ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಕಠ್ಗಣರಾಜ್ಯ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಕಾರ್ವಿಕಾ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯಿರಿ

0
Learn the truth about Karvika, the princess of Kathgana who defeated Alexander

ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಕಠ್ಗಣರಾಜ್ಯ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಕಾರ್ವಿಕಾ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯಿರಿ

ರಾಜಕುಮಾರಿ ಕಾರ್ವಿಕ ಸಿಂಧೂ ನದಿಯ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಕಠ್ಗಣರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕುಮಾರಿ. ರಾಜಕುಮಾರಿ ಕಾರ್ವಿಕ ಅತ್ಯಂತ ದಕ್ಷ ಯೋಧೆ. ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳ ಯುದ್ಧದ ಜಟಿಲವನ್ನು ಮುರಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಪಾರಂಗತರಾಗಿದ್ದರು. ರಾಜಕುಮಾರಿ ಕಾರ್ವಿಕ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದಳು. ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಆಟಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ದೇಶವನ್ನು ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ಇದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು.ರಾಜಕುಮಾರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಗುಡ್ಡೆ ಗುಡ್ಡೆಯ ಮದುವೆ, ಸಂಯೋಜನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ವಿುಕ ರಾಜಕುಮಾರಿಯು ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ದೇಶವನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು, ಬೇಟೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾಜಕುಮಾರಿಯು ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣಳಾಗಿದ್ದಳು, ಅವಳು ಕತ್ತಿಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಬಂದಾಗ ಎರಡೂ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ಅವಳ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ನೇತಾಡುತ್ತಿತ್ತು.

ತನ್ನ ಗುರುಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ರಾಜಕುಮಾರಿ ಕಾರ್ವಿಕಾ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಳು.

ಎರಡೂ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಖಡ್ಗ ಹಿಡಿದು ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಆಕೆ ಕಾಳಿ ಮಾತೆಯ ರೂಪದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಳು. ಈಟಿ ಎಸೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದ ಸ್ನೈಪರ್ ಆಗಿದ್ದ, ರಾಜಕುಮಾರಿ ಕಾರ್ವಿಕಾ ಗುರುಕುಲ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಭೀತ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಯೋಧನಾಗಿ ಮರಳಿದಳು.

ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಿತು, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರನನ್ನು ಆಸ್ಥಾನದಿಂದ ದರೋಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವನು ಕ್ಯಾತ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದನು, ಕಾರ್ವಿಕ ರಾಜಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಚಂಡಿ ಸೇನೆ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳಾ ಸೈನ್ಯವು 8000 ರಿಂದ 8500 ಮಹಿಳೆಯರ ಸೈನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. . ಕ್ಯಾತ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲ ಸೈನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 8000 ರಿಂದ 8500 ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದರು. ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಕ್ಯಾಥ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ಬಲದ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ.325 (ಕ್ರಿ.ಪೂ.) ನಲ್ಲಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನ ಹಠಾತ್ ಆಕ್ರಮಣವು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು, ಆದರೆ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಕಾರ್ವಿಕಾ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿದ ಮೊದಲ ಯೋಧ. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರನ ಸೈನ್ಯವು ಸುಮಾರು 150,000 ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕತ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಕಾರ್ವಿಕಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ನಾಯಕಿಯರ ಸೈನ್ಯವಿತ್ತು, ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯುದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಋಷಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರು. ರಾಜಕುಮಾರಿ ಮತ್ತು ಅವಳ ಸೈನ್ಯವು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮುರಿಯಿತು, ಅದಮ್ಯ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ, ತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನುರಿತವನು, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾನೆ, ಯುದ್ಧದ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿದರು.

ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಮೊದಲು ಯೋಚಿಸಿದನು, “ಮಹಿಳೆಯರ ಸೈನ್ಯ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಸೈನಿಕರು ಸಾಕು.”

