ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿಗೆ ಹೃದಯ ಬಡಿತವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ನಿಧಾನವಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ..

0
Slow Heartbeat in Newborn Baby

ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿಗೆ ಹೃದಯ ಬಡಿತವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ನಿಧಾನವಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವಿದೆಯೇ..?? ಸಹಜವಾಗಿ ಹೌದು..!!

 

ಹೊಯ್ಸಳ ದೇವಾಲಯದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವು ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಹೃದಯವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಸಿಪಿಆರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳು ಬಳಸುವ ಸಿಪಿಆರ್ ಸಾಧನವನ್ನು ಹೋಲುವ ಹೃದಯ, ಎದೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವೈದ್ಯ (ವೈದ್ಯರು) ನವಜಾತ ಶಿಶುವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು.ಮಗುವಿನ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು. CPR ಅನ್ನು 20 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು (ಅವರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ), ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ (ಶಿಲ್ಪವು ಅದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ). ಈ ಕೆತ್ತನೆಯು ಪುರಾತನ ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬಂದಿದೆ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here