ಶಕುನಿ ಕೌರವರ ಹಿತೈಷಿಯಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ವಿರೋಧಿ.

0
Shakuni was not a well-wisher of the Kauravas but their opponent. shakuni father name

ಶಕುನಿ ಕೌರವರ ಹಿತೈಷಿಯಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ವಿರೋಧಿ.

ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ನೀವು ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಧರ್ಮದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಧರ್ಮದ ಜ್ಞಾನವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮಹಾಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಈ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಶಕುನಿ ಮಾಮನ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸದ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ಶಕುನಿ ಕೌರವರ ಹಿತೈಷಿಯಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ವಿರೋಧಿ.

ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ ಶಕುನಿ ಕೌರವರ ಹಿತೈಷಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆಯೇ ಎಂಬುದು. ಶಕುನಿ ಗಾಂಧಾರ ರಾಜ ಸುಬಲನ ಮಗ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಾರಿಯ ಸಹೋದರ. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಅವನು ದುರ್ಯೋಧನನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಶಕುನಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ. ಶಕುನಿ ಬಹಳ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯೆಯುಳ್ಳವನು, ಅವರು ಆಳವಾದ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ.ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಕುನಿ ಕೌರವರನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಿತಚಿಂತಕರು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಾರರಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಶಕುನಿ ಕೌರವರ ಹಿತೈಷಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರ ವಿರೋಧಿಗಳು, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಶಕುನಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಬಯಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವನ ರಾಜವಂಶ ಅಂತ್ಯವನ್ನು, ಅವರು ಕೌರವರನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಕುನಿಯು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕೌರವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು, ಕೌರವರನ್ನು ಪಾಂಡವರು ಸೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿತ್ತು.

ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಕೌರವರ ಜೊತೆ ಶಕುನಿಯ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿದ್ದವು.

ಮೊದಲು ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಗಾಂಧಾರಿಯು ಕುರುಡನಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದಳು. ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ರಾಜನು ಗಂಧರ್ ರಾಜನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಗಾಂಧಾರಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕಾಯಿತು. ಗಾಂಧಾರಿಯೂ ತನ್ನ ಪತಿ ಕುರುಡನಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅವಳು ತನ್ನ ಗಂಡನಂತೆ ಕುರುಡಿಯಾಗಲು ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಳು, ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಚ್ಚಿ ಎಂದಿಗೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದಳು. ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರಿಯ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಶಕುನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ನಂತರ ಅವನು ಈ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದನು ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ಶಕುನಿ ಕೌರವರ ವೈರಿಯಾದನು.

ಶಕುನಿಯ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಅವರ ತಂದೆಯ ಅವಮಾನ.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಗಾಂಧಾರಿಯ ವಿವಾಹದ ಮೊದಲು, ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಸುಬಲನಿಗೆ ಪಂಡಿತರು ಗಾಂಧಾರಿಯ ವಿವಾಹದ ನಂತರ, ಅವರ ಮೊದಲ ಗಂಡ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗೊಂಡ ರಾಜ ಸುಬಲ ಆಕೆಯನ್ನು ಮೇಕೆಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನು, ನಂತರ ಮೇಕೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಾಂಧಾರಿಯು ವಿಧವೆಯಾಗಿದ್ದಳು. ಈ ವಿಷಯ ಸುಬಲ ಮತ್ತು ಅವಳ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿತ್ತು, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಘಟನೆಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಗಾಂಧಾರಿ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ರಾಜಕುಮಾರ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಗಾಂಧಾರಿಯು ಮೇಕೆಯ ವಿಧವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಈ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿತು, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು ಮತ್ತು ರಾಜ ಸುಬಲನು ಅವರನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಿದನೆಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದರು. ಅವನ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ರಾಜ ಸುಬಲನನ್ನು ಮತ್ತು ಅವನ 100 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹಾಕಿದನು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಅವನನ್ನು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು, ಅವನನ್ನು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಹೊಡೆದನು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ರಾಜ ಸುಬಲನೊಂದಿಗಿನ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಿಲ್ಲ, ರಾಜ ಮತ್ತು ಅವನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಆಹಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಅವರು ಆಹಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ದಿನಗಳು ಕಳೆದವು ಮತ್ತು ರಾಜ ಸುಬಲನ ಮಗನೊಬ್ಬ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸತ್ತನು.