ಮೊದಲು 25,000 ರ ತುಕಡಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು, ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ರಾಜಕುಮಾರಿ ಕಾರ್ವಿಕನ ಸೈನ್ಯವು ತಾಯಿ ಭವಾನಿಯ ವರವನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನ 25,000 ಸೈನ್ಯವು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮೂಲಂಗಿಯಂತೆ ದಳವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ಹೋಯಿತು, ರಾಜಕುಮಾರಿಯ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ 50 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಯೋಧರು ಗಾಯಗೊಂಡರು ಆದರೆ ಸಾವು ಯಾರನ್ನೂ ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಮರಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.ಎರಡನೆಯ ತಂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈಗ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ 40,000 ಜನರ ಎರಡನೇ ತುಕಡಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು, ಈಶಾನ್ಯ-ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದನು, ಆದರೆ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನಂತೆ ಹೇಡಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಳು, ಅವನ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೈನ್ಯವನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕುಮಾರಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದರು. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಸೈನ್ಯವು ಹೋಯಿತು.

ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಸ್ವತಃ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ 85,000 ತುಕಡಿಯ ಮುಂಭಾಗದೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು.

ಈ ದುರಂತ ಅಂತಿಮ ಕದನದಲ್ಲಿ, ಕಾತ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ 8500, 2750 ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ನಾಯಕಿಯರು, ಭಾರತಮಾತೆಗೆ ತಮ್ಮ ರಕ್ತ-ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ, ವೀರಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಹೆಸರುಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಗಾರಿಣ್ಯ, ಮೃದುಲಾ, ಸೌರಯ್ಮಿನಿ, ಜಯ ಮುಂತಾದ ಹೆಸರುಗಳು ಇತಿಹಾಸದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಧ್‌ನಾದ್ಯಂತ ಓಡಿಸಿದರು. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್‌ನ 150,000 ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು 25,000 ಜನರು ಉಳಿದುಕೊಂಡರು, ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅವನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾತ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡದಂತೆ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಕಾರ್ವಿಕಾಗೆ ಲಿಖಿತ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನೀಡಿದರು.ಉಲ್ಲೇಖ:-
1) ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಂಬ ಹಳೆಯ ಲೇಖನದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
2) ರಾಯ್ ಚೌಧರಿ- ‘ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸ’- ಪು. 220)
3) ಗ್ರೀಸ್‌ನಿಂದ ಮೆಸಿಡೋನಿಯನ್ ದಾಖಲೆಯ ಇತಿಹಾಸ,
ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಹೆಲೆನಿಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾಜಕುಮಾರಿ ಕಾರ್ವಿಕಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇತಿಹಾಸವು ನಾಶವಾಯಿತು.

ಸಾಕಷ್ಟು ಹುಡುಕಾಟದ ನಂತರ ಈ ನಾಯಕಿಯ ಇತಿಹಾಸವು ಕೇವಲ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. 325 ರಲ್ಲಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಮೊದಲ ಯೋಧ ಇದು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಇತಿಹಾಸಗಳು ನಾಶವಾದವು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಎಡಪಂಥೀಯ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು 21 ನೇ ಶತಮಾನದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಇತಿಹಾಸಕಾರರಾದ ರೋಮಿಲಾ ಥಾಪ್ಪರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಭಾರತೀಯ ನಾಯಕಿಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲಿಲ್ಲ.ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರವಿಡಲು, ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಸುಕು ಮತ್ತು ಅಬ್ಲಾವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಭಾರತವನ್ನು ಋಷಿ ಮುನಿ ಮತ್ತು ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಮತ್ತು ಸಂಕುಚಿತ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಸ್ತ್ರೀ ವಿರೋಧಿ ಧರ್ಮವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಈ ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಸುಮ್ಮನೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ 1857 ರ ಇತಿಹಾಸ ಆ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು.ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಮತ್ತು ಜಾತ್ಯತೀತತೆಯ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಎಸೆದು ನಿಜವಾದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

ರಾಜಕುಮಾರಿ ಕಾರ್ವಿಕಳಂತಹ ವೀರರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ವೀರಮಹಿಳೆಯರ ಹುಟ್ಟು ಸಾಧ್ಯ. ಈ ನಾಯಕಿಯರು ದೇಶವನ್ನು ಆಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಧರ್ಮವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣಿಲ್ಲದೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಪೂರ್ಣ, ತಲೆಯಿಲ್ಲದ ದೇಹ ಹೇಗೆ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವೋ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಈ ನಾಯಕಿಯ ಕಳೆದುಹೋದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸತ್ಯವನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತರಲು ಭಾರತೀಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here