ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಂತಗಳು

0
Practical Steps to Personal Development Kannada articles

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಂತಗಳು

ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಿವೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಯೋಜಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ.

ಆದರೆ ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಸಂಘಟಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೆಲವು ಸರಳ ಆದರೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಇಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ನೀವು ಹೆಣಗಾಡಬಹುದು.ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವುದು

ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಮಾಡಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಿರಬಹುದು:

 • ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯಿರಿ.
 • ನೀವು ಆನಂದಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ.
 • ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡಿ.
 • ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡಿ.

ಕಾರಣ ಏನೇ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ.ಇವುಗಳ ಸಹಿತ:

 • ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಅಥವಾ ವಿನಂತಿಗಳಿಗೆ ‘ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಕಲಿಯುವುದು
 • ನಿಯೋಜಿಸಲು ಕಲಿಯುವುದು – ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವಿನೋದಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
 • ನೀವು ಪ್ರತಿ ದಿನ/ವಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು, ನೀವು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು.
 • ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಯಸದ ಅಥವಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದು.
 • ದಿನದ ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವನು/ಅವಳು ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಮಯವಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಮಾಡುವಿರಿ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇತರ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ.ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಇವುಗಳು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಇರಬಹುದು – ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದು – ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು.

ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ – ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ‘ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್‌ಯುನೀಡ್ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳಾಗಿವೆ. ಅದರಾಚೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ವಿಟೇ (CV) ಅಥವಾ ರೆಸ್ಯೂಮ್

ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಸಿವಿ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ, ತರಬೇತಿ, ಉದ್ಯೋಗ, ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಕೆಲಸ, ವಿರಾಮ ಮತ್ತು ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಗಳಿಸಿದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಿವಿ, ನೀವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ CV ಅಥವಾ ರೆಸ್ಯೂಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಹಲವಾರು ವಿಭಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ – ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ವೈಯಕ್ತಿಕ CV ಅಥವಾ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ, ಸರಳ ಸ್ವರೂಪದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ CV ಅಥವಾ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ತ್ವರಿತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ:

 • ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಭಜಿಸಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ, ತರಬೇತಿ, ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವ, ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
 • ವೈಯಕ್ತಿಕ ರೆಸ್ಯೂಮೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಂ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ.
 • ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ CV ಅಥವಾ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಇರಿಸಿ: ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಡಿ.

ಕೆಲಸ, ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕಲಿತ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಅನೇಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಜೀವನದ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಲಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ. ಅಂತಹ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ‘ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೌಶಲ್ಯ ಸೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಂದರೆ IT ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ಪರಸ್ಪರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ಸಂವಹನ (ಮೌಖಿಕ ಮತ್ತು ಲಿಖಿತ), ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಮಸ್ಯೆ-ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇತರರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ.ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದು

ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ನಿಮಗೆ ತೆರೆದಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಜನರು ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಈ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ಇವುಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು:

ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಕೊರತೆ:

ಇದು ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಅಡೆತಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಮೊದಲ ಚಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದಂತೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ:

ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಒಂದು ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ಹಾಗಲ್ಲ.

ಅಂತರ್ಜಾಲವು ಸಾಕಷ್ಟು ಉಚಿತ ಪುಟಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಸಮಗ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪುಟಗಳನ್ನು ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿ.

ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಲೆಗಳು, ಕಾಲೇಜುಗಳು ಅಥವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಜನರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು ಇರಬಹುದು. ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು ನಿಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಕಲಿಕೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡುವ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿಧಿಗಳು ಅಥವಾ ದತ್ತಿಗಳೂ ಇರಬಹುದು. ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಿಂದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಕೆಲಸವು ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಗುಂಪು ಅಥವಾ ಸಮಾಜದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರಬಹುದು.ಕುಟುಂಬ ಬದ್ಧತೆಗಳು:

ನೀವು ಹೊಸ ಕೌಶಲವನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಕುಟುಂಬದ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಉಚಿತ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಲು ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ಉಚಿತ ಅಥವಾ ಅನುದಾನಿತ ಶಿಶುವಿಹಾರದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here