ಏನಿದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಇದನ್ನು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು

0
What is the origin of orthodox religion Every Hindu should know this

ಏನಿದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಇದನ್ನು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು

ಪರಿವಿಡಿ

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆಯಲು ಕಾರಣ.

ಆಸ್ತಿಕ ದರ್ಶನ

ಆಸ್ತಿಕ್ ದರ್ಶನ ವೈದಿಕ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ, ವೇದಗಳನ್ನು ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

6 ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ತಿಕ ತತ್ವಗಳು –

ನ್ಯಾಯ ತತ್ತ್ವ, ವೈಶೇಷಿಕ ತತ್ತ್ವ, ಸಾಂಖ್ಯ ತತ್ತ್ವ, ಯೋಗ ತತ್ತ್ವ, ವೇದಾಂತ ತತ್ತ್ವ ಮತ್ತು ಮೀಮಾಂಸಾ ತತ್ತ್ವ.ನಾಸ್ತಿಕ_ದರ್ಶನ್

ನಾಸ್ತಿಕ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ವೈದಿಕ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ, ಆ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ವೇದಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

4 ಮುಖ್ಯ ನಾಸ್ತಿಕ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ –

ಅಜೀವಿಕ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ಜೈನ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ಚಾರ್ವಾಕ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೈನ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ತತ್ವಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ?

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಜೈನ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ನಂತರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮದ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು ಧರ್ಮವೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೋಡಿದರೆ, ಇಂದಿಗೂ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ವೈಷ್ಣವ, ಶೈವ, ಶಾಕ್ತ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪಂಥಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ತತ್ವಗಳ ಜನರು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ.ಪ್ರಮುಖ_ಪಂಗಡ

ಶುಕ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದದ ಕಣ್ವ ಶಾಖೆಯ ಹೆಸರು ‘ಏಕಾಯನ ಶಾಖೆ’. ಹಾಗೆಯೇ, ಶೈವಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಶಾಕ್ತವು ವೇದಗಳ ಶಾಖೆಗಳಾಗಿದ್ದವು, ಅದು ನಂತರ ಪಂಥಗಳಾದವು, ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ಮಾರ್ತ ಪಂಥದ ಮೂಲದವರು. ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪಠ್ಯವು ವೇದಗಳು ಮಾತ್ರ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಓಂ ಅನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ, ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜದಂತಹ ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡವು, ಇದು ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಮಪ್ರಧಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿತು. ಸೌರ್ ಮತ್ತು ಗಣಪತ್ ಪಂಗಡಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಹುತೇಕ ಅಳಿದುಹೋಗಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ.

5 ಪ್ರಮುಖ ಪಂಥಗಳಿವೆ –

ಶೈವ, ಶಾಕ್ತ, ಸ್ಮಾರ್ತ, ವೈಷ್ಣವ ಮತ್ತು ವೈದಿಕ ಪಂಥಗಳು.

ಸನಾತನ_ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ_ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬುದ್ದಿಮತ್ತೆ.

ಹಿಂದೂ ಎಂಬ ಪದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಗಳ (ಸಂಸ್ಕೃತದ ವ್ಯಂಜನ ‘ಎಸ್’) ‘ಎಸ್’ ಶಬ್ದವು ಇರಾನಿನ (ಹಿಂದೆ ಗ್ರೀಕ್) ಭಾಷೆಗಳ ‘ಎಚ್’ ಧ್ವನಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಪ್ತ ಸಿಂಧು ಅವೆಸ್ತಾನ್ ಭಾಷೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹಫ್ಟ್ ಹಿಂದೂ (ಅವೆಸ್ತಾ) ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡರು. ) : ವೆಂಡಿಡಾಡ್, ಫಾರ್ಗಾರ್ಡ್ 1:18) , ಇದರ ನಂತರ ಇರಾನಿಯನ್ನರು ಸಿಂಧೂ ನದಿಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ‘ಹಿಂದೂ’ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಗ್ರೀಕರ ಪತನದ ನಂತರ, ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಅವರು ಭಾರತದ ಮೂಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ‘ಹಿಂದೂ’ ಎಂಬ ಪದ ಬಂದಿದ್ದು ಹೀಗೆ.ಹಿಂದೂ ಪದದ ಅರ್ಥವೇನು?

ಹಿಂದೂ ಪದವು ಸಿಂಧೂ ನದಿಯ ಅಪಭ್ರಂಶ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಪಭ್ರಂಶ ಪದಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದೂ ಪದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ.

