ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಬಲೀಕರಣ ಎಂದರೇನು

0
82
what is personal empowerment

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಬಲೀಕರಣ ಎಂದರೇನು what is personal empowerment

ಪರಿವಿಡಿ

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಬಲೀಕರಣ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವುದು. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದ್ದರೂ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ.

ನಿಜವಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಬಲೀಕರಣವು ನೀವು ಜೀವನದಿಂದ ಏನನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಮತ್ತು ಆ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರದ ಜನರು ತಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಗಾತಿಗಳು, ಪಾಲುದಾರರು, ಮಕ್ಕಳು, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಅಥವಾ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು – ಅವರು ಇತರರಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಇತರರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂ-ಅರಿವು ಮತ್ತು ನಂತರ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮುರಿಯಬಹುದು.

ಮೂಲಭೂತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ‘ಸಬಲೀಕರಣ’ ಎಂಬ ಪದವು ಸರಳವಾಗಿ ‘ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗುವುದು’ ಎಂದರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಬಲೀಕರಣ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡದಿರುವುದು.

“ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಭಾವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.”

– ಎಲೀನರ್ ರೂಸ್ವೆಲ್ಟ್

ಇದು ಸರಳವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ ಆದರೆ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ, ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ-ಅರಿವನ್ನು ನೀವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳ ಅರಿವು ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ-ಮತ್ತು ಇವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಳವಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಬಲೀಕರಣ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ?

‘ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಬಲೀಕರಣ’ ಮತ್ತು ‘ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ’ ಬಹಳ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ.

ಸಬಲರಾಗಲು, ನೀವು ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬಹುದು.

ಈ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಲಭವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲ.

ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮಟ್ಟವು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು

ಈ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಆರು-ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡಲು ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಆರು ಹಂತಗಳು

  1. ಅಧಿಕಾರದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.

ಇದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ರಜಾದಿನದ ತಾಣದ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.

2. ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಹಂತವು ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ರಜಾದಿನದ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಏನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.3. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ.

ನೀವು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು, ನೀವು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನೀವು ನಂಬಬೇಕು. ನೀವು ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

4.ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ

ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಲು ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಸುಧಾರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ನೀವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಲಿಯುವಿರಿ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ!

5. ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ – ಮತ್ತು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರಿ

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಬಲೀಕರಣ ಎಂದರೆ ನಾವು ಎದುರಿಸುವ ಮೊದಲ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ‘ನಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್’ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಇತರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು.

6.ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿ

ಸಬಲೀಕರಣವು ಇತರರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಈವೆಂಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬೀರುವ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಹ ಯಶಸ್ಸಿನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ.ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಬಲೀಕರಣದ ಆಯಾಮಗಳು

ಹೆಚ್ಚು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನೀವು ನೋಡಲು ಬಯಸಬಹುದಾದ ಹಲವಾರು ಸಂಭಾವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿವೆ.

  • ಸ್ವಯಂ-ಅರಿವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಇದು ಧನಾತ್ಮಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ. ಸ್ವಯಂ-ಅರಿವುಳ್ಳ ಜನರು ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅರಿವನ್ನು ನೀವು ಸುಧಾರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.

ಸಶಕ್ತ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಬಯಸಿದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಳುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ.

  • ಮೌಲ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಂಬಿಕೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಹಿಸಿದ ಬಾಧ್ಯತೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಯಂ ಜಾಗೃತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೌಲ್ಯಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

  • ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಅವರ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ.

ಅನುಭವ, ಅಭ್ಯಾಸ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಯ ಮೂಲಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಬಹುದು.  • ಸ್ವಯಂ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.

ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಕೌಶಲ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಾಹಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅಂತರ್ಜಾಲವು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ-ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯೊಳಗಿನ ರಾಜಕೀಯ-ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

  • ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.

ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸುವ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.

  • ತಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಶಕ್ತರಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರೇರಕ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತ ಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ತಾವು ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥರೆಂದು ಭಾವಿಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ

ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಇತರರಿಗೆ ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರು ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಸ್ವ-ಸಬಲೀಕರಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಜನರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ:

ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ

ಭಾಷೆಯ ಸಂಶೋಧನೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವ-ಚಿತ್ರಣವು ಅವರು ಬಳಸುವ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ತೋರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದೂರವಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸಬಲೀಕರಣವಾಗಬಹುದು.

ಸಕ್ರಿಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ

ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬದಲು ಧನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ‘ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ…’ ಮತ್ತು ‘ನಾನು ಮಾಡಬಹುದು…’.ನಿಮ್ಮನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪದಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಗುರುತನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ನೀವು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಇತರರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಒಲವು ತೋರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಯಾರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಇತರರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.

ಟೀಕೆ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ತೀವ್ರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಟೀಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಚನಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕು.

ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಬಲೀಕರಣವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸ್ಥಿರ ವಿಷಯವಲ್ಲ.

ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬದಲಾದಂತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಮತ್ತು ನಾವೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವಂತೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here