ನಿರಂತರ ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೇಗೆ

0
Continuous Professional Development in Kannada

ನಿರಂತರ ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೇಗೆ (how to Continuous Professional Development (CPD))

ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು, ಅಥವಾ CPD, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ, ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮತ್ತು ದಾಖಲಿಸುವ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ, ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ತರಬೇತಿಯ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರರನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಬಹುದು.ಕೆಲವು ವೃತ್ತಿಗಳು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ‘ಮುಂದುವರಿದ ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ’ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಒಂದು ಷರತ್ತಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ದಾಖಲಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, CPD ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವೃತ್ತಿ ಎಂದರೇನು?

ವೃತ್ತಿ, ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಅರ್ಹತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ, ವೃತ್ತಿಗಳು ಕಾನೂನು, ವೈದ್ಯಕೀಯ (ದಂತವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ವೃತ್ತಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ), ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ, ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹುದೇ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು IT ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಇತರ ವೃತ್ತಿಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ವೃತ್ತಿಪರ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿವೆ.ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಥವಾ ದಂತವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಂತಹ ಕೆಲವು ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ವೃತ್ತಿಪರ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿವೆ. HR ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು HR ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

1. ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು

ನೀವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಕೌಶಲ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ನಿಂದ ನೀವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಬಯಸಬಹುದು.

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು ಗುರುತಿಸಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಯೋಜಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.2. ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೀಗಿರಬಹುದು:

 • ತರಬೇತಿ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅರ್ಹತೆಗಳಂತಹ ಔಪಚಾರಿಕ. ಇವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಬಾಹ್ಯ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದ ಒದಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಅವರು ಪಾವತಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸ್ವಯಂ-ನಿಧಿ ಅಥವಾ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಂತಹ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಅಗ್ಗದ ಅಥವಾ ಉಚಿತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
 • ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಕಲಿಕೆ, ವೀಡಿಯೊ ತರಬೇತಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಿಗೆ), ನೆರಳು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ತರಬೇತಿ, ಅಥವಾ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಓದುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಕಲಿಕೆ.

ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ವೃತ್ತಿಪರರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬೋಧನಾ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ವಿಧಾನವು ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು.3. ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದು

ನೀವು ಕಲಿತದ್ದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದು ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಕಲಿಕೆಯು ನೀವು ‘ಅಭಿವೃದ್ಧಿ’ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

‘ಕಲಿಕೆಯ ದಾಖಲೆ’ ಅಥವಾ ಡೈರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಪ್ರತಿ ದಿನವಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ (ನೀವು ಅದನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ನಿಮಗೆ ಬಹುಶಃ ನೆನಪಿರುವುದಿಲ್ಲ). ನೀವು ಉಪಯುಕ್ತವೆನಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈವೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಾಗಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ:

 • ಪರಿಸ್ಥಿತಿ;
 • ನೀವು ಏನು ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ;
 • ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನೀವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ.

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಈ ಡೈರಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

ಯಾವುದೇ ಔಪಚಾರಿಕ ಅಥವಾ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಆದರೆ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಾಗಿ, ನೀವು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಅಥವಾ ಉಪಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಮತ್ತು ನೀವು ಕಲಿತದ್ದನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅದು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.4. ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದು

ತರಬೇತಿ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾತ್ರ. ನಂತರ ನೀವು ಕಲಿತದ್ದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು. ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೃಹದಾಕಾರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿರಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ. ಕಲಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ನಾವು ಕಲಿಯುವಾಗ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ:

 • ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಅಸಮರ್ಥತೆ – ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಯದಿರುವುದು;
 • ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ಅಸಮರ್ಥತೆ – ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಇತರ ಜನರು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ;
 • ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ – ನಾವು ಗಮನಹರಿಸಿದರೆ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ; ಮತ್ತು
 • ಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ – ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಬಹುತೇಕ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಕೆಲವು ತರಬೇತಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಜಾಗೃತ ಅಸಮರ್ಥತೆ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲೋ ಇರಬಹುದು.

ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.5. ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ಕೆಲವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಐದನೇ ಹಂತವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ – ಇತರರಿಗೆ ಕಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಂತರಿಕಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಜ.

“ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಪರಸ್ಪರರ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿತದ್ದನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.”ನಿಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ಮುಂದುವರಿದ ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೃತ್ತಿಪರ ದೇಹದ ನಿಮ್ಮ ಸದಸ್ಯತ್ವವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ನೀವು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವು ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು:

 • ನಿಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯ ನಿಯಮಿತ (ತ್ರೈಮಾಸಿಕ, ಆರು-ಮಾಸಿಕ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕ) ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಮಾಡಿ;
 • ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಪಡೆದ ಅರ್ಹತೆಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ತರಬೇತಿ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ತರಬೇತಿಯ ದಿನಾಂಕ, ಪೂರೈಕೆದಾರರು, ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ನೀವು ಏನು ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿ;
 • ಪರೋಕ್ಷ ತರಬೇತಿ, ವೀಡಿಯೊ ನೆರವಿನ ತರಬೇತಿ, ಅಥವಾ ಅಂತಹುದೇ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಒದಗಿಸುವವರು, ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೀವು ಕಲಿತ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ; • ಯಾವುದೇ ತರಬೇತಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಅವಧಿಗಳಿಗಾಗಿ, ದಿನಾಂಕ, ನೀವು ಜೊತೆಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನೀವು ಏನು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನೀವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವಿರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ;
 • ನೀವು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಓದುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಪುಸ್ತಕ ಅಥವಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಏನು ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ;
 • ನೀವು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಕಲಿಯುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಘಟನೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು, ನೀವು ಕಲಿತದ್ದನ್ನು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನೀವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ.

ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ…

ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವುದು ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಚಕ್ರ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನೀವು ಕಲಿಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here