ಸನಾತನ ಪದದ ಅರ್ಥವೇನು?

ಶ್ರೀಪಾದ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಸನಾತನವನ್ನು “ಶಾಶ್ವತ” ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಆದಿ ಅಥವಾ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಎಂಬ ಪದವಿದೆಯೇ?

“ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ” ಎಂಬ ಪದವು ಯಾವುದೇ ವೈದಿಕ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರೆದ ಯಾವುದೇ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ. “ಹಿಂದೂ” ಪದವು ನಂತರದ ಪಠ್ಯಗಳಲ್ಲಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಕ್ರಮೇಣ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಜನರು ಹಿಂದೂ ಪದವನ್ನು ಧರ್ಮವೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಹಿಂದೂ ಎಂಬುದು ಸಿಂಧೂ ನದಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಹೆಸರಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ವ್ಯಕ್ತಿ.

‘ಜೂಪಿಟರ್ ಆಗಮಾ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಆಗಮಾಗಳನ್ನು ಇರಾನಿನ ಅಥವಾ ಅರೇಬಿಕ್ ನಾಗರಿಕತೆಗಳಿಂದ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ‘ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನ’ದ ಉಲ್ಲೇಖ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ತಂತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವವರನ್ನು ಹಿಂದೂ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳ ಲೇಖಕರು ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೂ ಪದವನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ “ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ” “. “ಇಂದು ಭಾರತೀಯರು ಯಾವ ಪದದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೋ, ನಾಳೆ ಅದೇ ಪದವು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಯೋಚಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಬರೆಯಲಾಗಿಲ್ಲ.

ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳು, ಹನ್ನೊಂದು ಪುರಾತನ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು, ಆರು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ಗೀತೆ, ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾತನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಎಂಬ ಪದ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೇರುತಂತ್ರ, ಶಬ್ದ ಕಲ್ಪದ್ರುಮ್, ಪಾರಿಜಾತ ಹರನ್, ಮಾಧವ್ ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹೊಸ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇಸ್ಲಾಂನ ಉದಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು, ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ, ಪುರಾವೆಯಾಗಿಲ್ಲ.

ಕೆಲವರು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪದವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಬೌದ್ಧಿಕ ಐಷಾರಾಮಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಭಾಗಗಳಾದ ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ಅಥರ್ವವೇದ, ಆಯುರ್ವೇದ, ಧನುರ್ವೇದ, ಗಂಧರ್ವವೇದ, ಶತಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ತೈತ್ತಿರೀಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ತಾಂಡ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ತಾಂಡ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ , ಗೋಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೇದಗಳ ಯಾವುದೇ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಎಂಬ ಪದವು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ನಡುವಿನ ಮೂಲಭೂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

ಸನಾತನ ಧರ್ಮವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಆದಿ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಈ ಧರ್ಮವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಎಂಬ ಪದವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪದವನ್ನು ಭೌಗೋಳಿಕತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭರತವರ್ಷದ ಜನರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಎಂಬ ಪದವೂ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. “ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ” ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೇಳುವುದು ಮೂರ್ಖತನ.

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಇಂದು ಏಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರನ್ನು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅದನ್ನು ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಅದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು.ಇದನ್ನು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಮರಳಿ ಬರಬಹುದು.ಸನಾತನ ಧರ್ಮವು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೇ? ,

ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಶಾಶ್ವತ, ದೇವರು ಶಾಶ್ವತ ಮತ್ತು ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡಿದ ನಿಯಮಗಳು (ಧರ್ಮ) ಸಹ ಶಾಶ್ವತ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅಂತ್ಯ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತ, ಧರ್ಮ.

ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೆಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ತತ್ವ –

ಕೃತೇ ಚ ಪ್ರತಿಕರ್ತ್ವಮೇಷ ಧರ್ಮಾಃ ಸನಾತನಃ |
(ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ: ಸುಂದರಕಾಂಡ 1 ಪದ್ಯ 114)
ಅರ್ಥ – ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೂ ಸಹಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ತತ್ವ.

ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಸನಾತನದ ಅರ್ಥ –

ಸನಾತನಮೇನ್ಮಾಹುರುತಾದ್ಯ ಸ್ಯಾತ್ ಪುನರ್ನಃ
(ಅಥರ್ವವೇದ 10:8:23)
ಅರ್ಥ – ಸನಾತನವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ನವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

‘ಸನಾತನ’ದ ಅರ್ಥವು ‘ಶಾಶ್ವತ’ ಅಥವಾ ‘ಶಾಶ್ವತ’, ಅಂದರೆ ಆದಿ ಅಥವಾ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.ದೇವರು ಸನಾತನ ಮತ್ತು ಅವನು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಕ.

ತ್ವಂ ಅಕ್ಷರಂ ಪರಮಂ ವೇದಿತವ್ಯಂ ತ್ವಮ್ ಅಸ್ಯ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಪರಂ ನಿಧಾನಮ್ ।
ತ್ವಮ್ ಅವ್ಯಯಃ: ಸನಾತನ-ಧರ್ಮ-ಗೋಪ್ತ ಸನಾತನಸ್ ತ್ವಂ ಪುರುಷೋ ಮೇ ಮತೋ. 18
(ಗೀತಾ 11:18)

ಅರ್ಥ – ನೀವು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ವರ್ಣಮಾಲೆ (ವೇದಿತವ್ಯಂ); ನೀವು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂತಿಮ ಆಶ್ರಯ (ನಿಧನ) ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ನೀನು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ (ಶಾಶ್ವತ ಧರ್ಮ) ರಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ನೀನು ಸನಾತನ ಪುರುಷ, ಅದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಸನಾತನ ಧರ್ಮವು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾಪಕ ಇಲ್ಲ.

ತತ್ತ್ವ: ಸನಾತನೋ ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷಯತೇ ತನುಭಿಸ್ತವ್.
ಧರ್ಮಸ್ಯ ಪರಮೋ ಗುಹ್ಯೋ ನಿರ್ವಿಕಾರೋ ಭವನ್ಮತಃ 18
(ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ 3:16:18)

ಅರ್ಥ – ಸನಾತನ ಧರ್ಮವು ನಿನ್ನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ, ಅದು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಅವತಾರಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ನಿರಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಪರಮ ರಹಸ್ಯವಾಗಿದೆ – ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ವೇದಗಳು ನಾಶವಾದಾಗ ಸಪ್ತಋಷಿಗಳ ತಪಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅವು ಪುನಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಚತುರ್ಯುಗಾನ್ತೇ ಕಾಲೇನ್ ಪ್ರಥಾಞ್ಚೃತಿಗಣನ್ಯಥಾ ।
ತಪಸಾ ಋಷಯೋ-ಪಶ್ಯನ್ಯತೋ ಧರ್ಮ: ಸನಾತನ: 4
(ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ 8:14:4)

ಅರ್ಥ – ಚತುರ್ಯುಗಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾಲದ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಶ್ರುತಿಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಾಶವಾದಾಗ, ಸಪ್ತಋಷಿಗಳು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.ಇದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿರಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಶಾಶ್ವತತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ.

ಸತ್ಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಪ್ರಿಯ ಬ್ರೂಯಾನ್ನ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಸತ್ಯಮಪ್ರಿಯಮ್ ।
ಪ್ರಿಯಂ ಚ ನಾನೃತಂ ಬ್ರೂಯದೇಶ ಧರ್ಮಃ ಸನಾತನಃ 138
(ಮನುಸ್ಮೃತಿ 4:138)

ಅರ್ಥ – ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಿಯ ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡಬಾರದು ಆದರೆ ಅಹಿತಕರ. ಆತ್ಮೀಯ ಆದರೆ ಒಬ್ಬರು ಅಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡಬಾರದು; ಇದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ.

ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕವಲೊಡೆಯುವ ಈ ಗೋಚರ ಪ್ರಪಂಚವು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪೀಪಲ್ ವೃಕ್ಷದಂತೆ, ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವೂ ಸಹ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದೆ.

