ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸುವುದು

0
27
How to do Saving Energy and Natural Resources

ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸುವುದು

ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಎಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಜನರು ಮತ್ತು ಗ್ರಹದ ಉಳಿವಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಏನನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬಾ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಥವಾ ‘ಲಾಭಗಳು, ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಜನರು’ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಮರ್ಥನೀಯತೆಯು ಸರಳವಾದ ‘ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಪರತೆ’ ಅಥವಾ ‘ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಪರತೆ’ಯನ್ನು ಮೀರಿದೆ, ಆದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬಳಕೆಯು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಪುಟವು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.ಏಕೆ ಬದಲಾವಣೆ?

ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾದರಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಗತ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿವೆ: ಜನರು ತಮ್ಮ ಬಳಕೆಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಬಳಸಿದರು.

ಮಧ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಯಾರೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ, ಇದು ಬದಲಾಯಿತು. ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಧಾನಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಸೀಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿವೆ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಯು ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಘಾತೀಯವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಈಗ ವೇಗಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ಜಾಗತಿಕ ವಿಪತ್ತಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬದುಕುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗಳು-ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲ-ಬಹುಶಃ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಮಾದರಿಯು ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲ.

ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ – ಒಂದು ಹಂತದವರೆಗೆ – ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇದು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬದಲಾವಣೆ ಅಗತ್ಯ.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸುತ್ತಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆ

ಪ್ರಮುಖ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ.

ಸುಸ್ಥಿರ ಆಧುನಿಕ ಇಂಧನ ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರವೇಶವು ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಮಾನವ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಶಕ್ತಿ ಸೇವೆಗಳು ಸಮರ್ಥನೀಯವಾಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಇತರ ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಇತರರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಥನೀಯವಾಗಿವೆ.ಶಕ್ತಿಯ ಶ್ರೇಣಿಯ ಐದು ಹಂತಗಳು:

1. ಶಕ್ತಿ ಉಳಿತಾಯ (ಲೀನರ್)

ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯ, ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಶಾಖದ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉತ್ತಮ ನಿರೋಧನದಿಂದ, ಗ್ಯಾಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್-ಬೈನಲ್ಲಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ದೀಪಗಳನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಇಂಧನವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಜನರನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀಟರ್‌ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿವೆ.

ನಮ್ಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಸರಳವಾದ, ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.

2. ಶಕ್ತಿ ದಕ್ಷತೆ (ಕೀನರ್)

ಇದು ಉತ್ತಮ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹೊಸ ಉಪಕರಣಗಳು ಅಥವಾ LED ಲೈಟಿಂಗ್‌ನಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ-ಸಮರ್ಥ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿಯ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕಿಂತ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿರಬಹುದು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೊಸ, ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ-ಸಮರ್ಥ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಟಂಬಲ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿ!3. ಸುಸ್ಥಿರ/ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು (ಗ್ರೀನರ್)

ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳು ಸೌರ, ಉಬ್ಬರವಿಳಿತ ಅಥವಾ ಗಾಳಿ ಶಕ್ತಿಯಂತಹ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಖಾಲಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಮೂಲಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಿರುವಾಗ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು: ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು, ಬದಲಿಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪುನರುತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರಬಹುದು: ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಜೋಳವನ್ನು ಜೈವಿಕ ಡೀಸೆಲ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಭೂಮಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿದೆ.

ಜೈವಿಕ ಡೀಸೆಲ್‌ನ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬಳಕೆಯು ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನವಾಗಿದೆ.4. ಕಡಿಮೆ-ಪರಿಣಾಮ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ-ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ (ಕ್ಲೀನರ್)

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇಂಗಾಲದ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ಬಳಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪರಮಾಣು ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಕಡಿತವು ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯು ಸರ್ಕಾರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳಂತಹ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

5. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವದ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ (ಅರ್ಥ)

ಈ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆಯು, ಪಿರಮಿಡ್‌ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನವೀಕರಿಸಲಾಗದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ (ತೈಲ, ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು) ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹಾಕಲು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ: ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಪನ್ಮೂಲ-ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕವಾಗಿದೆ.ಕಾರ್ಬನ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್

ಕಾರ್ಬನ್ ಆಫ್‌ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಬೇರೆಡೆ ಮಾಡಿದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇದನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾದವರು ಅಥವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವವರು, ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಫ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಕಾರ್ಬನ್ ಆಫ್‌ಸೆಟ್ ಯೋಜನೆಗಳು ವಿಂಡ್ ಟರ್ಬೈನ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಥವಾ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಥವಾ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.

ಆಫ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳು ಬಹುಶಃ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜನರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ

ಶಕ್ತಿಯ ಶ್ರೇಣಿಯಂತಹ ಪರಿಕರಗಳು ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸರಳಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ (ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯ) ಇತರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಚಾಲಿತ (ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ) ಬದಲಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಖಚಿತವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ-ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕಂಪನಿಯು ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (ಕಡಿಮೆ-ಪ್ರಭಾವದ ಉತ್ಪಾದನೆ) ಅಥವಾ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ನಂಬಲು ಬಯಸಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಹಳೆಯದನ್ನು ಬಳಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಶ್ವಾಶರ್ ಅಥವಾ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಬಾರಿ ಬಳಸಬಹುದೇ? ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಜಗತ್ತನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಅದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್‌ನಾದ್ಯಂತ ನೌಕಾಯಾನ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು-ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಆ ದೀರ್ಘ-ಪ್ರಯಾಣದ ಆಯ್ಕೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ರಜೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕೆಲವು ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಸಲುವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಬೆಲೆಯಾಗಿದೆ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here