ದೃಡತೆ – ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಳು

0
assertiveness-and-tips-and-techniques-in-kannada

ದೃಡತೆ – ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಳು (Assertiveness and Tips and Techniques in Kannada)

ಈ ಪುಟವು ಕೆಲವು ಸರಳ ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ದೃಡತೆಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಇತರರು ತಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದೃಡವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.

ದೃಡವಾಗಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಭಾವನೆ ಹೊಂದಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ – ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಇತರರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಅಸಮರ್ಪಕ, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅಥವಾ ವಿಷಾದದ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇವು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ನಡವಳಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಟೀಕಿಸಬಹುದು – ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.

ಈ ಪುಟವು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸಂವಹನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ದೃಡವಾದ ಸಂವಹನದೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕೆಲವು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ದೃಡವಾದ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ದೃಡತೆ ಏನು ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ದೃಡವಾಗಿರುವುದು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಎಂದು ಅಲ್ಲ; ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ದೃಡತೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಎಂದರ್ಥ.ದೃಡತೆ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಭಾವನೆಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು. ಇತರರಲ್ಲಿ ದೃಡತೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಇತರ ಜನರ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಭಾವನೆಗಳು, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ದೃಡತೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸದೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ದೃಡತೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಅಥವಾ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ದೃಡವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇತರರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಇಚ್ಛೆಗಳು, ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಲು ಗುರಿಯಿರಿಸುತ್ತಾನೆ.

ದೃಡತೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಂತ್ರಗಳು

ದೃಡತೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು “ಫಾಗಿಂಗ್” ಮತ್ತು “ಸ್ಟಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್” ತಂತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಫಾಗಿಂಗ್

ಜನರು ಕುಶಲ ಅಥವಾ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಫಾಗಿಂಗ್ ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತೆ ವಾದಿಸುವ ಬದಲು, ಫಾಗಿಂಗ್ ಸಮಾಧಾನಕರವಾದ ಆದರೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕನಿಷ್ಠ, ಶಾಂತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ.ಫಾಗಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೀಕೆಗಳಿದ್ದರೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದಿರುವ ಮೂಲಕ, ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ವಾದಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಬಯಸಿದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸಾಧಿಸದ ಕಾರಣ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ವಾತಾವರಣವು ಕಡಿಮೆ ಬಿಸಿಯಾದಾಗ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಫಾಗಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೀಗೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ‘ಮಂಜಿನ ಗೋಡೆ’ ಯಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಾದಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಉದಾಹರಣೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

“ನೀವು ಇದನ್ನು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರೆಯುತ್ತೀರಿ? ನೀವು ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತಡವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನನ್ನು ನಿರಾಸೆಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಬೇಸರವಾಗಿದೆ. ”

ಫಾಗಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ:

“ಹೌದು, ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ತಡವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ನೋಡಬಹುದು.”

“ಸಿಟ್ಟಾಗಿ? ಖಂಡಿತ, ನಾನು ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇತರ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು.ಫಾಗಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ:

“ಹೌದು, ನೀವು ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಘಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ.”

“ಸರಿ … ಯಾಕೆ ತಡವಾಯಿತು?”

ದಿ ಸ್ಟಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್

ಸ್ಟಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ತಂತ್ರವು ‘ಶಾಂತ ಸ್ಥಿರತೆ’ ಯ ಪ್ರಮುಖ ದೃಡವಾದ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯ ಸ್ವರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸದೆ, ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವುದು, ಕಿರಿಕಿರಿಯುಂಟುಮಾಡುವುದು, ಅಥವಾ ಒಳಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಳಗೊಳ್ಳದೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

ನೀವು ಅಂಗಡಿಗೆ ದೋಷಯುಕ್ತ ಏನನ್ನಾದರೂ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಂಭಾಷಣೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರಬಹುದು.

“ನಾನು ಕಳೆದ ವಾರ ಈ ಶೂಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮರುಪಾವತಿ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. “

“ಇದು ತುಂಬಾ ಧರಿಸಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಶೂಗಳನ್ನು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಉಡುಗೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.”ಸ್ಟಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ತಂತ್ರದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ:

“ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ವಾರ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅವು ದೋಷಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮರುಪಾವತಿ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. “

“ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಧರಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮರಳಿ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.”

ಸ್ಟಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ತಂತ್ರದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ:

“ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ ಮತ್ತು ದಯವಿಟ್ಟು ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.”

… ಮತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ.

ವಿನಂತಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವುದರಿಂದ ಚರ್ಚೆಯು ಅಡ್ಡ-ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಸ್ತುತ ವಾದಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದು, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು, ಬಿಂದುವಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದಿರುವುದು.

ನೀವು ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ರಾಜಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ.

ಧನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಋಣಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಣೆ

1.ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಣೆ

ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಣೆಯು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಗಳಂತಹ ಧನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಂದು ಸರಳ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಹೊಂದಿರುವವರು ಅಸಮರ್ಪಕವೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಧನಾತ್ಮಕ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸೂಕ್ತವಾದಾಗ ಇತರರಿಗೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯ ಆದರೆ ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಧನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಅಭಿನಂದನೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ:ಉದಾಹರಣೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

ಕಳುಹಿಸುವವರು:

“ನೀವು ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದು ರುಚಿಕರವಾಗಿತ್ತು!”

ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು:

“ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹೌದು, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ಇಷ್ಟವಾಯಿತು? “

ಇದು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು:

“ಇದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವಲ್ಲ” ಅಥವಾ “ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪಾಕವಿಧಾನ”

2.ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಣೆ

ಧನಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಣೆ. .ಣಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಣೆಯು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ಋಣಾತ್ಮಕ ವಿನಿಮಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

ಋಣಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಟೀಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಅಥವಾ ಕೋಪಗೊಂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ.ಉದಾಹರಣೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

ಕಳುಹಿಸುವವರು:

“ಆ ಊಟವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ತಿನ್ನಲಾಗದು, ನಾನು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ”

ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು:

“ಇದು ಉತ್ತಮವಲ್ಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ?”

ಇದು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು:

“ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವಿದೆ, ನಾನು ಆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟವನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ” ಅಥವಾ “ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಕೊನೆಯ ಸಮಯ”

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವಾಗ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಲು ಕಲಿಯಿರಿ.

ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದೃಡವಾಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಇತರ ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here