ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯತನದ ನಡುವಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

0
The Fit Between Justice and Goodness

ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯತನದ ನಡುವಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

The Fit Between Justice and Goodness

ನ್ಯಾಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರ ಆಳದಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ‘ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ!’ ಎಂಬ ಮಗುವಿನ ಅಳಲು ಕೇಳಬೇಕು.

ನ್ಯಾಯದಿಂದ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಏನು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತೇವೆ? ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ನೀವು ನ್ಯಾಯದ ಬಲವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು?

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ, ನ್ಯಾಯೋಚಿತತೆಯು ಸಾಪೇಕ್ಷ ಪದವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಾವು ಅರ್ಹವಾದದ್ದನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೇ ಎಂಬುದು ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಾವು ಅರ್ಹವಾದದ್ದನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆಯೇ.

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಬಹುಶಃ ನಿಜವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಹರಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ‘ಒಳ್ಳೆಯತನ’ ಹೇಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಇದು ಪ್ರಾಯಶಃ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.ನ್ಯಾಯದ ‘ಉತ್ತಮ’ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡವರು ಒಲವು ತೋರುತ್ತಾರೆ:

 • ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಸರಿಯಾದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕು;
 • ಅವರ ಸರಕುಗಳ ‘ನ್ಯಾಯಯುತ ಪಾಲು’ ಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಅವರು ಅರ್ಹವಾದದ್ದನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ; ಮತ್ತು,
 • ಇತರರು ‘ಒಳ್ಳೆಯ’ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅವರ ನ್ಯಾಯಯುತ ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.

ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಂತಹ ಜನರು ತಾವು ಮತ್ತು ಇತರರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಹರು – ಮತ್ತು ಅವರು ‘ಒಳ್ಳೆಯ’ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಏನು ಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯವು ಇತರರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

ನ್ಯಾಯವೇಕೆ?

ನ್ಯಾಯ, ಸರಳವಾಗಿ, ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮಾಜದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೇವಲ ಕಾನೂನುಗಳಿಲ್ಲದ ಸಮಾಜಗಳು ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಸಂಪತ್ತು ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದಕ್ಕೂ ಕುರುಡರಾಗಿ ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ‘ನ್ಯಾಯಯುತ ವಿಚಾರಣೆ’ಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಬಹುದು ಅಥವಾ ನಂಬದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ತತ್ವವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ನ್ಯಾಯದ ತತ್ವವು ಕಳೆದ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಮೋಚನೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿಯ ಅವನತಿ ಅಥವಾ USA ನಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಚಳವಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ. ಎಲ್ಲರೂ, ಬಹುಪಾಲು, ಮೊದಲ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯದ ಬಲವಾದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ನಂತರ ಅನೇಕರು, ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಸಂಬಂಧಿತ ಹಕ್ಕುರಹಿತ ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಅಲ್ಲ.ದಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್

ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನ್ಯಾಯವು ಸರಿಯಾದ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಪ್ಪಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

ಅಸೂಯೆ ಎಂದರೆ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಅರ್ಹವಾದ ಅದೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋವು ಅನುಭವಿಸುವುದು.

ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ಅವರ ಬಡ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ನೀವು ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರಬಹುದು. ತಮ್ಮದಲ್ಲದ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಯಾವುದೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದರಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆಯು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಅಸೂಯೆ, ಅಸೂಯೆಯಂತಹ ಭಾವನೆಯು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುವ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನೋಡಿದಾಗ ಆಗುವ ಭಾವನೆ, ಅದು ಪ್ರಚಾರ, ಹಣ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅಸೂಯೆ ಎಂದರೆ ಬೇರೆಯವರು ಪಡೆದದ್ದನ್ನು ಬಯಸುವುದು ಮತ್ತು ದ್ವೇಷವು ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸದಿರುವುದು.

ದ್ವೇಷ ಅಥವಾ ಅಸೂಯೆ ಎರಡೂ ಅನುಭವಿಸಲು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲ.ನಿಮ್ಮ ಫೇರ್ನೆಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದು

ನಿಮ್ಮ ನ್ಯಾಯದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು, ನೀವೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ:

 • ‘ಒಳ್ಳೆಯ’ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ವಸ್ತುಗಳು (ಅಂದರೆ, ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡುವ ಮತ್ತು ವಿಷಾದದಿಂದ ಅಲ್ಲ)
 • ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನ್ಯಾಯಯುತ ಪಾಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆಯೇ?
 • ನಾನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳ ನ್ಯಾಯಯುತ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ನೋಡುವುದನ್ನು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಪಂಚದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಮತ್ತು ನೀವು ಬಡತನದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಾ?
 • ಇತರರು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ? ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಅಥವಾ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಅಸೂಯೆಪಡುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ನೀವೇ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇತರರ ಅನರ್ಹ ಅದೃಷ್ಟದ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೀರಿ?
 • ಇತರರ ದುರಾದೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇನೆ?ನ್ಯಾಯ, ಅಸೂಯೆ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷ

ಇತರರು ‘ತಮಗೆ ಅರ್ಹವಾದದ್ದನ್ನು’ ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಜನರು ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಅಥವಾ ‘ಕೆಟ್ಟ’ ಜನರು ಅವರ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಅದು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ‘ಕೆಟ್ಟ’ ಜನರು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ತೋರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರು ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ದುಃಖವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅಸೂಯೆ, ಅರ್ಹತೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಅದೃಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನೋವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಟ್ಟದು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ದ್ವೇಷವು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅರ್ಹತೆ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ.

ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವುದು

ನೀವು ನ್ಯಾಯ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೆಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನೀವು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ.

ಇವು:

 • ಒಳಗೊಂಡಿರುವವರು ಏನು ಅರ್ಹರು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ? ಏಕೆ?
 • ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸರಕುಗಳ ಕೆಲವು ವಿತರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ನ್ಯಾಯಯುತ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು? ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸಮಾನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಾನು ಹೇಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು?
 • ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಸರಿಮಾಡಲು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? ನಾನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವು ಸೋತವರಿಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಹಾಗೆಯೇ?ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು

ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಇತರರ ಅದೃಷ್ಟದ ನೋವು ಅಸೂಯೆಗೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದುರದೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಪಡುವುದು ಹಗೆತನವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಆ ವಿಪರೀತಗಳ ಕಡೆಗೆ ಒಲವು ತೋರುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಸಂತೋಷಪಡಲು ಅಥವಾ ಸಮ್ಮತಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪದವು ಕಾರ್ಯವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಸಹ ಬದಲಾಗಬಹುದು!

ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ… ನಿಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದಾಗ, ನೀವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಇತರರು ಅದನ್ನು ಅದೇ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರಪಂಚವು ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಸ್ಥಳವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here