ತಾಳ್ಮೆ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ? ತಾಳ್ಮೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

0
Why is Patience Important A Definition of Patience

ತಾಳ್ಮೆ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ? ತಾಳ್ಮೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

(Why is Patience Important? A Definition of Patience)

ತಾಳ್ಮೆಯೇ ಸದ್ಗುಣ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬೇಡಿಕೆಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇನ್ನೂ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ?

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿವೆ, ತಾಳ್ಮೆಯು ಹಳೆಯ ಕಲ್ಪನೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಪದದ ಇತರ ಬಳಕೆಗಳು-ಹುಡುಗಿಯ ಹೆಸರಾಗಿ, ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡ್ ಆಟಕ್ಕೆ-ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿವೆ, ಹೆಚ್ಚು ಆಧುನಿಕ ಸಮಾನತೆಗಳಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ಈ ಪುಟವು ತಾಳ್ಮೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ತಾಳ್ಮೆ ಎಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕಾಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಅದು ಪುಣ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಾಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದುಃಖದ ಅಂಶ ಇರಲೇಬೇಕು ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ, ನೋವು ಕೇವಲ ಬೇಸರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ನೋವು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಕೆಲವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ತಾಳ್ಮೆಯು ಒಂದೇ ಸದ್ಗುಣವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇತರರ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ:

ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ದೂರು ಇಲ್ಲದೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ;

ನಮ್ರತೆ, ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನೀವು ಏಕೆ ಕಾಯಬಾರದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ; ಮತ್ತು ಉದಾರತೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಪಿತೂರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿರುವಾಗಲೂ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡಿ ನಗುವುದು.ತಾಳ್ಮೆ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?

ಸ್ಟ್ಯಾನ್‌ಫೋರ್ಡ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳು

1960 ಮತ್ತು 1970 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ಯಾನ್‌ಫೋರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾದ ತೃಪ್ತಿಯ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ವಿಶಾಲವಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾರ್ಷ್‌ಮ್ಯಾಲೋ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ಕೆಟ್‌ನಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅವರು ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತಿನ್ನಬಹುದು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಸಂಶೋಧಕರು ಹಿಂತಿರುಗುವವರೆಗೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಒಂದರ ಬದಲಿಗೆ ಎರಡು ಸತ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಆದ್ಯತೆಯ ಉಪಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಂಶೋಧಕರು ಹಿಂತಿರುಗುವ ಮೊದಲು 10 ಅಥವಾ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ತೊರೆದರು.

ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ಇತರರು ಸಂಶೋಧಕರು ಹಿಂತಿರುಗಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆದರು.

ಈ ಪ್ರಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಕಾಯುವ ಮತ್ತು ಡಬಲ್ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಅವರ ಪೋಷಕರು ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಉತ್ತಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ದೇಹದ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.ಸ್ಟ್ಯಾನ್‌ಫೋರ್ಡ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ತಾಳ್ಮೆಯು ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಿದೆ.

ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ತಾಳ್ಮೆ ವಿರುದ್ಧ ಜಗತ್ತು

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು, ತ್ವರಿತ ಸಂತೃಪ್ತಿಯು ರೂಢಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಟಗಳು ತ್ವರಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪರದೆಯ ಸ್ಪರ್ಶದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ: ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ಅಮೆಜಾನ್ ಡ್ರೋನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಗ್ರಾಹಕರು ಮರುದಿನ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಕಾಯಲು ತುಂಬಾ ಅಸಹನೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅವರು ಏನನ್ನಾದರೂ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಈಗ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಅಲ್ಲ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಾವು ತಡವಾದ ತೃಪ್ತಿಯ ಬದಲಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಾಯುವ ಆಲೋಚನೆ ಅನಾಹುತವಾಯಿತು.ಸ್ಟ್ಯಾನ್‌ಫೋರ್ಡ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ, ಮತ್ತು ಚಿತ್ರವು ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಬಂದರೆ, ನಾವು ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುವ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು (ಅಥವಾ ಹಲವಾರು) ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೇ? ಉಪಾಖ್ಯಾನವಾಗಿ, ಇದು ನಿಜವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಈಗ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಯುವಕರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಫಲಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯಾಗಿರಬಹುದು-ನಿಜವಾಗಿಯೂ, ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲಾ ತಲೆಮಾರುಗಳು ಈ ರೀತಿ ಭಾವಿಸಿರಬಹುದು-ಆದರೆ ಚಿತ್ರವು ಭರವಸೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಸೇರಿವೆ:

  • ನೀವು ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಗುರುತಿಸಿ, ಆದರೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವವರೆಗೆ ಉಳಿಸಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ವಯಸ್ಕರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಮಾಡದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ನೀವು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಬಯಸಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರತಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಬಯಸುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹ ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.
  • ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ.ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕಲಾ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಜೆನ್ನಿಫರ್ ರಾಬರ್ಟ್ಸ್, ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅಹಿತಕರ ದೀರ್ಘ ಸಮಯ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಮುಂದೆ 15 ಅಥವಾ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ.
  • ತೋಟಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ವಾರಗಳು ಅಥವಾ ತಿಂಗಳುಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಬೆಳೆಯುವ ಸಸ್ಯಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೀಜದಿಂದ, ಆತುರಪಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಋತುಗಳೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದು ನಿಧಾನವಾದ ಜೀವನ ವಿಧಾನದ ಉಪಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾಪನೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ನಮ್ರತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗೊಂಡೆಹುಳುಗಳು ಮತ್ತು ಬಸವನಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ.
  • ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳ ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಣಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಅಥವಾ ಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಭಾಷೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ, ವಿವರಣೆಯ ದೀರ್ಘ ಹಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಓದಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು (ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೀಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ) ಹೆಚ್ಚು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಗಮನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  • ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪರದೆಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಿತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗಿನ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಸಂವಹನವು ನರ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ (ಮೊದಲು ಒಂದು ಗಂಟೆ, ಆದರೆ ‘ಇಡೀ ರಜೆ’ ವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ) ಮತ್ತು ನೀವು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಟೈಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪುಟವನ್ನು ನೀವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು.ಸಹಜವಾಗಿ, ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾಯುವ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಹಲವು ಇತರ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಇವು ಕೆಲವೇ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ.

ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ತೃಪ್ತಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಯಬಲ್ಲವರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿವೆ, ಅದನ್ನು ವಾದಿಸಬಹುದು, ಅದು ಆತುರಪಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಮಾಡಬಾರದು. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಯಾರೂ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯುವುದನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ತರಬಹುದು.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here