ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು

0
Understanding Inappropriate Affect Suktavallada pariṇamavannu arthamaḍikoḷḷuvudu

ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು (Understanding Inappropriate Effect)

ಪರಿವಿಡಿ

ಪರಿಣಾಮವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಂತರಿಕ ಭಾವನೆಗಳ ಬಾಹ್ಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ, ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶದ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ; ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ನಿಧನರಾದ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದುಃಖ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣೀರು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶೇಕಡಾವಾರು ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ, ಬಾಹ್ಯ ಪರಿಣಾಮವು ಅವರು ಇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.ದುರಂತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸದ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು.

ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ನಾವು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು, ಕಾರಣಗಳು, ಸಂಬಂಧಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ರೋಗನಿರ್ಣಯ, ನಿಭಾಯಿಸುವುದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಅವಲೋಕನ

ಗಮನಿಸಿದಂತೆ, ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮವು ನಿಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅಥವಾ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

“ಭಾವನೆಗಳು, ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಅಥವಾ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಡವಳಿಕೆಯು ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ “ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮ” ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಛತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ.”

ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮವು ವಿವಿಧ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ದೈಹಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಮನೋವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಇತರ ವೃತ್ತಿಪರರು ಅನುಚಿತ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು 100 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ನಗು ಅಥವಾ ಕಣ್ಣೀರಿನಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.1909 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಜೋಫ್ರೇನಿಯಾ ಎಂದು ನಾವು ಈಗ ತಿಳಿದಿರುವದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ, ಸ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕಿ “ಇಂಟ್ರಾಪ್ಸಿಚಿಕ್ ಅಟಾಕ್ಸಿಯಾ” ಅನ್ನು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳ ನಡುವಿನ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1950 ರಲ್ಲಿ, ಬ್ಲೂಲರ್, ಸ್ಕಿಜೋಫ್ರೇನಿಕ್ ರೋಗಿಗಳ ಅನುಚಿತ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಮುನ್ನರಿವು ಇಲ್ಲದವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಡವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದರು.

ಕಾರಣಗಳು

ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳು ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ.

ಮಿದುಳಿನ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಪಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಿಯೆ

ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆ, ಮಿದುಳಿನ ಹಾನಿ, ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ, ಮಿದುಳಿನ ಗಾಯ, ತಲೆ ಆಘಾತ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಮೆದುಳಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಹಾನಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ರಚನಾತ್ಮಕ ಮೆದುಳಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾದಾಗ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಬಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮುಂಭಾಗದ ಸಿಂಗ್ಯುಲೇಟ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಫ್ರಂಟಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಸೇರಿವೆ.

ಸ್ಕಿಜೋಫ್ರೇನಿಯಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು

ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆ, ಸ್ಕಿಜೋಫ್ರೇನಿಯಾ, ಬೈಪೋಲಾರ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಸ್ಕಿಜೋಅಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಮಾಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ (PTSD). ಆಗಾಗ್ಗೆ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಪರಿಣಾಮವು ಅವರ ಭ್ರಮೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಜನರ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಕಾರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಊಹೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.ಬದಲಾಗಿ, ಅವರು ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಅದು ಹೊರಗಿನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಅವರು ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನೈಜತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದಂತೆ ತೋರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಆಂತರಿಕ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸ್ಕಿಜೋಫ್ರೇನಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ “ಫ್ಲಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಭಾವನೆಯ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಔಷಧಗಳು

ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಬೈಪೋಲಾರ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್‌ನ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಕಿಜೋಫ್ರೇನಿಯಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬ್ಲಂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಅವುಗಳೆಂದರೆ:

 • ಆಯ್ದ ಸಿರೊಟೋನಿನ್ ರೀಅಪ್ಟೇಕ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್‌ಗಳು (ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಆರ್‌ಐ) ಲೆಕ್ಸಪ್ರೊ (ಎಸ್ಸಿಟಾಲೋಪ್ರಾಮ್), ಪ್ರೊಜಾಕ್ (ಫ್ಲೂಕ್ಸೆಟೈನ್), ಜೊಲೋಫ್ಟ್ (ಸೆರ್ಟ್ರಲೈನ್), ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕ್ಸಿಲ್ (ಪ್ಯಾರೊಕ್ಸೆಟೈನ್)
 • ಸಿಂಬಾಲ್ಟಾ (ಡುಲೋಕ್ಸೆಟೈನ್), ಪ್ರಿಸ್ಟಿಕ್ (ಡೆಸ್ವೆನ್ಲಾಫಾಕ್ಸಿನ್), ಮತ್ತು ಎಫೆಕ್ಸರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಆರ್ (ವೆನ್ಲಾಫಾಕ್ಸಿನ್) ನಂತಹ ಆಯ್ದ ನೊರ್ಪೈನ್ಫ್ರಿನ್ ರೀಅಪ್ಟೇಕ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್‌ಗಳು (ಎಸ್‌ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ)
 • ಟ್ರೈಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಖಿನ್ನತೆ -ಶಮನಕಾರಿಗಳು ಎಲಾವಿಲ್ (ಅಮಿಟ್ರಿಪ್ಟಿಲೈನ್) ಮತ್ತು ರೆಮೆರಾನ್ (ಡೆಸ್ವೆನ್ಲಾಫಾಕ್ಸಿನ್)
 • ಆಂಟಿ ಸೈಕೋಟಿಕ್ಸ್ ಸೆರೆಂಟಿಲ್ (ಮೆಸೊರಿಡಾಜಿನ್), ಥೋರಾಜಿನ್ (ಕ್ಲೋರ್‌ಪ್ರೊಮಾಜಿನ್), ಮತ್ತು ಟ್ರುಕ್ಸಲ್ (ಕ್ಲೋರ್‌ಪ್ರೊಥಿಕ್ಸೀನ್)
 • ಲಿಥಿಯಂ ದುರಾಲಿತ್, ಎಸ್ಕಲಿತ್, ಲಿಥೋಬಿಡ್, ಲಿಥೋಟಾಬ್ಸ್, ಲಿಥೇನ್, ಲಿಥಿಜಿನ್ ಮತ್ತು ಲಿಥೋನೇಟ್
 • ಆಂಟಿಪಿಲೆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ (ಆಂಟಿಕಾನ್ವಲ್ಸೆಂಟ್ಸ್) ವಾಲ್ಪ್ರೋಟ್ (ಡೆಪಕೋಟೆ), ಗಬಪೆಂಟಿನ್ (ನ್ಯೂರೋಂಟಿನ್), ಮತ್ತು ಟೋಪಿರಾಮೇಟ್ (ಟೊಪಮಾಕ್ಸ್)

ನಿಮ್ಮ ಔಷಧಿಯು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮೊಂಡಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಡೋಸ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಔಷಧಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲು ಮಾತನಾಡದೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ. ಥಟ್ಟನೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ಖಿನ್ನತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮರುಕಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಆತಂಕ, ತಳಮಳ ಮತ್ತು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ಮಾನಸಿಕ ಅಂಶಗಳು

ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಇತರ ಕಾರಣಗಳೂ ಇರಬಹುದು ಅದು ಮೆದುಳಿನ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಷ್ಟಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ ನಗಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂ-ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.

ರೋಗನಿರ್ಣಯ

ನೀವು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದರೆ, ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರರಿಂದ ರೋಗನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನರವಿಜ್ಞಾನಿ, ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅಥವಾ ಮನೋವೈದ್ಯರಂತಹ ಅಗತ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು.ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ದೈಹಿಕ ಅಥವಾ ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸುವುದು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರರು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು, ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವರ್ತನೆ, ನಡವಳಿಕೆ, ಅರಿವು, ತೀರ್ಪು, ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಗ್ರಹಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಒಂದು ರಚನಾತ್ಮಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

ಅನೇಕವೇಳೆ, ಅನುಚಿತ ಪರಿಣಾಮವು ಸಿಂಡ್ರೋಮ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಯ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸೌಮ್ಯದಿಂದ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು.

ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದು:

ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು
ಪ್ರಮುಖ ಖಿನ್ನತೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮಿದುಳಿನ ಹಾನಿ
ಸ್ಕಿಜೋಫ್ರೇನಿಯಾ ಸೂಡೊಬುಲ್ಬಾರ್ ಪರಿಣಾಮ
ಸ್ಕಿಜಾಯ್ಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಆಟಿಸಂ
ನಂತರದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಒತ್ತಡದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ
ಸ್ಕಿಜೋಅಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಜ್ಹೇಯಿಮ್ರ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆ
ಮನೋರೋಗ ತಲೆ ಆಘಾತ
ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವೀಕರಣ ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆ
ಗಡಿರೇಖೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಬಹು ಅಂಗಾಂಶ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವ ರೋಗ

 

ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು

ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಕಾರಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಖದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯ ಸ್ವರ ಮತ್ತು ನೀವು ಹೇಳುವ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂಭಾವ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೆಳಗೆ:

 • ದುಃಖವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗದ ಅಳು
 • ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವುದು
 • ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದ ಭಾವನೆಗಳು
 • ದುರಂತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು
 • ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಚೋದನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವುದು
 • ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ಪರಿಣಾಮ ಅಥವಾ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ (ಆದರೆ ಕೇವಲ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ)

ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಅನುಭವಿಸಿದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮದ ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ರೀತಿಗಳು

ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮದ ವಿಶಾಲ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗುಂಪು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಹಲವಾರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳಿವೆ. ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಆಂತರಿಕ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ.ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಮೊಂಡಾದ ಪರಿಣಾಮ

ಸ್ಕಿಜೋಫ್ರೇನಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಂಡಾದ ಪರಿಣಾಮವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ತೀವ್ರತೆಯ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊಂಡಾದ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ, ಮೊಂಡಾದ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಾರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು ಆದರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕತಾನತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಖಭಾವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತನಾಡಬಹುದು.

ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಪರಿಣಾಮ

ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಪರಿಣಾಮವು ಒಬ್ಬರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಾರು ಅಪಘಾತವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೆಲವು ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ದುಃಖಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ.

ಫ್ಲಾಟ್ ಪರಿಣಾಮ

ಸಮತಟ್ಟಾದ ಪರಿಣಾಮವು ಯಾವುದೇ ಭಾವನೆ ಅಥವಾ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೊಂಡಾದ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಗುಳಿದಿದೆ.

ಅಸ್ಥಿರ ಪರಿಣಾಮ

ಅಸ್ಥಿರ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅವರ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಹೊರಗಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನೀವು ಅಸ್ಥಿರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತೀರಿ. ಅಸ್ಥಿರ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅವರ ಭಾವನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.ಸೂಡೊಬುಲ್ಬಾರ್ ಪರಿಣಾಮ, ಬೈಪೋಲಾರ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ಮಾದದ ಎಪಿಸೋಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗಡಿರೇಖೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಂತಹ ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅಸ್ಥಿರ ಪರಿಣಾಮವು ಆಯಾಸ, ಒತ್ತಡ/ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಆಳವಿಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮ

ಆಳವಿಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮವು ಮೊಂಡಾದ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಇದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಮನೋರೋಗ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅನುಭವವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಳವಿಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದರರ್ಥ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುವ ವಿಷಯಗಳು ಮನೋರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ, ಅಮೆರಿಕದ ಸರಣಿ ಕೊಲೆಗಾರ ರಿಚರ್ಡ್ ರಾಮಿರೆಜ್, ನೈಟ್ ಸ್ಟಾಕರ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಯಾದಾಗ, “ದೊಡ್ಡ ಒಪ್ಪಂದ. ಸಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಭೂಪ್ರದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಡಿಸ್ನಿಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡೋಣ” ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಕಾರಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ನಿಖರವಾದ ರೋಗನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ಈ ರೀತಿಯ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಔಷಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೈಕೋಥೆರಪಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದರೂ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಆಡ್-ಆನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.ಬಳಸಬಹುದಾದ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಸೈಕೋಟಿಕ್ಸ್ (ಸ್ಕಿಜೋಫ್ರೇನಿಯಾ ಅಥವಾ ಸೈಕೋಸಿಸ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ), ಖಿನ್ನತೆ -ಶಮನಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಮೂಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಜರ್‌ಗಳು (ಮೂಡ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ), ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಔಷಧಿ ಸೂಡೊಬುಲ್ಬಾರ್ ಪರಿಣಾಮ

ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು

ನೀವು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬಹುದು, ಇದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

ನಿಮಗಾಗಿ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಆರೈಕೆದಾರರಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗುವ ಇತರ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಬೆಂಬಲ ಗುಂಪುಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಮಾರ್ಗಗಳು ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಸನ್ನಿವೇಶ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ನಿಮಗಾಗಿ ಟಾಕ್ ಥೆರಪಿಯನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.

ನಿಭಾಯಿಸುವುದು

ನೀವು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ವೃತ್ತಿಪರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮದ ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಒಲವು

ನೀವು ಒಂದು ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವವರೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು ಇದರಿಂದ ಅವರು ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ನೀವು ಸ್ಕಿಜೋಫ್ರೇನಿಯಾ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಸ್ಕಿಜೋಫ್ರೇನಿಯಾ ಅಥವಾ PTSD ಬೆಂಬಲ ಗುಂಪಿನಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ

ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಮನೋವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ನರವಿಜ್ಞಾನದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮದ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.

ಜನ ಮನದಿಂದ ಒಂದು ಮಾತು

ನೀವು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳವರೆಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರರ ಸಹಾಯದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

“ನೀವು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೂ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೂ, ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಗದಿತ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.”

ನೀವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಔಷಧಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಈ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here