ಯಾರಿಗಾದರೂ ಊಟ ಹಾಕಿದ ನಂತರವೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುವ ದೇವಸ್ಥಾನ.

0
Indian Temple in Kannada

ಯಾರಿಗಾದರೂ ಊಟ ಹಾಕಿದ ನಂತರವೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುವ ದೇವಸ್ಥಾನ.

A temple in which the doors of the temple are closed only after feeding dinner to anyone.

“ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಸಿದಿರುವವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರೆಯೇ?” ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕರು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಬೃಹತ್ ವೈಕಂ ಶಿವ ದೇವಾಲಯದ ನಾಲ್ಕು ದ್ವಾರಗಳ ಮೇಲೆ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ!
ಯಾರಾದರೂ ಹಸಿದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಊಟವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಮಾತ್ರ ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ.

ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಕೇಳುವವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ಊಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ದಿನವಿಡೀ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತಡರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಆಹಾರದ ಪೊಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಮರಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ.ಮೊದಲು ಈ ದೇವಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ

ವೈಕೋಮ್ ಮಹಾದೇವ ದೇವಾಲಯವು ಭಾರತದ ಕೇರಳದ ವೈಕೋಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂದೂ ದೇವರು ಶಿವನ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯವು ಎಟ್ಟುಮನೂರ್ ಶಿವ ದೇವಾಲಯ, ಕಡುತುರುತಿ ತಾಲಿಯಾಲ್ ಮಹಾದೇವ ದೇವಾಲಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ತ್ರಿಕೋನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ‘ಉನ್ನತ ಪೂಜೆ’ಯ ಮೊದಲು ಭಕ್ತನು ಈ ಮೂರು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ವೈಕಂ ಮಹಾದೇವ ದೇವಾಲಯವು ಶೈವ ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವ ಎರಡರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ವೈಕಂನ ಶಿವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವೈಕ್ತಪ್ಪನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಶಿವಲಿಂಗವು ತ್ರೇತಾ ಯುಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಪೂಜೆಯ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಕೆಡವಲಾಗಿಲ್ಲ.ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ

ಈ ದೇವಾಲಯವು ಕೇರಳದ ಪ್ರಮುಖ ಶಿವ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಟ್ಟುಮನೂರ್ ಮಹಾದೇವ ದೇವಾಲಯ, ಕಡುತೃತಿ ಮಹಾದೇವ ದೇವಾಲಯ, ವಾಜಪಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಶಿವ ದೇವಾಲಯ, ಚೆಂಗನ್ನೂರ್ ಮಹಾದೇವ ದೇವಾಲಯ, ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಶಿವ ದೇವಾಲಯ, ವಡಕ್ಕುನಾಥನ್ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ತಿರುನಕ್ಕರ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವರ ದೇವಾಲಯ ಸೇರಿವೆ.

ವಸಾಹತುಪೂರ್ವ ಇತಿಹಾಸ

ಮಾಲ್ಯವನದಿಂದ ಶೈವ ವಿದ್ಯಾ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದ ಖರಾಸುರನು ಚಿದಂಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ತೀವ್ರ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಅವನ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಂತೋಷಗೊಂಡ ಭಗವಾನ್ ಶಿವನು ಅವನು ಕೇಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ವರಗಳನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವನಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದ ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ಶಿವಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದನು.

ತಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿ, ಶಿವನು ಕಣ್ಮರೆಯಾದನು, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಂತೆ ಖರಾಸುರನನ್ನು ಕೇಳಿದನು. ಖರಾಸುರನು ಮೂರು ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲಿಂಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವನು ತುಂಬಾ ದಣಿದನು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದನು. ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ ಅವರು ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಅದು ಕದಲಲಿಲ್ಲ.

ಇದು ಶಿವನ ಮಾಯೆ ಎಂದು ಅವನು ಅರಿತುಕೊಂಡನು ಮತ್ತು ಶಿವನನ್ನು ಕರೆದಾಗ, ಸ್ವರ್ಗವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿತು, “ಯಾರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತೇನೆ” ಖರಾಸುರನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಪವಿತ್ರ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಮಹರ್ಷಿ ವ್ಯಾಘ್ರಪಾದನ ವಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದನು, ಅವನು ಅದೃಶ್ಯವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಪೂಜಿಸಲು ಋಷಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದನು.ಪುರಾಣಗಳು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳು

