ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ

0
how to Recording Personal Development and Achievements in Kannada

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ

ಪರಿವಿಡಿ

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಲನೆಯನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವುದು ಅನಗತ್ಯವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ದಾಖಲೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವುದು ಏಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಈ ಪುಟಗಳು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು

ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಭಾವ್ಯ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಅವರು, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ, ನೀವು ಹೊಸ ಕೆಲಸದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ.

ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗ ಅರ್ಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆಧಾರಿತವಾಗಿವೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಸಮಯದ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನೆಗಳ ದಾಖಲೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಸಾಧನೆಯ ದಾಖಲೆಯ ವಿಧಗಳು

ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳು ಔಪಚಾರಿಕ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ – ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪದವಿ, ಅಥವಾ ಇತರ ಅರ್ಹತೆ. ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರಿಸಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಬಹುದು.

ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇತರರು ಬರೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನೌಪಚಾರಿಕ – ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಭಾಯಿಸಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪತ್ರ, ಬಹುಶಃ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಯಾರೊಬ್ಬರಿಂದ 360° ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ತುಣುಕು. ಇವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಥವಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಪುರಾವೆಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು.

ಮೂರನೇ ವರ್ಗದ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ: ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳು – ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಏನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಅನುಭವದಿಂದ ಕಲಿತದ್ದು. ವಿಭಿನ್ನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದರ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ನೀಡಲು ಈ ದಾಖಲೆಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.ಈ ಪುಟವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮೂರನೇ ಪ್ರಕಾರದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇತರವುಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ.

ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರಿಗಳು ಕೇವಲ-ವೈಯಕ್ತಿಕ-ಆದಾಗ್ಯೂ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಅವು ಬದಲಾಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ದಾಖಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು

ನೀವು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಬಹುಶಃ ವಾರ್ಷಿಕ ಉದ್ಯೋಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಿಮ್ಮ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ನಿಂದ ಇನ್‌ಪುಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಏನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಏನು ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವವರು ಅಥವಾ ಅವರ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸವಾಲು. ಅವರು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಧಾವಿಸಬೇಕಾದ ‘ಟಿಕ್-ಬಾಕ್ಸ್’ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳತ್ತ ಪ್ರಗತಿಯ ಕುರಿತು ಕನಿಷ್ಠ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ (ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ) ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ.ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು:

 • ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಮಾಡಿ.ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೆ, ನೀವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲವೇ ಅಥವಾ ನೀವು ತುಂಬಾ ಎತ್ತರದ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳು ಬದಲಾಗಿವೆಯೇ?ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ.
 • ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

  ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನೀವು ತಲುಪದಿದ್ದರೂ, ನೀವು ಏನು ಸಾಧಿಸಲು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ಆಚರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ.

 • ನೀವು ಕಲಿತದ್ದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

  ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಲಿತದ್ದನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಅಥವಾ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಆದ್ಯತೆಗಳು.

 • ನಿಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

  ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಾಧನೆಗಳು

ವಾರ್ಷಿಕ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಸಾಧನೆಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು: ನೀವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವ ವಿಷಯಗಳು, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಇತರೆ ಜನರು ನಿರ್ವಹಿಸದಿರಬಹುದು.

ಇವುಗಳು ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗ ಅರ್ಜಿಯ ಆಧಾರವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲೆಯ ಈ ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಾಧನೆಯ ಕೊಳವೆ

ಪ್ರತಿ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ, ದಾಖಲೆ:

 • ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಅವಧಿ;
 • ನೀವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ನೀವು ಹೊಂದಿಸಿರುವ ಸವಾಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಹಿನ್ನೆಲೆ.
 • ದನ್ನು ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲದಂತೆ ಇರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ;
 • ನೀವು ನಿಖರವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಿಖರವಾಗಿ;
 • ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಇತರರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅವರು ಹೇಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ;
 • ಮತ್ತುನೀವು ಸಾಧಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು.
 • ಸಂಭಾವ್ಯ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ.

ಈ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ನೀವು ಬಳಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು.ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್

ನೀವು ಸಾಧನೆಗಳ ಸಮಂಜಸವಾದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ, ನೀವು ಬಳಸಿದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇಡಲು ಬಯಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪುರಾವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಗಳು).

ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ನೀವು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಬಯಸುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒದಗಿಸುವುದು:

 • ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಉದಾಹರಣೆಗಳು, ವಿಭಿನ್ನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಈ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿದ ಬಾರಿ. ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು; ಮತ್ತು
 • ನೀವು ಆ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆ. ಇದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರದಿ ಅಥವಾ 360° ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಅಥವಾ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯಿಂದ ಬಂದ ಪತ್ರ, ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.

ನೀವು ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ:

ಕನಿಷ್ಠ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ, ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನವಾಗಿ ಇಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಹೊಸ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಇತರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಸಲು ಅವು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ತೋರುತ್ತಿದ್ದರೆ.

ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಭವವನ್ನು ನೀವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ‘ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ’ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಬದಲು, ನೀವು ಲಿಖಿತ ಮತ್ತು ಮೌಖಿಕ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬರವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಬಹುದು.ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ: ಉತ್ತಮ CV ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

ಸಂಭಾವ್ಯ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು (ಮುಂದುವರಿದ ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಂತಹುದೇ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಉತ್ತಮ CV ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನವೀಕೃತವಾಗಿರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೀವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ-ಬೇಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು, ಆದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸದ ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಗಳು ನವೀಕೃತವಾಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯು ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು

ಆನೆಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಅಂತಹ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

ನೀವು ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣವೆಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಸಹ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here