ಊರ್ಧ್ವಮೂಲೋऽವಕ್ಷಃ ಆಶ್ಶ್ವತ್ ಸನಾತನ.
ತದೇವ ಶುಕ್ರಂ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ತದೇವಾಮೃತಮುಚ್ಯತೇ ।
ತಸ್ಮಿನ್ಲೋಕಾಃ ಶ್ರಿತ: ಸರ್ವೇ ತದು ನಾಟ್ಯೇತಿ ಕಶ್ಚನ್. ಇತದ್ವೈ ತತ್ ಓಂ (ಕಠೋಪನಿಷದ್ 2:3:1)

ಅರ್ಥ – ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಆಶ್ಶ್ವತ್ ಮರದಂತಿದೆ  ಅದರ ಮೂಲವು ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಶಾಖೆಗಳು ಕೆಳಗೆ ಇವೆ. ‘ಅವನು’ ಮಹಿಮೆ, ‘ಅವನು’ ಮಾತ್ರ ‘ಬ್ರಹ್ಮ’, ‘ಅವನು’ ‘ಮಕರಂದ’ ಎಂದು; ‘ಅವನಲ್ಲಿ’ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳೂ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ, ಯಾರೂ ‘ಅವನನ್ನು’ ಮೀರಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನೀವು ಬಯಸುವ ‘ಅದು’.

ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನು ಸತ್ಯವು ಹೇಗೆ ಶಾಶ್ವತವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವೂ ಮತ್ತು ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು, ಸನಾತನ ಧರ್ಮವೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ –

ಸಚ್ಚಾ ವೇ ಅಮ್ತಾ ವಾಚಾ, s ಧಮ್ಮೋ ಸನನ್ತನೋ।
(ತ್ರಿಪಿಟಕ – ಸುತ್ತಪಿಟಕ: ಖುದ್ದಕನಿಕಾಯ: ಸುಟ್ಟನಿಪಟ 3:3)

ಅರ್ಥ – ಸತ್ಯವು ಅಮರವಾದ ಮಾತು, ಇದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ.

ನೋರ್ ವೆರೆನ್ ವೆರನಿ, ಸಮಂತಿದ್ ಕುಡಚನಂ
ಅವರೇನ್ ಚ್ ಸಮನ್ತಿ, S ಧಮ್ಮೋ ಸನಾನ್ತಾನೋ।
(ಧಮ್ಮಪದ: ಯಮಕ ವಗ್ಗ: 5)

ಅರ್ಥ: ದ್ವೇಷದಿಂದ ದ್ವೇಷವು ಶಮನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಅದು ಶಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ.ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಜೈನ ಗ್ರಂಥವಾದ ಆದಿ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ತತ್ ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನೇ ರಕ್ಷಯೋ ಧರ್ಮಃ ಸನಾತನಃ ।
(ಆದಿ ಪುರಾಣ 4:198)

ಅರ್ಥ – ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಈ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು.

ಇಂದಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೈನಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಕೆಲವು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಅದು ದೇವರು ಮಾಡಿದ ನಿಯಮಗಳು –

ಅದ್ರೋಹ: ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಕರ್ಮಣಾ ಮನಸಾ ಪತನ.
ಅನುಗ್ರಹಶ್ಚ ದಾನಂ ಚ ಸತತಂ ಧರ್ಮಃ ಸನಾತನಃ ||

ಗೀತಾಪ್ರೆಸ್ – (ಮಹಾಭಾರತ: ವನಪರ್ವ 297: 35)

(ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಓರಿಯಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ BORI) – (ಮಹಾಭಾರತ:ವನಪರ್ವ 281:34)

ಅರ್ಥ – ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ಮಾತುಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ದುಷ್ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ದಾನವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು – ಇವೆಲ್ಲವೂ ‘ಸನಾತನ’ ಧರ್ಮಗಳು.ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಕೆಲವು ಮೂಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸನಾತನಿಗಳು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು –

ಅಶ ಧರ್ಮೋ ಮಹಾಯೋಗೋ ದಾನಂ ಭೂತಾಯ ತಥಾ ।
ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ತಥಾ ಸತ್ಯಮನುಕ್ರೋಶೋ ಧೃತಿ: ಕ್ಷಮೆ.
ಸನಾತನಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಮೂಲಮೇತತ್ ಸನಾತನಮ್ ।

ಗೀತಾಪ್ರೆಸ್ – (ಮಹಾಭಾರತ: ಅಶ್ವಮೇಧಿಕ್ ಪರ್ವ 91:33)

(ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಓರಿಯಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ BORI) – (ಮಹಾಭಾರತ: ಅಶ್ವಮೇಧಿ ಪರ್ವ 94:31)

– ಇದೇ ಧರ್ಮ, ಇದೇ ಮಹಾ ಯೋಗ, ದಾನ ನೀಡುವುದು, ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರುವುದು, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ವ್ರತವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು, ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು, ಕರುಣೆ, ತಾಳ್ಮೆ, ಕ್ಷಮೆ. ಇದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ತತ್ವ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here