ವೃಚಿಕಾ – ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ – ಅಷ್ಟಮಿ ದಿನ (ಮಲಯಾಳಂ ಯುಗದ ಪ್ರಕಾರ), ಭಗವಂತನ ದೇವರು ಮತ್ತು ದೇವರುಗಳ ದೇವರು – ಶಿವ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಮಹರ್ಷಿಗೆ ತನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯಾದ ಪಾರ್ವತಿ – ಜಗತ್ ಜನನಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಭಗವಂತನು “ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ವ್ಯಾಘ್ರಪಾದಪುರವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು” ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಕಣ್ಮರೆಯಾದನು. ವಿಶ್ವ-ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈಕ್ಕತಷ್ಟಮಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಅದೇ ವೃಚಿಕ – ಕೃಷ್ಣ *- ಅಷ್ಟಮಿಯಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಾಘ್ರಪಾದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಕೆಲವು ಕಾಲ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು ಮತ್ತು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋದರು. ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದವು. ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮ – ಚಿರಂಜೀವಿ ಒಂದು ದಿನ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಇಲ್ಲಿ ಶುಭಶಕುನಗಳು ಇಳಿದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಪವಿತ್ರ ಶಿವಲಿಂಗವು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಹೊರಸೂಸುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು.

ಅದು ಖರಾಸುರನಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶಿವಲಿಂಗ ಎಂದು ಅವನು ಅರ್ಥಮಾಡಿ ಕೊಂಡನು. ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ಶ್ರದ್ಧಾವಂತರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಉದಾತ್ತ ಶಿವಚೈತನ್ಯವು ದೊಡ್ಡ ಆಶ್ರಯವಾಗಬಹುದೆಂದು ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮರು ಸ್ವತಃ ಭಾವಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಶಿವಮಂತ್ರಗಳ ಪಠಣದೊಂದಿಗೆ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಲಿಂಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದರು.ಪರಶುರಾಮನ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯಾದ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯೊಡನೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಭಗವಾನ್ ಶಿವನು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವನ ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರವಾದ ಪರಶುರಾಮನಿಂದ ಮಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಗವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದನೆಂದು ಅವನು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟನು.

ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಪರಶುರಾಮನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ನಂತರ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಪೂಜಾ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವ ತರುಣ ಗ್ರಾಮದ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದರು.

ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು 28 ಶಿವಾಗಮವನ್ನು ಕಲಿತನು ಮತ್ತು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಭಸ್ಮವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದನು. ಪರಶುರಾಮನು ಲಿಂಗವಿರುವ ಇಡೀ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾದನು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪರಶುರಾಮನು ಸ್ವತಃ ಯೋಜಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ನಂಬಿಕೆ.

ಈ ಪವಿತ್ರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ‘ವ್ಯಾಘ್ರಾಲಯೇಶ’ ಶಿವನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ತನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಮೂರು ಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಿರಾತಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಶಕ್ತಿ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿಯಾಗಿ.

ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಗಿಲು

ವೈಕೋಮ್ ದೇವಾಲಯವು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೂರೆಂಟು ಕುಟುಂಬಗಳ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಯಜಮಾನರನ್ನು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಒಂದು ಗುಂಪು ಆಡಳಿತಗಾರನ ಕಡೆಗೆ ಸೇರಿತು. ಅವರಿಬ್ಬರ ಜಗಳಗಳು ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚತೊಡಗಿದವು. ಒಂದು ದಿನ ವಿಭಜಿತ ಗುಂಪಿನ ಒಂದು ವಿಭಾಗವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾದ ನಲ್ಲಾಲ್ ನಂಬೂತಿರಿಯವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು.

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿವೇದ್ಯವನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂಟಪದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪಶ್ಚಿಮದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರವಿತ್ತು. ನಲ್ಲಾಲ್ ನಂಬೂತಿರಿಯು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮೇಲ್ಭಟ್ಟೆ (ಏಪ್ರನ್ ಅನ್ನು) ತೂಗು ಹಾಕಿ, ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ನಿವೇದ್ಯಗಳ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಿವೇದ್ಯದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಉಗುಳಿದನು. ಹಾಗಾಗಿ ಪೂಜೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಯಿತು.ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ, ಅವನು ತನ್ನ ಮೇಲ್ಭಟ್ಟೆ (ಏಪ್ರನ್ ) ಅನ್ನು ಬಾಗಿಲಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವು ಅವನನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ಸಾಯಿಸಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅವನು ಪಶ್ಚಿಮದ ಹೊರಗೆ ತೆವಳುತ್ತಾ ಸತ್ತನು. ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಾಂಗಣದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಾಗಿಲು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಗರ್ಭ ಗುಡಿಯ ಒಳಗಿನಿಂದ “ಈ ಬಾಗಿಲು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತೆರೆಯಬಾರದು” ಎಂಬ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸಿತು. ಭಗವಂತನ ಕ್ರೋಧವನ್ನು ತನ್ನ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸದಿರಲು ಇಂದಿಗೂ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದೆ.

