ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಂದರೇನು

0
supercomputer used for supercomputers

ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಂದರೇನು (What is a super computer)

ಇಂದಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಳಸುವವರು, ಇತರ ಜನರಿಗಿಂತ ಅವರಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರು ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದರ ಇತಿಹಾಸ ಏನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಲೇಖನವನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಓದಿ. ಇಂದು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ.

ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸರಳ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಡೇಟಾದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ, ನೀವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಇತರ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಬಹು-ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು..ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಮಾನಾಂತರ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೂಪರ್‌ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅನೇಕರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಸೂಪರ್‌ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ, ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಸಿಪಿಯುಗಳಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ . ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಸೂಪರ್‌ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸೂಪರ್‌ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನ ರೂಪವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಇತಿಹಾಸ

ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇತಿಹಾಸದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಇದು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಅದ್ಭುತ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣವನ್ನು ಅನೇಕ ಜನರ ಕೊಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಆವಿಷ್ಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಹೌದು ಇದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ . ಆದರೆ ಸೂಪರ್‌ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಸೈಮೌರ್ ಕ್ರೇ ಅವರು ಒಂದು ಸೂಪರ್‌ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ರಚನೆಗೆ 1925 ರಿಂದ 1996 ರವರೆಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸೈಮೌರ್ ಕ್ರೇಯನ್ನು ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ.

 • 1946 ರಲ್ಲಿ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಜಾನ್ ಮೌಚ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜೆ. ಪ್ರೆಸ್ಪರ್ ಎಕರ್ಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ 25 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಮತ್ತು 30 ಟನ್ ಗಳಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ENIAC ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • 1953 ರಲ್ಲಿ, ಐಪಿಎಲ್ ಕಂಪನಿಯು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು, ಮತ್ತು ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಐಬಿಎಂ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಜೀನ್ ಅಮ್ಡಾಲ್ ಜೀನ್ ಐಬಿಎಂ 704 ಅನ್ನು ರಚಿಸಿದರು, ಇದು 5 ಕೆಎಫ್‌ಎಲ್‌ಒಪಿಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.
 • 1956 ರಲ್ಲಿ, IBM ಕಂಪನಿಯು ಲಾಸ್ ಅಲಾಮೋಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ ಹೆಸರಿನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಎಂಬ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿತು ಮತ್ತು ಇದು ಸುಮಾರು 1964 ರವರೆಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.
 • 1957 ರಲ್ಲಿ, ಸಿಡಿಎಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸೆಮೌರ್ ಕ್ರೇನ್, ಅತಿ ವೇಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ವೇಗವಾದ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಮತ್ತು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಸಿರಿಯಸ್ 1604 ಹೆಸರಿನ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಇತರ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು 1964 ರಲ್ಲಿ, ಈ ಸಂಭಾವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಡಿಯಸ್ 6600 ಎಂಬ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಮುಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದು IBM ನ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮೊದಲ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ

 • 1972 ರಲ್ಲಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ, ಸೆಮೌರ್ ಕ್ರೇನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕ್ರೇನ್ ಹೆಸರಿನ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು.
 • 1976 ರಲ್ಲಿ, ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಲಾಸ್ ಅಲಾಮೋಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ಕ್ರೇ -1 ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಅದರ ವೇಗವು 160 mflops ಆಗಿತ್ತು.
 • 1979 ರಲ್ಲಿ, ಕ್ರೇ -1 ಸೂಪರ್‌ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಿಂದಲೂ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಕ್ರೇ -2 ಸೂಪರ್‌ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಂಟು ಸಿಪಿಯುಗಳೊಂದಿಗೆ 1.9 ಜಿಎಫ್‌ಲೋಪ್‌ಗಳ ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲದು, ಮತ್ತು ತಂತಿಗಳ ಉದ್ದವು ನೇರವಾಗಿ 120 ಸೆಂ.ಮೀ.ನಿಂದ 41 ಸೆಂ.ಮೀ.ಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಸೂಪರ್‌ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿದೆ.
 • 1989 ರಲ್ಲಿ, ಸೆಮೌರ್ ಕ್ರೇನ್ ಕ್ರಾನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಾನ್ -3 ಮತ್ತು ಕ್ರಾನ್ -4 ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿತು.
 • 1990 ರ ವರ್ಷವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಬಿಗಿಯಾದ ವರ್ಷವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಂತರ ಶಕ್ತಿಯುತ RISC ಕೆಲಸದ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪರಿಚಯಿಸಿತು ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿತು.
 • 1993 ರಲ್ಲಿ, 166 ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಫ್ಯೂಜಿಟ್ಸು ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ವಿಂಡ್ ಟನಲ್ ಎಂಬ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇದುವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.
 • 1994 ರಲ್ಲಿ, ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ತನ್ನನ್ನು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ದಿವಾಳಿಯೆಂದು ಘೋಷಿಸಿತು.
 • ನಿಖರವಾಗಿ 1995 ರಲ್ಲಿ, ಕ್ರೇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತನ್ನನ್ನು ದಿವಾಳಿಯಾದ ಪ್ರಪಂಚದ ಮುಂದೆ ಘೋಷಿಸಿತು ಮತ್ತು ನಂತರ 1 ವರ್ಷದ ನಂತರ, ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸೆಮೌರ್ ಕ್ರೇನ್ ನಿಧನರಾದರು. ನಂತರ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕ್ರೇನ್ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿತು.
 • 1997 ರಲ್ಲಿ, ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ಇಂಟೆಲ್ ಕಂಪನಿ ಪೆಂಟಿಯಂ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ತಯಾರಿಸಿತು ಮತ್ತು ನಂತರ ಸ್ಯಾಂಡಿಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ tflops ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು.ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

