ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು

0
What is the Importance of Mindset

ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು What is the Importance of Mindset

ಕೆಲವು ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ವ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇತರರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮಿಂಚಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಏಕೆ?

ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಯೋಚಿಸುವ ರೀತಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು, ಷೇಕ್ಸ್‌ಪಿಯರ್‌ನ ಪದಗುಚ್ಛವನ್ನು ಬಳಸಿ , ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಬಹಳ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅವರು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಶ್ರಮಿಸಿದರು.ಸ್ಥಿರ ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ?

ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ:

 • ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಬೇರೂರಿದೆ – ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಾವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯು ಬೇರೂರಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದವರು ನಂಬಲಿಲ್ಲ; ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅವರ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ.“ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು (ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಕಲಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ) ಯಶಸ್ಸಿನ ಕೀಲಿಯಾಗಿದೆ.”

ಹೌದು, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ನಿರಂತರತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಖ್ಯ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣೆಬರಹವನ್ನು ನೀವು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ.

ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಂದಿಗೂ ಹೊಗಳಬಾರದು, ಬದಲಿಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಶ್ರಮವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

 • ಹೇಳಬೇಡಿ: “ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೀವು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ”
 • ಹೇಳಿ: “ಅದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನೋಡಿ.

ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೊಗಳುವುದು ಮುಖ್ಯ, ಪ್ರತಿಭೆ ಅಥವಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಲ್ಲ.ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ

ಈ ಎರಡು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ.

 • ಸ್ಥಿರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಮೆದುಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಅಥವಾ ಶ್ರೇಣಿಗಳು.
 • ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಲ್ಲಿ, ಸುಧಾರಿಸಲು ಅವರು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಮೆದುಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದು ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ: ‘ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ?’ ನಿಂದ ‘ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನಾನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು?’

ಒಂದು ಅವರು ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅವರು ಹೇಗೆ ಕಲಿಯಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು.ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮನಸ್ಸುಗಳು: ಆಮೆ ಮತ್ತು ಮೊಲ

ಆಮೆ ಮತ್ತು ಮೊಲದ ಕಥೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ?

ಮೊಲವು ತಾನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಎಷ್ಟು ಖಚಿತವಾಗಿತ್ತು ಎಂದರೆ ಅದು ಓಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮಲಗಿತು.

ಆಮೆಯು ತನಗೆ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮೊಲವು ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ, ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು, ಆದರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ತಡವಾಯಿತು, ಆಮೆ ಗೆದ್ದಿತು.

ಮೊಲವು ಸ್ಥಿರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಅದರ ಸಹಜ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಗೆಲ್ಲುತೇನೆ ಎಂದು ಅದರ ಪೊಳ್ಳು ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು .

ಆಮೆಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಂಬಿತ್ತು. ಅದು ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆದರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದು ಮೊಲವನ್ನು ಖಂಡಿತ ಸೋಲಿಸುತ್ತೆನೆ ಎಂಬ ಪೊಳ್ಳು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.ಬದಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಬೆಳವಣಿಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿತ್ತು.ಹಿನ್ನಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದು

ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು ಜನರು ಹಿನ್ನಡೆಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.

 • ಸ್ಥಿರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಹಿನ್ನಡೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಾ ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಹಿನ್ನಡೆಯು ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಆಸಕ್ತಿರಹಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾರೆ.
 • ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.

“ಸಫಲತೆಯು ಬೇರೂರಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುವ ಕ್ಷಣ, ನಾವು ಪ್ರತಿಕೂಲತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ”

—-ಜೋಶ್ ವೈಟ್ಜ್ಕಿನ್ – ಚೆಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ್ಯೂರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ:

ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.

ನಮ್ಮ ಮಿದುಳುಗಳು ವಯಸ್ಕರಾದಾಗಲೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನರವಿಜ್ಞಾನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೆದುಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ನಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಮರುರೂಪಿಸಬಹುದು, ಹೊಸ ನರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನರವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನ್ಯೂರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಈ ನರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಯೋಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಹೇಳುವ ವಿಷಯಗಳು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ ‘ಮಾರ್ಗ’ಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ, ಅದು ಬಳಸಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲ ಹಂತವು ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೆಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು.ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಿವೆ:

 • ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಕೇವಲ ಉತ್ತಮವಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನೀವು ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು.
 • ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನೀವು ಇತರರಿಂದ ಕಲಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಲಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿದೆ. ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಜನರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೊಂದು ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಚಕ್ರ.
 • ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಆಲಿಸಿ. ನೀವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದಾಗ, ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ವಿಧಾನದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಕಲಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿ.ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು

ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಕೇವಲ ಮನಸ್ಸು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.

ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನೀವು ಮಾಡುವ ಏಕೈಕ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here