸುಗಳು, ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಚರ್ಮದ ದದ್ದು ಅಥವಾ ಹೃದಯ ದೋಷದಂತೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಆಲ್ಝೈಮರ್ನ ಕಾಯಿಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುವ ಪ್ಲೇಕ್ಗಳಂತಹ ಕೆಲವು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಭೌತಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಅನೇಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಮಾನವ ನಡವಳಿಕೆಯ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ.

ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಕಾಳಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ.

ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇತರ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳ ಕುರಿತು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಲು ಕಷ್ಟಪಡುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಬಹುದು, ಬೆದರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ, ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಶಾಖೆಗಳು Branches of psychology

ವಿಭಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿರ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧಗಳಿವೆ.

ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ Clinical Psychology

ಆದರೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಊಹಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.

ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ, ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಬೌದ್ಧಿಕ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ, ಜೈವಿಕ, ಮಾನಸಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಮತ್ತು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿಯು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಅಪಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ನಿವಾರಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಾನಸಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿಯ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ, ತರಬೇತಿ, ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಅರಿವಿನ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ Cognitive psychology

ಈ ಅರಿವಿನ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು ಆಂತರಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ, ಸ್ಮರಣೆ, ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಾಷೆ. ಜನರು ಹೇಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ, ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ, ಸಂವಹನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ನೋಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನರವಿಜ್ಞಾನ, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ.

ಅರಿವಿನ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜನರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಮೆಮೊರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಸುವುದು.ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ Developmental psychology

ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮಾನಸಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದು ಶಿಶುಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹದಿಹರೆಯದವರು, ವಯಸ್ಕರು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಂಶಗಳು ಮೋಟಾರು ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ, ನೈತಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಭಾಷೆ, ಭಾವನೆಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಸ್ವ-ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಗುರುತಿನ ರಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಇದು ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ಕಲಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಹಜ ಮಾನಸಿಕ ರಚನೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಪರಿಸರ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತಿಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ.ವಿಕಸನೀಯ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ Evolutionary Psychology

ಈ ವಿಕಸನೀಯ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು ಮಾನವ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭಾಷೆ, ವಿಕಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿದೆ.

ವಿಕಸನೀಯ ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅನೇಕ ಮಾನವ ಮಾನಸಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಅವುಗಳು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬದುಕಲು ನಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿವೆ.

ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೈಕಾಲಜಿ Forensic Psychology

ಈ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಪರಾಧ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿಗೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ಇದು ಪ್ರಕರಣ ಅಥವಾ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಮಾನಸಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.ಆರೋಗ್ಯ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ Health Psychology

ಆರೋಗ್ಯ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ವರ್ತನೆಯ ಔಷಧ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಡವಳಿಕೆ, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದರ್ಭವು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ.

ವೈದ್ಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೋಗದ ಜೈವಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಇಡೀ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳ ಅನುಸರಣೆಯಂತಹ ರೋಗದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.

ಆರೋಗ್ಯ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ನ್ಯೂರೋಸೈಕಾಲಜಿ Neuropsychology

ನ್ಯೂರೋಸೈಕಾಲಜಿ ವರ್ತನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೆದುಳಿನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿನ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ನ್ಯೂರೋಸೈಕಾಲಜಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.

ಸ್ಟ್ರೋಕ್‌ನಂತಹ ಶಂಕಿತ ಅಥವಾ ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ಮಿದುಳಿನ ಗಾಯದ ನಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವರ್ತನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ನರಮಾನಸಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಂಭವಿಸಿದ ಅರಿವಿನ ಹಾನಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವನೀಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ Occupational Psychology

ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಂಪನಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜನರು ಮತ್ತು ಗುಂಪುಗಳು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ, ದಕ್ಷತೆ, ಉದ್ಯೋಗ ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿ ಧಾರಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮನಶಾಸ್ತ್ರ Social psychology

ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಮಾನವ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಭಾವನೆಗಳು, ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಇತರ ಜನರ ನಿಜವಾದ, ಕಲ್ಪನೆಯ ಅಥವಾ ಸೂಚಿತ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಇದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನು ಗುಂಪಿನ ನಡವಳಿಕೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಗ್ರಹಿಕೆ, ಮೌಖಿಕ ನಡವಳಿಕೆ, ಅನುಸರಣೆ, ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆ, ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಗ್ರಹಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವಹನವು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಇತರ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ, ಗ್ರಾಹಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಅಡ್ಡ-ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಸೇರಿವೆ. ಶಾಖೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ.ಇತಿಹಾಸ

ತಾತ್ವಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರೀಸ್, ಈಜಿಪ್ಟ್, ಭಾರತ, ಪರ್ಷಿಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು.

