ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಯ ಮಹತ್ವ, ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

0
Importance utility benefits of newspaper

ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಯ ಮಹತ್ವ, ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು (Importance, Utility Benefits of Newspaper in kannada)

ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಿನ ಮೊದಲ ಅಗತ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಪತ್ರಿಕೆ ಓದದೆ ಬೆಳಗಿನ ಚಹಾ ಕುಡಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ಹೋಳಿಯ ಎರಡನೇ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿರ್ಜನವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಏನೋ ಕಳೆದು ಕೊಂಡಂತೆ ಬಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು-ಮೂರು ದಿನಗಳು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಉಳಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಮಳೆಯ ರಾತ್ರಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ತಣ್ಣನೆಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.ನಾವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಅದು ಬಹಳ ಪುರಾತನವಾದುದು, ಇದು ಕೊಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಂದಾಗಿ, ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯವು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಮುದ್ರಣ ಕಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಯಂತ್ರಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಂದಾಗಿ, ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.

ಇಂದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಓದುಗರ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆ, ವ್ಯಾಪಾರ, ರಾಜಕೀಯ, ಆಡಳಿತ, ಆಡಳಿತ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಓದುಗರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಪುಟಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದವು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಗಳೆರಡೂ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತವೆ.

ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ (Type of Newspaper)

ಕೆಲವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದರೆ, ಕೆಲವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕವರ್ ನ್ಯೂಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿಯ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ:

                 ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ
ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ     ವಿವರಣೆ ಉದಾಹರಣೆ
National news paper (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆ) ಈ ರೀತಿಯ ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯು ದೇಶದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. The Success Times
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಜಾತಿ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಗರ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. Bath chronicle
ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಇಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ.
 • The daily express
 • The guardian
ಟ್ಯಾಬ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರಿಕೆ.
 • The Times
 • The Independent

 

ಇಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ:

ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಪತ್ರಿಕೆ ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಮನರಂಜನೆ, ಅಧ್ಯಯನ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿವೆ. ನಗು, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಧರ್ಮ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೇಖನಗಳೂ ಇವೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಕುರಿತಾದ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಲೇಖನವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮುಖಪುಟವಾಗಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಹಲವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪುಟ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಯುವಕರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉದ್ಯೋಗ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.ಅನೇಕರ ಮೂಲಕ, ಯುವಕರಿಗೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಂಕಣವಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಕಿರುಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಯು ಸಹ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿವೆ. ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಥವಾ ಜಾಬ್ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಹೀರಾತು ಇತ್ಯಾದಿ ಆಗಿರಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಗಳಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.

ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಯ ಇತಿಹಾಸ (History of Newspaper)

ವೈಸರಾಯ್ ಹಿಕಿ ಅವರಿಂದ “ಬೆಂಗಾಲ್ ಗೆಜೆಟ್” ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪತ್ರಿಕೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆಯೇ, ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ಪುಟ-ಆಕಾರದ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬೆಂಗಾಲ್ ಗೆಜೆಟ್ ಮೊದಲ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪತ್ರಿಕೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಮೊದಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಕೇವಲ ಬಳಕೆಯ ಸಾಧನವಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಹಿಂದಿ ಪತ್ರಿಕೆ 1826 ರಲ್ಲಿ “ಉಡುಮ್ ಮಾರ್ತಾಡ್” ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ಇದು ವಾರಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ 1827 ರಲ್ಲಿಯೇ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಯಿತು. ಇದರ ನಂತರ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವಾಗ, ಬೆಂಗಾಲ್‌ಡೂಟ್, ಸಮಾಚಾರ ಸುಧಾ ವರ್ಷನ್, ಕೇಸರಿ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲಾಯಿತು.

ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಉಪಯುಕ್ತತೆ/ಪ್ರಯೋಜನಗಳು (Benefits and use of Newspaper)

ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಅದರ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯು ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಕೆಲವು ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲೋಣ.

 • ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಸ್ತ್ರವಾಯಿತು: ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಬೇಸತ್ತು ಜನರು ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವರ ದುಃಖವನ್ನು ಯಾರೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ ಲೇಖನಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದ ಸಾಧನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿತು.
 • ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ: ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಗಳು ಇವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಜನರ ಜೀವನದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
 • ಮನರಂಜನೆಯ ವಿಧಾನಗಳು: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಗಳೂ ಇವೆ. ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಹಾಲಿವುಡ್, ಬಾಲಿವುಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮುಖ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಇದು ಮನರಂಜನೆಯ ಸಾಧನವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. • ಆಟಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡುವುದು: ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಯಾರು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ತಿಳಿದಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಟೆನಿಸ್ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ತಕ್ಷಣವೇ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಸುದ್ದಿಯು ಆಟಗಾರರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಯಿಂದ, ಆಟಗಾರ ಮತ್ತು ಆಟ ಎರಡೂ ವಿಭಿನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
 • ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ: ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಓದುಗರತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ಅವರು ವಿವಿಧ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನರಂಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಜಾಹೀರಾತಿನ ಮೂಲಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ: ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಮೂಲಕ, ನಾವು ಉದ್ಯೋಗ, ಮದುವೆಯಂತಹ ಅನೇಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಐಟಂನ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದಾದರೂ ಆಗಿರಬಹುದು, ಮತ್ತು ನಾವು ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.
 • ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ: ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದಿರಲಿ, ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು (Drawback of Newspaper)

ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿದ್ದರೂ, ನಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅಂತೆಯೇ, ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಸಹ ಅನೇಕ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ :

 • ಜಾಹಿರಾತು ಜಾಸ್ತಿ: ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಸುದ್ದಿಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಓದುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಓದುಗರು ತಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಅಬ್ಬರದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
 • ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವ: ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವವು ಗೋಚರಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಪ್ರದೇಶ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸುದ್ದಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ: ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳೀಯ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ದಿಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿವೆ.
 • ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಹಿಂದೆ, ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಭಾಷೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸಂಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂಬರುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶೈಲಿಯ ಜ್ಞಾನವೂ ಇರುತ್ತದೆ.
 • ಕೆಲವು ಸುದ್ದಿಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ: ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಕೆಲಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ದಿನದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಈ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಮುದ್ರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾರಣ, ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು ಪ್ರಕಟಣೆಯಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಧುನಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು

ಪತ್ರಿಕೆಯ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇಂದು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮೂಲಕವೂ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಓದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಸುದ್ದಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಮಯವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇಂದು ತುಂಬಾ ಬದಲಾಗಿದೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಮುಂಬರುವ ಆಧುನಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಲಿವೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ. ಭಾರತವು ಇಂದು ಪ್ರಗತಿಪರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ.

ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಓದಿ:

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬ 

ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಇತಿಹಾಸ.

ತಾಜಮಹಲ್ ಇತಿಹಾಸ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here