 • ಜಾಗ್ವಾರ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ಕ್ರೇ ರಿಸರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಓಕ್ ರೈಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಯಿಂದ 2008 ರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಪಿಎಫ್‌ಲಾಪ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿದೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದವು.
 • 2011 ಮತ್ತು 13 ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಜಾಗ್ವಾರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಟೈಟಾನ್ ಸೂಪರ್‌ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ನಂತರ ಇದು ಕೆಲವು ಸಮಯದವರೆಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ವೇಗದ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ಚೀನಾದ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟಿಯಾನ್ಹೆ -2 ಹಿಂದಿಕ್ಕಿತು.
 • ಜೂನ್ 2018 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಓಕ್ ರಿಡ್ಜ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ IBM ಸಮ್ಮಿಟ್ 200-ಪೆಟಾಫ್ಲಾಪ್ ಹೆಸರಿನ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಮಾನಾಂತರ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

ಸೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನಾಂತರ ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ಗಳು ಅನೇಕ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಒಂದನ್ನು ನೀಡಿದ ನಂತರ ಆಜ್ಞೆ, ನೀವು ತಕ್ಷಣವೇ ಇನ್ನೊಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಎರಡೂ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಹುಕಾರ್ಯಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸರಣಿ ಮತ್ತು ಸಮಾನಾಂತರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದು.

ಪ್ರಪಂಚದ 5 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳು ಯಾವುವು

ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ, ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಂದಿಗೂ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಯಾರು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ವೇಗದ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಐದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

 • Sunway TaihuLight (China)
 • Tianhe-2 (China)
 • Piz Daint (Switzerland)
 • Gyoukou (Japan)
 • Titan (United States)ಭಾರತದ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳ ಹೆಸರೇನು?

ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ 1991 ರಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೆಸರು ಪರಮ್ 8000 ಮತ್ತು ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗಳು ಇವೆ, ಅವುಗಳು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ದೇಶದ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

 • Sahasra T (cray xc40)
 • Aaditya (Ibm/Lenovo system)
 • TIFR colour bason
 • IIT Delhi HPC
 • Param Yuva 2

ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಹೆಸರಿಸಿದಂತೆಯೇ, ಇದು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಸೂಪರ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅವುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

 • ಸೂಪರ್‌ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ತೂಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಿವೆ.
 • ಸೂಪರ್‌ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳ ಕಾರ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವು ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಾನವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಸೂಪರ್ ಗಣಕಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಕೀರ್ಣ ಗಣಿತದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಮತ್ತು 3 ಡಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ನಂತಹ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.
 • ಬಹು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್‌ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
 • ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನ ಬೆಲೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಅದರ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಬಹುಶಃ ಕೆಲವೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಸೂಪರ್‌ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಸಿಪಿಯುಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸಮಾನಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸೂಪರ್‌ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನ ವೇಗವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
 • ನೀವು ಬೇರೆ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
 • ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನೇಕ ಜನರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡಲು ಹಲವಾರು ಸಾವಿರ ಗ್ಯಾಲನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗಳು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಮುಂತಾದ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಸರಳ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಬಜೆಟ್ನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಗಿದೆ.ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳ ಅನುಕೂಲಗಳು

ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಹ ಹಲವು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

 • ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳ ಕಾರ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
 • ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
 • ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಹಳ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.
 • ಈ ಮಾನವ ಕೆಲಸಗಳು ಹಲವು ಬಾರಿ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿವೆ.

ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

FAQ

ಪ್ರ: ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಂದರೇನು?

ಉತ್ತರ: ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್, ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾದ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದೇ?

ಉತ್ತರ: ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಯಾರು ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು?

ಉತ್ತರ: ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಡಿಸಿ 6600 ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸೆಮೌರ್ ಕ್ರೇ 1964 ರಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು.

ಪ್ರ: ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾವ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

ಉತ್ತರ: ಲಿನಕ್ಸ್ ಓಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರ: ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

ಉತ್ತರ: ಸೂಪರ್‌ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಬಜೆಟ್‌ನಿಂದ ಹೊರಗಿದೆ.

ಪ್ರ: ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೆಸರೇನು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು?

ಉತ್ತರ: 1991 ರಲ್ಲಿ, ಪರಮ್ 8000 ಹೆಸರಿನ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here