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ

ಕೇರಳದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ವೈಕಂ ಮಹಾದೇವ ದೇವಾಲಯವು ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನದಿಯ ಮರಳಿನಿಂದ ನೆಲಸಮವಾದ ಆವರಣವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಗೋಪುರಗಳು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಪುರಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೂರ್ವ-ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಎಟ್ಟುಮನೂರು ಮತ್ತು ಕಡುತುರುತಿ ದೇವಾಲಯಗಳು), ವೈಕೋಮ್ ದೇವಾಲಯವು ಉತ್ತರ-ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಐದು ಡಿಗ್ರಿಗಳಷ್ಟು ಓರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಕೋವಿಲ್ ತಾಮ್ರದ ಹಾಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ದುಂಡಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇದು ಅಂಡಾಕಾರದ ಆಕಾರದ ಶ್ರೀಕೋವಿಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕೇರಳದ ಏಕೈಕ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ, ಆದರೂ ಇದು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ದೇವಾಲಯದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.ಅಂತರಾಳದ ಅಗಲವನ್ನು ಅಳೆದಾಗ ಈ ಅಂಡಾಕಾರದ ಆಕಾರವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಸಾಧಾರಣ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಲ್ಪಿಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಚೆಂಗನ್ನೂರಿನ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ತಂಬಲಂನ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯ ಅವಶೇಷಗಳು ಸಹ ಅದು ದೀರ್ಘವೃತ್ತದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಎರಡೂ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಪೆರುಮ್ತಚ್ಚನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದನೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ ಮಂಟಪ – ಮೊದಲ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಆಕಾರದ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಒಂದೇ ತುಂಡು ಮರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೋಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಬಗಳು ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿವೆ. ಗರ್ಭಾ ಗೃಹ (ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಮ್ ಸ್ಯಾಂಟೋರಿಯಂ) – ಎರಡನೇ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯು ಚದರ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ.

ಗೋಪುರ ಅಥವಾ ನಾದದಿಂದ ಆರು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ದಾಟದೆ ಈ ಶ್ರೀಕೋವಿಲ್‌ನಿಂದ ಪರಮ ಶೈವ ಚೈತನ್ಯದ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ ಮತ್ತು ಮಾತ್ಸರ್ಯಗಳಂತಹ ಷಡ್ (ಆರು) ವಿಕಾರಗಳನ್ನು (ಭಾವನೆಗಳು) ಅಥವಾ ತಂತ್ರಿ ಕಲ್ಪನಾ ಪ್ರಕಾರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಮಲಯಾಳಂನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿಯಾದ ನರನೈಂಗನೆ ಜಾನಿಚು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಾಲಯದ ದೇವತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.ವೈಕಮ್ ಅಷ್ಟಮಿ

ವೈಕೋಮ್ ದೇವಾಲಯವು ವೈಕೋಮ್ ಅಷ್ಟಮಿ (ವೈಕಥಾಷ್ಟಮಿ) ಗಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಇದು ನವೆಂಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ನಿಖರವಾದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮಲಯಾಳಂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಲಯಾಳಂ ತಿಂಗಳ ವೃಶ್ಚಿಕಂನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿಯ ದಿನದಂದು ವೈಕಥಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಬ್ಬದ ಹಿಂದಿನ ದಂತಕಥೆ ಏನೆಂದರೆ, ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವ್ಯಾಘ್ರಪಾದ ಎಂಬ ಸಂತನು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶಿವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯು ಅವನ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿಯ ದಿನದಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಶಿವನು ಅವನ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವೈಕಥಾಷ್ಟಮಿಯ ನೆನಪಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 12 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. 12ನೇ ದಿನ ವೈಕಥಾಷ್ಟಮಿ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here