387 BCE ಯಲ್ಲಿ, ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಮೆದುಳು ಎಂದು ಪ್ಲೇಟೋ ಸೂಚಿಸಿದನು ಮತ್ತು 335 BCE ನಲ್ಲಿ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಹೃದಯ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದನು.

ಕ್ರಿ.ಶ. 980 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮುಸ್ಲಿಂ ವೈದ್ಯ ಅವಿಸೆನ್ನಾ, ಅಪಸ್ಮಾರ, ದುಃಸ್ವಪ್ನ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಜ್ಞಾಪಕಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರು. ಮನೋವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಮೊದಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ವೈದ್ಯರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

1774 ರಲ್ಲಿ, ಫ್ರಾಂಜ್ ಮೆಸ್ಮರ್ ಸಂಮೋಹನ ಅಥವಾ “ಮೆಸ್ಮೆರಿಸಂ” ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.

1793 ರಲ್ಲಿ, ಫಿಲಿಪ್ ಪಿನೆಲ್ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ಮೊದಲ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಮಾನವೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

1879 ರಲ್ಲಿ, ಜರ್ಮನಿಯ ವಿಲ್ಹೆಲ್ಮ್ ವುಂಡ್ಟ್ ಅವರು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಅವರು ಲೀಪ್ಜಿಗ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದ ಮೊದಲ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ವುಂಡ್ಟ್ ಅವರನ್ನು ಇಂದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

1890 ರಲ್ಲಿ, ಅಮೇರಿಕನ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ವಿಲಿಯಂ ಜೇಮ್ಸ್ ಅವರು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ತತ್ವಗಳು ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಅನೇಕ ದಶಕಗಳಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಇದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ರಾಜ್ಯವು ಸ್ಟೇಟ್ ಕೇರ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ಜನರು ಬಡ ಮನೆಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.

1890 ರಲ್ಲಿ, G. ಸ್ಟಾನ್ಲಿ ಹಾಲ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (APA) ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು.

1850 1909 ರಿಂದ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು ಬರ್ಲಿನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಹರ್ಮನ್ ಅಬ್ಬಿಂಗೌಸ್, ಮೆಮೊರಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ.

1849 ರಿಂದ 1936 ರವರೆಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇವಾನ್ ಪಾವ್ಲೋವ್ ಅವರು “ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್” ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾಯಿಗಳು ಆಹಾರವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು.

1856 ರಿಂದ 1939 ರವರೆಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್, ಮನೋವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ವಿಧಾನಗಳು, ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಅವಲೋಕನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರು.

ಅವರು ಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆಯ ಸಂಘರ್ಷ, ಮಾನಸಿಕ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮನೋರೋಗಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಗಮನಹರಿಸಿದರು. ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನತೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ವಾದಿಸಿದರು.E. B Titchener, ಅಮೇರಿಕನ್, ರಚನಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದರು, ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ: “ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಂದರೇನು?”

ವಿಲಿಯಂ ಜೇಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ಡೀವಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು, ಇದು “ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ?”

ಕಾರ್ಯನಿರತರು ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕವಾದಿಗಳ ನಡುವಿನ ಚರ್ಚೆಯು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಜಾನ್ಸ್ ಹಾಪ್ಕಿನ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ US ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು.

ನಡವಳಿಕೆ

1913 ರಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಜಾನ್ ಬಿ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಅವರು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಗಮನವನ್ನು ಬದಲಿಸಿದ ಹೊಸ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.

ನಡವಳಿಕೆಯು ಆಂತರಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದರು.

ನಡವಳಿಕೆಯು ಜನರು ಪರಿಸರದಿಂದ ಹೊಸ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ.ಮಾನವತಾವಾದ

ಮಾನವತಾವಾದಿಗಳು ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಮನೋವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ತುಂಬಾ ಅಮಾನವೀಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆಯ ಬಲಿಪಶುಗಳ ಬದಲಿಗೆ, ಮಾನವರು ಸಹಜವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.

ಮಾನವತಾವಾದಿ ಚಳುವಳಿಯು ಭಾವನೆಗಳು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಚ್ಛೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವದ ವ್ಯಕ್ತಿನಿಷ್ಠ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಅರಿವಿನ ಸಿದ್ಧಾಂತ

1970 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿಂತನೆಯ ಶಾಲೆಯಾಗಿದೆ.

ಅರಿವಿನ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅದನ್ನು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಅರಿವಿನ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಭಾಷೆ, ಸ್ಮರಣೆ, ಕಲಿಕೆ, ಗ್ರಹಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ಮತ್ತು ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಂದು

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವಿಧಾನದಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here