ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯೋಗ ಎಂದರೇನು?

0
30
National Commission for Minorities

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯೋಗ ಎಂದರೇನು?

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಆಯೋಗವನ್ನು (NCM) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಯಿದೆ, 1992 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಆರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮುದಾಯಗಳು, ಅಂದರೆ; ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು, ಸಿಖ್ಖರು, ಬೌದ್ಧರು, ಝೋರಾಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನರು (ಪಾರ್ಸಿಗಳು) ಮತ್ತು ಜೈನರು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಗಳೆಂದು ಭಾರತದ ಗೆಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೊಂಡಿದೆ. 1993 ರ ಮೂಲ ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ಐದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ; ಸಿಖ್ಖರು, ಬೌದ್ಧರು, ಪಾರ್ಸಿಗಳು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರು, ನಂತರ 2014 ರಲ್ಲಿ, ಜೈನ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. 2001 ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಆರು ಸಮುದಾಯಗಳು ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 18.8% ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಗಳು

ಆಯೋಗವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ:

 • ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ.
 • ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಸತ್ತು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗಗಳು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ.
 • ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ.
 • ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗಳ ಅಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೂರುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
 • ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿರುದ್ಧದ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅವರ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಿಕೆಗೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲು ಕಾರಣ.
 • ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆಸುವುದು.
 • ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಯಾವುದೇ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ.
 • ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅವರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
 • ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವಿಷಯ.ಆಯೋಗವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ:

 • ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಿಂದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಕರೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು.
 • ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಯ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
 • ಅಫಿಡವಿಟ್ ಮೇಲೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು.
 • ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಥವಾ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದಾಖಲೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕೋರುವುದು.
 • ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಆಯೋಗಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು.

ಆಯೋಗದ ಸಂಯೋಜನೆ

ಆಯೋಗವು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾಯಿದೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ:

 • ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,
 • ಒಂದು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು
 • ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಐದು ಸದಸ್ಯರು; ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೇರಿದಂತೆ ಐವರು ಸದಸ್ಯರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕದ್ದು.ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗಳು

ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನವು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಪದವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸದಿದ್ದರೂ, ಇದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ:

ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಭಾಗ III ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ನ್ಯಾಯಾಂಗದಿಂದ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಈ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರಾಜ್ಯವು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ.

 • ‘ಯಾವುದೇ ವರ್ಗದ ನಾಗರಿಕರ’ ‘ವಿಶಿಷ್ಟ ಭಾಷೆ, ಲಿಪಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ’ಯನ್ನು ‘ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ’ ಹಕ್ಕು; [ಆರ್ಟಿಕಲ್ 29(1)]
 • ಎಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹಕ್ಕು;[ಆರ್ಟಿಕಲ್ 30(1)]
 • ರಾಜ್ಯದಿಂದ ನೆರವು ಪಡೆಯುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ-ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ;[ಆರ್ಟಿಕಲ್ 30(2)]

ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗ XVII ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

 • ಅವರು ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಗಾಗಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗದ ಹಕ್ಕುಗಳು ;[ಆರ್ಟಿಕಲ್ 347]
 • ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು; [ಆರ್ಟಿಕಲ್ 350A]
 • ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು; [ಆರ್ಟಿಕಲ್ 350B]ಸಾಚಾರ್ ಸಮಿತಿ ವರದಿ

ಮಾರ್ಚ್ 9, 2005 ರಂದು ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಭಾರತದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದರು. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರಾಜಿಂದರ್ ಸಾಚಾರ್ (ನಿವೃತ್ತ) ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲಿನ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಶಿಫಾರಸುಗಳು:

 • ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಲಭ್ಯತೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ – ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಧಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡೇಟಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ (NDB) ಅನ್ನು ರಚಿಸಿ.
 • ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕಾನೂನು ಆಧಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಂತಹ ವಂಚಿತ ಗುಂಪುಗಳ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಆಯೋಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಹಂಚಿಕೆಯ ಸ್ಥಳಗಳು: ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ: ‘ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ’ಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಬೇಕು.
 • ಶಿಕ್ಷಣ: ಅನುಚಿತವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸೂಚ್ಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿಷಯವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 0-14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರವೇಶವಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
 • ಮುಸ್ಲಿಮರು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 9-12 ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಇದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಹಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕು.
 • ಉರ್ದು ಮಾತನಾಡುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿ. • ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಲಾ ಮಂಡಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಮದರಸಾಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು.
 • ರಕ್ಷಣಾ ಸೇವೆಗಳು, ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆಗಾಗಿ ಮದರ್ಸಾಗಳಿಂದ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.
 • ಮುಸ್ಲಿಮರ ಉದ್ಯೋಗ ಪಾಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ.
 • ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು: ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಹುದು
 • ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ವಿಧಾನವನ್ನು ರಚಿಸಿ.
 • ಎಸ್‌ಸಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡದ ಡಿಲಿಮಿಟೇಶನ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ.
 • ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು: ಮುಸ್ಲಿಮರು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸುತ್ತ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ.
 • ನಿಯಮಿತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ
 • ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು

ನೀತಿಗಳು “ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಾಗ ಸಮುದಾಯದ ಅಂತರ್ಗತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ‘ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ’ಯ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here