ಸಹಾನುಭೂತಿ ಎಂದರೇನು

0
99
compassion

ಸಹಾನುಭೂತಿ ಎಂದರೇನು

ಸಹಾನುಭೂತಿ ಎಂದರೆ, ಅಕ್ಷರಶಃ, ಇತರರೊಂದಿಗೆ ‘ಸಂಕಟಪಡುವುದು’. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದು ಇತರ ಜನರ ನೋವು ಅಥವಾ ಸಂಕಟದೊಂದಿಗೆ ಸಹ-ಭಾವನೆಯ ಭಾವನೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದು ಅನೇಕ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪರಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಅಥವಾ ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ಕಾಣೆಯಾದ ಕ್ರಿಯೆಯ ಅಂಶವು ಸಹಾನುಭೂತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ‘ಭಾವನೆ’ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ.

ಸಹಾನುಭೂತಿಯು ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಕೇವಲ ಅವರಿಗಾಗಿ ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಮೇಲೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್

ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸದ್ಗುಣಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಸೂಚಿಸಿದರು, ಆ ಸಹಾನುಭೂತಿಯು ಭಾವನೆಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇತರ ಸದ್ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದರು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭಾವನೆ ಇದೆ: ಕೋಪವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯದ ಮೇಲೆ ಭಾವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಸದ್ಗುಣವು ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

“ಸಹಾನುಭೂತಿಯು ವಿನಾಶಕಾರಿ ಅಥವಾ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ದುಷ್ಟತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲದವರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಅನಿಸಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು, ಮತ್ತು ಅದು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತಿರುವಾಗ ಸ್ವತಃ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.”

-ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಧುನಿಕ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್

ಸಹಾನುಭೂತಿಯು, ಯಾರಾದರೂ ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದರ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ, ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಕಾಳಜಿವಹಿಸುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಯಕೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಮೀಪವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಾಮೀಪ್ಯವಿಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಕೇವಲ ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯಿದೆ.ಇದು ತೋರಿಕೆಯಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 1980 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಕ್ಷಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದವರ ನೋವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಬಾಬ್ ಗೆಲ್ಡಾಫ್ ಅವರ ಬಯಕೆಯು ದೂರದರ್ಶನದ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಮೊದಲ-ಕೈ ಅನುಭವದಿಂದ ಅಥವಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಓದುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ. ಕಾಮಿಕ್ ರಿಲೀಫ್ ಮತ್ತು ಅಂತಹುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ಹತ್ತಿರ ತರಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಏನಾದರೂ ಮಾಡುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ದುಃಖ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.

ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ಜುದಾಯಿಸಂ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಶ್ವ ಧರ್ಮಗಳು ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತವೆ.

ದೇವರನ್ನು ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಕರುಣಾಮಯಿ ಎಂದು ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇತರರ ಕಡೆಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಬೋಧನೆಗಳಿವೆ.ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಳ್ಳರ ನಡುವೆ ಬಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಯೇಸು ಒಂದು ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದನು ಮತ್ತು ಅವನು ಬೇರೆ ಜನಾಂಗ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದವನಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ‘ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮರಿಟನ್’ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು.

“ಸಹಾನುಭೂತಿ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ, ಐಷಾರಾಮಿ ಅಲ್ಲ.

–ದಲೈ ಲಾಮಾ

ಆದ್ದರಿಂದ ಇತರರು ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೂ ಮಾಡಿ.

–ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 7:12 ಬೈಬಲ್ (ESV)

ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರಂತೆ, ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯ, ಕರುಣಾಮಯಿ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

–ಕೊಲೊಸ್ಸೆಯನ್ಸ್ 3:12 ಬೈಬಲ್ (ESV)”ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ: ಇದು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿರಬಾರದು ಎಂಬ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

ದೇವರು ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆತನು ಸಹಾನುಭೂತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಅವರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ‘ತಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆಯೇ’ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ.

ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹಾನುಭೂತಿ

ಸಹಾನುಭೂತಿ ಬಹುಶಃ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸದ್ಗುಣವಾಗಿದೆ.

ಇತರರನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಯಾರಾದರೂ ಸೂಕ್ತವಾದಾಗ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಅವರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಅಗತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಎಂದು ವಾದಿಸಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಸ್ಥಳಗಳೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾನವನೆಂದು ಭಾವಿಸುವ ಕಡೆಗೆ ಬಹಳ ದೂರ ಹೋಗಬಹುದು. ತಮ್ಮನ್ನು ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಕೆಲಸಗಾರರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಅವರ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ.

ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

ಸಹಾನುಭೂತಿಯು ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಭಾವನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಇದು ಸಹ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ:

  • ಸಹಾನುಭೂತಿಯು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಿದುಳಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ತಿನ್ನುವಂತೆಯೇ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಮೇಲೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ;
  • ಸಹಾನುಭೂತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೃದ್ರೋಗ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ;
  • ಒಂದು ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ;  • ಪಾಲುದಾರರು, ಮಕ್ಕಳು, ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹಾನುಭೂತಿಯು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಧಾರಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; ಮತ್ತು
  • ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಜಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾನುಭೂತಿ-ಸಮಾಜದ ದುರ್ಬಲ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ-ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು ಒಲವು ತೋರುತ್ತವೆ.

ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಹಾನುಭೂತಿಗೆ ಒಂದು ಸಮತೋಲನ ಬಿಂದುವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಭಾವನೆಯಂತೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಹಾನುಭೂತಿ ಆಯಾಸವು ಬಹಳಷ್ಟು ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬೇಕಾದ ಅಥವಾ ಕೇಳಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಬಳಸುವ ನುಡಿಗಟ್ಟು.ಅವರು ಓದುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸದಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಮತ್ತು ಅವರ ಸುತ್ತಲಿರುವವರ ಮೇಲೆ ನಾಕ್-ಆನ್ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅವರ ಇತರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಅರಿವಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಸಹಾನುಭೂತಿ ಆಯಾಸವು ಈಗ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದು ಸಹಜವಾಗಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಅವರ ಕೆಲಸವು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಕಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಂಕಟದ ನೈಜ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಮಾಧ್ಯಮ ಚಿತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಉಳಿದವರ ಮೇಲೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಚಿತ್ರಗಳು ದುಃಖವನ್ನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತರಲು ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಮೊದಲು ನಾವು ಮೊದಲ ಅನುಭವವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ, ಮತ್ತು ಸಿನಿಕತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದು. ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಮಾನವನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಭಾವನೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾಣ್ಣುಡಿಯಂತೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಮೀನು ನೀಡಿದ್ದರೇ, ಅವನು ಒಂದು ದಿನ ತಿನ್ನಬವುದು; ಅದರ ಬದಲು ಅವನಿಗೆ ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಕಲಿಸಿ, ಮತ್ತು ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೀರಿ.

ತಪ್ಪಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸಹಾನುಭೂತಿ (ಮೀನಿನ ನಿಬಂಧನೆ) ದುಃಖದ ತಕ್ಷಣದ ಉಪಶಮನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಆದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲ.

ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸಹಾನುಭೂತಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸುವುದು) ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬವುದು.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here