ರಾಮಚರಿತಮಾನಸದಲ್ಲಿ 14 ಬಗೆಯ ಜನರನ್ನು ಸತ್ತವರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವಿಧಗಳು ಯಾವುವು

0
14 types of people are considered dead in Ramacharitamanasa.

ರಾಮಚರಿತಮಾನಸದಲ್ಲಿ 14 ಬಗೆಯ ಜನರನ್ನು ಸತ್ತವರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬದುಕಿದ್ದರೂ ಸತ್ತ ಆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವಿಧಗಳು ಯಾವುವು.

ರಾಮ-ರಾವಣ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು, ಆಗ ಅಂಗದನು ರಾವಣನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು – ಓ ರಾವಣ! ನೀವು ಸತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಸತ್ತವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ?ರಾವಣನು ಹೇಳಿದನು – ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಸತ್ತೆ?
ಅಂಗದ್ ಹೇಳಿದರು, ಉಸಿರಾಡುವವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಜೀವಂತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ – ಉಸಿರು ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗನ ಮೊರೆಯನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ!

“कौल कामबस कृपिन विमूढ़ा।
अतिदरिद्र अजसि अतिबूढ़ा।।
सदारोगबस संतत क्रोधी।
विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी।।
तनुपोषक निंदक अघखानी।
जीवत शव सम चौदह प्रानी।।”

1. ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಕಾರಣ:

ಅತ್ಯಂತ ಭೋಗ, ಲೈಂಗಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ, ಪ್ರಪಂಚದ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ. ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಸೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಬದುಕುವ ಜೀವಿ, ಅವನು ಸತ್ತಂತೆ. ಅವನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುತ್ತಾನೆ.2. ವಮ್ಮರಗಿ:

ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ, ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲದರ ಹಿಂದೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ, ನಿಯಮಗಳು, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಜನಪದ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಂ ಮಾರ್ಗಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವವರನ್ನು ಸತ್ತವರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

3. ಶೋಚನೀಯ:

ತುಂಬಾ ಜಿಪುಣನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ, ದಾನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ.4. ಅತ್ಯಂತ ಬಡವರು:

ಬಡತನವೇ ದೊಡ್ಡ ಶಾಪ. ಸಂಪತ್ತು, ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕಡು ಬಡವರೂ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಡವನು ಗದರಿಸಬಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಈಗಾಗಲೇ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವರನ್ನು ಬಡವ-ನಾರಾಯಣ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ.

5. ವಿಮುಧ್:

ತುಂಬಾ ಮೂರ್ಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವನು, ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದವನು, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬದುಕಿರುವಾಗ ಸತ್ತಂತೆ, ಮೂರ್ಖ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.6. ಅಜಾಸಿ :

ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಪಡೆದವನೂ ಸತ್ತ. ಕುಟುಂಬ, ಕುಟುಂಬ, ಸಮಾಜ, ನಗರ-ರಾಷ್ಟ್ರ, ಯಾವುದೇ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ.

7. ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ:

ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮನಸ್ಸು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಾವನ್ನು ಬಯಸುವುದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾನೆ. ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅನಾರೋಗ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜೀವನದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ವಂಚಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ.

8. ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದು:

ತುಂಬಾ ವಯಸ್ಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಇತರ ಜನರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ದೇಹ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಎರಡೂ ಅಶಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅವನು ಮತ್ತು ಅವನ ಕುಟುಂಬವು ಅವನ ಮರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಾರೈಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದರಿಂದ ಅವನು ಈ ದುಃಖಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.9. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೋಪ:

24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೋಪದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರತಿ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಕೋಪದಿಂದಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಎರಡೂ ಅವನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಈ ಜೀವಿಯು ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಕೋಪವು ಅನೇಕ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

10. ಅಘಾ ಖಾನಿ :

ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವವನು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ಸಹ ಅವನಂತೆಯೇ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ದುಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಪಾಪದ ಗಳಿಕೆಯು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾಪದ ಗಳಿಕೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬನು ಕಡಿಮೆ ಗೋತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.11. ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಷಣೆ:

ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೇವಲ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಾನೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವನೆಗಳಿಲ್ಲ, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ. ಊಟ-ತಿಂಡಿ, ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಉಳಿದದ್ದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಿಗಬಾರದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವವರು ಸತ್ತಂತೆ. ಇಂಥವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕರು. ದೇಹವನ್ನು ತನ್ನದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವುದು ಮೂರ್ಖತನ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ದೇಹವು ನಾಶವಾಗುವುದು, ಅದು ನಾಶವಾಗುವುದು.

12. ದೂಷಣೆ:

ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಖಂಡಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇತರರಲ್ಲಿರುವ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡುವವನು, ಒಬ್ಬರ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಟೀಕಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯದವನು, ಯಾರ ಹತ್ತಿರವೂ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವವನು ಸತ್ತವನಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಧರ್ಮನಿಂದೆಯ ಮೂಲಕ, ಕಡಿಮೆ ಗೋತ್ರದ ಬಂಧವಿದೆ.13. ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಮುಖ:

ದೇವರನ್ನು ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ. ಪರಮ ಜೀವಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ; ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ನಾವು ಜಗತ್ತನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಯಾರು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಸತ್ತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

14. ಶ್ರುತಿ ಸಂತ ವಿರೋಧಿ:

ಸಂತರು, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವವನೂ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರುತರು ಮತ್ತು ಸಂತರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಅಪಚಾರಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಕಾರು ಬ್ರೇಕ್ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಬಿದ್ದರೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂತರು ಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here