ಸಮಸ್ಯೆ-ಪರಿಹರಿಸುವ ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅವಲೋಕನ

0
156
Overview of the Problem-Solving Mental Process Samasye-pariharisuva manasika prakriyeya avalokana

ಸಮಸ್ಯೆ-ಪರಿಹರಿಸುವ ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅವಲೋಕನ (Problem Solving and Mental Process)

ಸಮಸ್ಯೆ-ಪರಿಹಾರವು ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು, ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ-ಪರಿಹರಿಸುವ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುವ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂತ್ರವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಜನರು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ವಾಸ್ತವಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇತರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಒಳನೋಟವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಸಮಸ್ಯೆ-ಪರಿಹರಿಸುವ ಹಂತಗಳು

ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು, ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧಕರು ಇದನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆ-ಪರಿಹರಿಸುವ ಚಕ್ರ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಚಕ್ರವನ್ನು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಜನರು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ.“ಸಮಸ್ಯೆ-ಪರಿಹರಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ, ಬಯಸಿದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಹಂತಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು ಅಥವಾ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಹಿಂತಿರುಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.”

ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವುದು.

  • ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು: ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಸರಳವಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಜನರು ಸಮಸ್ಯೆಯ ತಪ್ಪು ಮೂಲವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು, ಅದು ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಅಸಮರ್ಥ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದು: ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ನಂತರ, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
  • ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ರೂಪಿಸುವುದು: ಮುಂದಿನ ಹಂತವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ತಂತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. ಬಳಸಿದ ವಿಧಾನವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅನನ್ಯ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಸಂಘಟಿತ ಮಾಹಿತಿ: ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೊದಲು, ನಾವು ಮೊದಲು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು? ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ, ನಾವು ನಿಖರವಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ.  • ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವುದು: ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅನಿಯಮಿತ ಹಣ, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ, ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ.
  • ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಪ್ರಗತಿ: ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ-ಪರಿಹಾರಕಗಳು ಪರಿಹಾರದ ಕಡೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ.
  • ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದು: ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಪರಿಹಾರವೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಉತ್ತರವು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗಣಿತ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತಹ ಈ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ತಕ್ಷಣವೇ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವಂತೆ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು.

ವಿಭಿನ್ನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆ-ಪರಿಹರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ನೈಜ-ಪ್ರಪಂಚದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ-ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ನಮ್ಯತೆ, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here