ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು

0
Build a Relationship

ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನಾವು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ನಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಯಶಸ್ಸು ಪರಸ್ಪರರೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚಿಸುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ, ನಿಕಟವಾದ, ಜೀವಮಾನದ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೇವೆ? ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಆ ಸ್ನೇಹಶೀಲ, ಸುರಕ್ಷಿತ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಂಧವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೇ? ನಾವು ನಾವಾಗಿರಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ, ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸಂಬಂಧವೇ?

ಅವಲಂಬನೆ ಪರಸ್ಪರ ಮತ್ತು ಸಹ ಅವಲಂಬನೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬನೆ ಎಂದರೇನು?

ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬನೆ (ಅಥವಾ ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬನೆ) ಪಾಲುದಾರರು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಂಧದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧದ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆಯೊಳಗೆ ಆತ್ಮದ ಘನತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಅವಲಂಬಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪರಸ್ಪರ ದುರ್ಬಲತೆಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾನೆ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಯಾರೆಂದು ಅಥವಾ ಅವರ ಮೌಲ್ಯಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪಾಲುದಾರರು ತಾವಾಗಿಯೇ ಇರಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ.ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರುವುದು ಭಯಾನಕ ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅತಿಯಾದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಯಂ-ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಇತರರ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದದ್ದು, ತೀವ್ರತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು, ಅಸಾಧಾರಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ, ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಭಯಾನಕವೂ ಸಹ.ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬನೆಯು ಸಹ ಅವಲಂಬನೆ ಅಲ್ಲ

ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬನೆಯು ಸಹ-ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದರಂತೆಯೇ ಅಲ್ಲ. ಸಹ-ಅವಲಂಬಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಇತರರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪಾಲುದಾರರು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಅವರ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಅವರು ಯಾರೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಭಾವಿಸಲು ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರುತ್ತದೆ. .ಸಹ-ಅವಲಂಬಿತ ಸಂಬಂಧದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ:

 • ಕಳಪೆ / ಗಡಿಗಳಿಲ್ಲ
 • ಜನರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ನಡವಳಿಕೆಗಳು
 • ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆ
 • ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ, ನಿಷ್ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂವಹನ
 • ಕುಶಲತೆ
 • ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ತೊಂದರೆ
 • ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು
 • ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ದೂಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
 • ಒಬ್ಬ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರ ಪಾಲುದಾರರ ಕಡಿಮೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ
 • ಸಂಬಂಧದ ಹೊರಗೆ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಗುರಿಗಳಿಲ್ಲ

ಸಹ-ಅವಲಂಬಿತ ಸಂಬಂಧಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರರು ತಾವಾಗಿಯೇ ಇರಲು, ಬೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಯತ್ತವಾಗಿರಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರೂ ಪಾಲುದಾರರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆತ್ಮದ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಯೋಗ್ಯತೆಯ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯದಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರ ಪಾಲುದಾರರಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಅವಮಾನದ ಭಾವನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.ಏಕೆ ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬನೆಯು ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದೆ

ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬನೆಯು ಸಂಬಂಧದೊಳಗೆ ಸ್ವಯಂ ಮತ್ತು ಇತರರ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಎರಡೂ ಪಾಲುದಾರರು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರರ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾದ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪಾಲುದಾರರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಬೇಡಿಕೆಯಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ಯೋಗ್ಯತೆಯ ಭಾವನೆಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬನೆಯು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರನಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಾಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಅಗತ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರರ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ.ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬಿತ ಸಂಬಂಧದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬಿತ ಸಂಬಂಧವು ಹಲವಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.3 ಸಹ ಅವಲಂಬಿತವಲ್ಲದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

 • ಆರೋಗ್ಯಕರ ಗಡಿಗಳುಸಕ್ರಿಯ ಆಲಿಸುವಿಕೆ
 • ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಮಯ
 • ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂವಹನ
 • ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು
 • ಪರಸ್ಪರ ದುರ್ಬಲವಾಗಲು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದು
 • ಪರಸ್ಪರ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದು
 • ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ
 • ಪರಸ್ಪರ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಪಾಲುದಾರರು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಯುತವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದಾಗ, ಸಂಬಂಧವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಧಾಮವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಂಪತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುವ ಸ್ಥಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಬಹುದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರು ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬಿತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು

ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬಿತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕೀಲಿಯು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನೀವು ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಜನರು ತಾವು ಯಾರು, ಅವರು ಏನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಗುರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಒಂಟಿತನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸರಳವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ರೀತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಸ್ವಯಂ ಅರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಸೈಕೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಶರೋನ್ ಮಾರ್ಟಿನ್, LCSW ನಿಮ್ಮ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ:

 • ನೀವು ಏನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದುನಿಮಗೆ
 • ಕಾದುದನ್ನು ಕೇಳಲು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ
 • ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ
 • ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ
 • ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ
 • ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಿ
 • “ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಲು ಹಿಂಜರಿಯದಿರಿ
 • ಇತರರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಮರೆಮಾಡಬೇಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಇದೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬಿತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕೀಲಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರಿಂದ ಎರಡೂ ಪಾಲುದಾರರು ತಮ್ಮನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅಥವಾ ಕುಶಲತೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಹೇಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕಲಿಯಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಜನರು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವರ ಪಾಲುದಾರ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ.

ನೀವು ಯಾರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಡೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಇದು ಎಂದಿಗೂ ತಡವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here