ಸುಬಲ ವಿರೋಧಿ ಆದರು

ನಂತರ ರಾಜ ಸುಬಲನು ತನ್ನ ರಾಜವಂಶದ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಏನಾದರು ಯೋಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮೇಲಿನ ಕೋಪದಿಂದಾಗಿ, ಸುಬಾಲ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾಲಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಅದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು, ಇದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಬದುಕಲು ಮತ್ತು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಲು ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸಿದ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೊಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ಶಕುನಿ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದನು, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಶಕುನಿಗೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಸುಬಲ ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು. ಶಕುನಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದನು, ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಬಯಸಲಿಲ, ಆದರೆ ಅವನ ತಂದೆಯ ಆದೇಶದಿಂದಾಗಿ ಅವನು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಶಕುನಿ ಕೌರವರ ಹಿತೈಷಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರ ವಿರೋಧಿ ಆದರು.ಸಮಯ ಕಳೆದುಹೋಯಿತು ಮತ್ತು ರಾಜ ಸುಬಲನೂ ಈಗ ದುರ್ಬಲನಾದನು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದನು, ಅವನು ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವನ ಮಗನೊಬ್ಬನನ್ನು ಶಕುನಿಯನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ತನ್ನ ಮಾವನ ಕೊನೆಯ ಆಶಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಶಕುನಿಯನ್ನು ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದನು. ರಾಜ ಸುಬಲನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದನು.

ದಾಳ ಆಟ (Game of Dice)

ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಶಕುನಿ ಕೌರವರ ಶತ್ರುವಾಗುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಸಾಯುವ ಮುನ್ನ, ಸುಬಲ ತನ್ನ ಮಗ ಶಕುನಿಗೆ ತನ್ನ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯಿಂದ ಅಂತ : ದಾಳಗಳನ್ನು ಮಾಡು ಯಾವುದು ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅಂಕೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಕುನಿ ಆ ಆಟಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯಿಂದ ದಾಳಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಪಾಂಡವರ ಜೊತೆ ದಾಳ ಆಟ (Game of Dice) ಆಡಿದನು ಇದರಿಂದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ತನ್ನ 4 ಸಹೋದರರನ್ನು ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ದ್ರೌಪತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡನು. ಈ ಆಟವು ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಈ ದಾಳಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ರಾಜ ಸುಬಲನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಂಶ ನಾಶ, ಇದನ್ನೇ ಬಯಸಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ನಡೆಯಿತು. ರಾಜ ಸುಬಲನು ತನ್ನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಕುನಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರ ಅವಮಾನವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯದಿರಲು ಶಕುನಿಯ ಒಂದು ಕಾಲು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು.ಶಕುನಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಭರವಸೆಯಂತೆ 100 ಕೌರವರ ಹಿತೈಷಿಯಾಗಿದ್ದನು, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಶಕುನಿ ಕೌರವರ ಹಿತಚಿಂತಕನಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅವನ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಶಕುನಿ ಕೌರವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಿತೈಷಿಗಳೆಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದನು, ಶಕುನಿ ಕೌರವರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರ ತಪ್ಪು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿ, ತಪ್ಪು ಪಾಠಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೇ. ಶಕುನಿಗೆ ಕೌರವರು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರು, ಅವನು ಅದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಈ ಷಡ್ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿದನು. ಕುರುಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಾಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಶಕುನಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಅವರು ಪಾಂಡವರ ವಿರುದ್ಧ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿದರು ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿದರು. ಶಕುನಿ ಕೂಡ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದನು, ಅವನು ಕೊನೆಗೆ ಕುಂತಿಯ ಮಗ ಸಹದೇವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತನು.

ಶಕುನಿಯ ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗನಿಸಿತು? ಈ ರೀತಿಯ ಇತರ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here