ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಶತ್ರುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲು! ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶತ್ರುವಾಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

0
62
How to stop being your own enemy in Kannada articles

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಶತ್ರುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲು! ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶತ್ರುವಾಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು ನೀವು ಅನುಮಾನಿಸದವನು, ಆದರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಅದು ನೀನು. ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಾವು ನಮಗಾಗಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಶತ್ರುಗಳು ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುವಾಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಶತ್ರುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲು!

“ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಕಲಿಯಿರಿ. ನೀವೇ ಅಂತಹ ಶತ್ರುವಾಗಬಹುದು. ಬ್ರಿಯಾನ್ ಹರ್ಬರ್ಟ್

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆ? ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನವು ಇದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ತಪ್ಪು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ನಂತರ ಜೀವನವು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಉತ್ತಮವಲ್ಲ.

ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಾಳು ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ನಾವು. ಅಸಂಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಮೊದಲಿಗೆ, ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ಶತ್ರುವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಅವನನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ.ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುವಾಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

1. ಆಂತರಿಕ ಶತ್ರು ಇತರರ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ.

2. ಶತ್ರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ: ಸಮಯ, ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಹಣ.

3. ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ಶತ್ರು ಹೇಡಿ, ದುರ್ಬಲ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಜಗಳವಿಲ್ಲದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

4. ಶತ್ರುಗಳು ನಿಯಮಗಳು, ಸ್ಟೀರಿಯೊಟೈಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೇರುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

5. ಆಂತರಿಕ ಶತ್ರು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಅನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ, ತನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ.6. ಶತ್ರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ, ಆದರೂ ಅವನು ತನ್ನ ಸಮಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

7. ಶತ್ರು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಋಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ದುಷ್ಟ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲ.

8. ಒಳಗಿನ ಶತ್ರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸುವ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಕಠಿಣ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗದಿರಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ.

9. ಆಂತರಿಕ ಶತ್ರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ವತಃ ವಿಷಾದಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಯಾವುದು?

10. ಆಂತರಿಕ ಶತ್ರುಗಳು ಸಾಧಿಸಲಾಗದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ದುರಹಂಕಾರದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.11. ಶತ್ರು ಆರಾಮ ಮತ್ತು ಸೋಮಾರಿತನದ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಹೆದರುತ್ತಾನೆ.

12. ಶತ್ರುವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಜನರು ಹರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ.

13. ಶತ್ರುವು ನಿಷ್ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾನೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಗೋಡೆಗೆ ಹೊಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಯತೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿವೆ.

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಶತ್ರುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲು!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here