ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ: ಅಧ್ಯಯನ

0
employees in India suffer from mental health issues at work

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 43 ಪ್ರತಿಶತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ: ಅಧ್ಯಯನ

ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಳಂಕವು ಜನರು ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಅಸೋಚಾಮ್‌ನ ಅಧ್ಯಯನವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಸುಮಾರು 43 ಪ್ರತಿಶತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 2017 ರಲ್ಲಿ WHO ವರದಿಯು ಜಾಗತಿಕ ಖಿನ್ನತೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 18 ಪ್ರತಿಶತವು ಭಾರತದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಳಂಕವು ಜನರು ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕಳಂಕವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟೀರಿಯೊಟೈಪ್‌ಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಹ್ಯ ಕಳಂಕವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ತೀರ್ಪುಗಳು, ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರರು ಮಾಡಿದ ಊಹೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ; ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ಪೀಡಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಆಂತರಿಕ ಕಳಂಕವು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.

ಕಳಂಕ ಏಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ?

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದಾದರೂ, ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಳಂಕ ಅಥವಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಟೀರಿಯೊಟೈಪ್‌ಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡದಂತೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಶೀಲವಾಗಿರುವ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಹಲವಾರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವುದು ತಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಕೆಲಸದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ.ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅವರ ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯವು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು, ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ಜನರು ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ತಪ್ಪಿದ ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ ಅದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಕಳಂಕವನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು

ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸುತ್ತಲಿನ ಕಳಂಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಕೆಲವು ವಿಧಾನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

ಅರಿವು ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಚರ್ಚೆಗಳು

ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ಜನರು ಎದುರಿಸುವ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ, ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಕಳಂಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ, ಕಂಪನಿಗಳು ಕಳಂಕ, ತಾರತಮ್ಯ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಟೀರಿಯೊಟೈಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ “ತೀರ್ಪು” ಎಂಬ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಈ ರೀತಿ ತೆರೆದರೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೌಕರರು ಭಯಪಡಬಾರದು. ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಇದಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬಹುದು.ಭಾಷೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ

ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸುವುದು ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಳಂಕಿತ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು. ಇಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ, ತಾರತಮ್ಯ ಮತ್ತು ಕಳಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸಮಯವಾಗಿದೆ.

ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು

ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿ ನೆರವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು (EAP) ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅವಮಾನ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಬಳಸಲು ಹಿಂಜರಿಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಗೌರವಿಸುವ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯ ಅಥವಾ ಕಳಂಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೂರ ಹೋಗಬಹುದು. ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು, ಅದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತರಬೇತಿ

ಪ್ರತಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಕಂಪನಿಯು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತರಬೇತಿಯು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಅವರು ತೀರ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಕೇಳಲು ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬಹುದು, ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ-ಹಾನಿಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಬಹುದು.

ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಳಂಕವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನವ ಸಂಪರ್ಕವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅನುಮಾನ ಮತ್ತು ಆತಂಕದಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೆಲವನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾನುಭೂತಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here