ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದು

0
how Coping With Someone Who Lies Suḷḷu heḷuva vyaktiyondige hege vyavaharisuvudu

ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದು

ನೀವು ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ನಿಮಗಿದೆಯೇ? ಅಥವಾ, ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಸುಳ್ಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದೀರಿ, ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲವೇ? ಅವರು ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿರಬಹುದು.

“ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಫೈಬ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ, ಕೆಲವು ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮತ್ತು ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.”ಈ ಲೇಖನವು ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನ ಒಳಹರಿವಿನೊಂದಿಗೆ, ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದು ಹಾಗು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಇತರ ರೀತಿಯ ಸುಳ್ಳು

ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದು ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸುಳ್ಳಾಗುತ್ತದೆ? ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು, ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು ಮತ್ತು ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ನಿರ್ಧಾರ.

ಇದು ದಯೆಯಿಂದ ಇರಬಹುದು (“ಹೌದು, ಬೌಲ್ ಕ್ಷೌರ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ!”), ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು (“ಬೆಕ್ಕು ಆ ಗಾಜಿನ ಹೂದಾನಿ ಮೇಲೆ ಬಡಿದಿರಬೇಕು”), ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮಗೊಳಿಸಲು (“ನಾನು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ನಾನು ನಾಳೆ ಬೇಗನೆ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು. ಬೈ! ”).

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು

ಕಡ್ಡಾಯ ಸುಳ್ಳು ಎಂದರೆ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸುಳ್ಳಿನಂತೆಯೇ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಬಲವಂತವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆಲೋಚನೆ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಲವಂತವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತದೆ.

ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು

“ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ, ವಿಷಯವಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.”

ಅವರು ಅದನ್ನು ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಸಹ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅವರು ನಂತರ ಹೇಳಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪೂರೈಸುವವರೆಗೂ ಅವರು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ಜನರಂತೆ, ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ಜನರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದು ಇನ್ನೂ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಜನರನ್ನು ನೋಯಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅದೇ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಹುದು; ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಇತರ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ.

ನೇಚರ್ ನ್ಯೂರೋಸೈನ್ಸ್ ಜರ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ 2016 ರ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು ಸ್ವಯಂ-ಶಾಶ್ವತ ಚಕ್ರವಾಗಿದೆ. ಸಂಶೋಧಕರು ಭಾಗವಹಿಸುವವರ ಮಿದುಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಯಾರಾದರೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡರು, ಅವರಿಗೆ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಯಾವುದೇ ಮುಜುಗರ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಳುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡು ಹಿಡಿದರು.

ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಪರಿಣಾಮ

“ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸುತ್ತ ನೀವು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಏನು ನಂಬಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುದಿಲ್ಲ .”

ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವವರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ. ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿರುವುದು ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಅವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೀರಿ.ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು ಗ್ಯಾಸ್‌ಲೈಟಿಂಗ್‌ನಂತೆ ಭಾಸವಾಗಬಹುದು, ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್‌ಲೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ತಂತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿರಬಹುದು.

ನಿಮಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಹತಾಶೆ, ಕೋಪ ಅಥವಾ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಅವರನ್ನು ನಂಬುವುದು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು.

ನಿಭಾಯಿಸುವ ತಂತ್ರಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ತಂತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

  • ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ: ಅದನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದರೂ, ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸದಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅವರು ತಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರಬಹುದು.
  • ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ: ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿ. ತೀರ್ಪು ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ; ಬದಲಾಗಿ, ನೀವು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ.
  • ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ: ನೀವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸುಳ್ಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದಾಗ, ಅವರು ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಸುಳ್ಳುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನೀವು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ.  • ಅವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ: ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಂಬುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುವುದರಿಂದ, “ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಓದುವುದು. ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸುಳ್ಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು.
  • ಗಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ: “ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಳನೋಟ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಯ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಆ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನೀಡುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಗಡಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು.
  • ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ: ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸುಳ್ಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬಹುದು. “ಆದಾಗ್ಯೂ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯ ಅಥವಾ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಲಭವಲ್ಲ.”

ನಿಮಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅವರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಮಧ್ಯೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ಅವರೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here