ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ದಿನ ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

0
what is commonwealth day, when is it celebrated articles in Kannada

ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ದಿನ ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

what is commonwealth day, when is it celebrated articles in Kannada

ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ದಿನ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷಣಗಳು, ಥೀಮ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು (Common wealth game day, speech, quotes and theme in Kannada)

ಈ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ದಿನವನ್ನು ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು. ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ದಿನದಂದು, ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬದುಕಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ದಿನದ ಇತಿಹಾಸವೇನು?

ಈ 53 ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಪ್ರಬಲ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದು, 53 ಸದಸ್ಯರ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಏಷ್ಯಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಖಂಡಗಳ ದೇಶಗಳು ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಈ ಸಂಘಟನೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಅವು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದವು.

ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ದಿನ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು?

1901 ರಲ್ಲಿ, ರಾಣಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ತನ್ನ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಅಂತಹ ಸಂಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಯೋಚಿಸಿದಳು, ನಂತರ ಅವಳ ಮರಣದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ, 1902 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎಂಪೈರ್ ಡೇ (ಎಂಪೈರ್ ಡೇ) ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. 1958 ರಲ್ಲಿ, ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಕ್‌ಮಿಲನ್ ಎಂಪೈರ್ ಡೇ ಹೆಸರನ್ನು ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಡೇ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು.

ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳನ್ನು ಆಳುತ್ತಿತ್ತು, ಕ್ರಮೇಣ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದತ್ತ ಸಾಗಿದವು. ಈ ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು, ಏಕೆಂದರೆ ಏಕತೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು.

ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್‌ನ ಎರಡನೇ ಸೋಮವಾರದಂದು ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ದಿನವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು 1931 ರಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು, 1949 ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು, ನಂತರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು.ಸಂಘಟನೆಯ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ದಿನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ, ನಂತರ 1973 ರಲ್ಲಿ, ರಾಯಲ್ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಸೊಸೈಟಿಯು ಮೊದಲು ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡನೇ ಸೋಮವಾರದಂದು ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್‌ನ ಎರಡನೇ ಸೋಮವಾರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ದೇಶಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್‌ನ ಎರಡನೇ ಸೋಮವಾರವನ್ನು ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಥೀಮ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಆಲೋಚನೆಯೂ ಈ ದಿನದಂದು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಥೀಮ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ದಿನದಂದು ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ದಿನದ ಥೀಮ್ 2021

ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಅನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಆ ಥೀಮ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್‌ಗೆ ಸೇರುವ ದೇಶಗಳ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್‌ಗೆ ಸೇರುವ ದೇಶಗಳ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮೊದಲು ಕೆಲವು ವಿಷಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ‘ಕ್ವೀನ್ ದಿ ಕ್ವೀನ್’ ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಆ ವಿಷಯವು ಅಂತಿಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಡೇ 2019 ರ ಥೀಮ್ ‘ಎ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್’, ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ.ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ದಿನ 2018 (ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ದಿನ 2018 ಥೀಮ್)

ಈ ವರ್ಷ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ ಮಾರ್ಚ್ 12 ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ 2018 ರ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ದಿನದ ಥೀಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ‘ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಡೆಗೆ’. ರಾಣಿ ನೀಡಿದ ಭಾಷಣದೊಂದಿಗೆ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಥವಾ ಟಿವಿ ಮೂಲಕ ಈ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು.

ಈ ದಿನ ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಈ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುವ ಮೂಲಕ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು.

ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ದಿನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು 2018 (ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ದಿನದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 2018 )

ಈ ವರ್ಷ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದೇಶಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಂಗೀತಗಾರರು, ನೃತ್ಯಗಾರರು ಮತ್ತು ನಟರು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ನಾಟಕೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ನ ಶಕ್ತಿ ಅದರ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಜಗತ್ತಿನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಬಯಸುವ ಯಾವುದೇ ದೇಶವು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಏಕತೆಯ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ದಿನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

 • ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಪತನದ ನಂತರ, ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ದಿನದಂದು, ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಈ ದೇಶಗಳು ನಿರ್ಣಯದೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು.
 • ಭಾರತವನ್ನು ಈ ಸಂಘಟನೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಸದಸ್ಯ ಎಂದು ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ದಿನದಂದು ಮಾನವೀಯತೆ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಕಾರಣವೆಂದರೆ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಕೊಟ್ಟರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜೀತದಾಳುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸಹ ಈ ದಿನ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಈ ದಿನದಂದು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ರಜಾದಿನವನ್ನು ನೀಡದಿದ್ದರೂ, ಜನರು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ದಿನಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಸೇರುತ್ತಾರೆ.
 • ಈ ದಿನದಂದು ಪ್ರಪಂಚದ ಶತಕೋಟಿ ಜನರು ಒಟ್ಟುಗೂಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಜನರು ಸಹೋದರತ್ವದ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಬದುಕುವ ಅಂತಹ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ದಿನದಂದು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದಾದರೂ, ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ಜಾತಿಗಳ ಏಕತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಬಹುದು.
 • ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಬಡವರಿಗೆ ಅಥವಾ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು.ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ದಿನವನ್ನು ಯಾವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್

ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ದಿನದಂದು ಯುಕೆ (ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್) ನಲ್ಲಿ ಯೂನಿಯನ್ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಈ ಧ್ವಜವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಂನಲ್ಲಿ, ಈ ದಿನವನ್ನು ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನದಂದು, ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸೋಮವಾರದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ದಿನದಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಜಾದಿನವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ರಾಣಿ ಮತ್ತು ರಾಜಮನೆತನದ ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ದಿನದಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಈ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ಗೆ 2006 ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಇತರ ದೇಶಗಳಂತೆ, ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ದಿನವನ್ನು ನಿಗದಿತ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ದಿನ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನ ಮತ್ತು ಇತರ ದಿನಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ದಿನದಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಜೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಯಾವುದೇ ನಿಬಂಧನೆ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಜನರು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕೆನಡಾ

ಕೆನಡಾ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ದಿನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆನಡಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಮತ್ತು ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಧ್ವಜವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ದಿನವಿಡೀ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಜಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್

ಜಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ನಲ್ಲೂ ಇತರ ದೇಶಗಳಂತೆ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ತ್ ದಿನದಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು.

ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ

ಬಹಾಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಲೀಜ್‌ನಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ದಿನವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ದಿನದಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ ಮಾನವೀಯತೆಯ ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ಪೀಳಿಗೆಯು ‘ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ’ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು.ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ದಿನ ತಿಳಿಯದ ಸಂಗತಿಗಳು

 • ಪ್ರಪಂಚದ ಸುಮಾರು 4 ಶತಕೋಟಿ ಜನರು ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ದಿನ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಜನರ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ 30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 1.4 ಶತಕೋಟಿ.
 • ಕಳೆದ ವರ್ಷವಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜಿಡಿಪಿ 05 ಟ್ರಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮುಂಬರುವ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಡಿಪಿ 847.56 ಟ್ರಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಏರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
 • ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಏಕತೆಯನ್ನು ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಅಲ್ಲದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಶೇಕಡಾ 19 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದ ಅಳೆಯಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ದಿನವು ಎಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಸದಸ್ಯರ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
 • ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದಾಗಿ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಹ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ, ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಸುಮಾರು 50 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಸದಸ್ಯರು 20 ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ನಗರಗಳಾಗಿವೆ. ದೆಹಲಿ, ಢಾಕಾ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೋಹಾನ್ಸ್ ಬರ್ಗ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಕೇಪ್ ಟೌನ್, ಚೆನ್ನೈ ಸೇರಿದಂತೆ.
 • ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಯುವಕರು, ಇದರಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷದಿಂದ 29 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರಗತಿಯು ಯುವಜನರ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ದಿನದಂದು, ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಸದಸ್ಯರ ಯುವಕರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಆಫ್ರಿಕನ್ ಆಡಳಿತದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಫೆಡರೇಶನ್‌ನ 7 ಟಾಪ್ 10 ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ.ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ದಿನದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

 • ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಹರಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಗೆದ್ದಲಿನಂತಹ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಇಂತಹ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು.
 • ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಅನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏಕತೆ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಎಂಬುದು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಏಕತೆಯ ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ಹೆಸರು.
 • ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಪಾಠವನ್ನು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
 • ದುರಾಸೆಯಿಲ್ಲದ ಇಂತಹ ಜನರನ್ನು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾದರೂ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ.

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಣದ ಹೋಲಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಮಾನವರನ್ನು ರಾಜರು ಅಥವಾ ಶ್ರೇಣಿಯೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅವನು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ, ಅವನು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಇದು ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ದೇಶಗಳ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಯೂ ಆಗಿದೆ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here