ಸಂತೋಷದ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ.

0
127
ways to reduce population growth world population control

ಸಂತೋಷದ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ.

ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಸೀಮಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಮೀರಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಯುವಕರು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆದಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವು ಅದರ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಬ್ರೆಡ್‌ಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗತೊಡಗಿತು.ವಿಶ್ವ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಜುಲೈ 11 ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು 2016 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗಿನ ವಿಶ್ವ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 7,342,686,578 ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ 1,373,541,278 ಜನರು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಭಾರತವು 1,266,883,598 ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಹಳೆಯದಲ್ಲ. ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದರೆ, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪಾಗದು.

ವಿಶ್ವ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ದಿನದ ಇತಿಹಾಸ ((History of World population day))

ವಿಶ್ವ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲು. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂದಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ 1989 ರಲ್ಲಿ ಈ ದಿನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಡಾ. ಕೆ ಸಿ ಝಛಾರೀಆಹ್, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇದನ್ನು 11 ಜುಲೈ 1987 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

1987 ರಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು 5 ಬಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಈ ದಿನದಂದು ರಜಾದಿನವನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು, ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ 1989 ರಲ್ಲಿ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 1990 ರಲ್ಲಿ 45/216 ರ ನಿರ್ಣಯದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ವಿಶ್ವ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ದಿನವನ್ನು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಚರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ವಿಶ್ವ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ದಿನದ ಉದ್ದೇಶ (ವಿಶ್ವ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ದಿನದ ಉದ್ದೇಶಗಳು)

ಸುಮಾರು 2 ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ದಿನದ ಉದ್ದೇಶವು ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು.ಆಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ವಿಶ್ವದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಸುಮಾರು 7 ಬಿಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಯುಎನ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 83 ಬಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಉದ್ದೇಶವು ವಿಶ್ವದ ಫಲವತ್ತತೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸುಮಾರು 800 ಮಹಿಳೆಯರು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವಾಗ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಜನರಲ್ಲಿ ಫಲವತ್ತತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ತರಬಹುದು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು (Reason of Indian population )

ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಹಿ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ. ಈಗ ನಾವು ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದ ಅದರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದು. ಚೀನಾ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ಭಾರತವು ಚೀನಾವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕುವ ದಿನ ದೂರವಿಲ್ಲ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ಅನಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಮೂಡನಂಬಿಕೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ಇನ್ನೂ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಎಂದು ನಂಬಿರುವ ಏಕೈಕ ದೇಶ ಭಾರತ, ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಸದಸ್ಯರು ತಾವು ಗಳಿಸಿದಷ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಪೋಷಕರು ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಆ ಹೆತ್ತವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನವು ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲರು. ಈಗ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಭಾರತದಂತಹ ಮೂಡನಂಬಿಕೆಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೇವರ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನಾವು ಬಯಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.

ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು (how to control population)

ಮನೆಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು, ಭಾರತದಂತಹ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ತುಂಬಿರುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿವೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಬಹುಶಃ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರತಿಶತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲು ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ.

 • ಸರಿಯಾದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ ಹುಡುಗಿಯರು, ಅವರು ಕೇವಲ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪಾಲನೆ ನೀಡಬೇಕು.
 • ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ. ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣದಂತಹ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
 • ನಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನಾಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸಿ.
 • ಭಾರತದ ಉತ್ತರದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರತಿಶತ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ.ವಿಶ್ವ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ದಿನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

 • ಈ ದಿನವು ಎಲ್ಲಾ ಯುವತಿಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರಿಗಾಗಿ, ಇದರಿಂದ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬಹುದು.
 • ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದಂಪತಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
 • ಇದು ಹುಡುಗಿಯರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ.
 • ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ, ಬಡತನದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಆರೋಗ್ಯದ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಬಳಕೆಯಂತಹ ವಿವಿಧ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬಹುದು.
 • ಇದೆಲ್ಲದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಭಾರತದಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹವು ಇನ್ನೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯು ಗಂಭೀರ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ, ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು.
 • ಬಾಲಕಿಯರ ಶಿಕ್ಷಣ, ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ದಿನದ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ವಿಶ್ವ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ದಿನದಂದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.10 ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳು (Top 10 countries by population )

SN ದೇಶದ ಹೆಸರು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾವಾರು
1 ಚೀನಾ 1372120000 18.9%
2 ಭಾರತ 1277240000 17.6%
3 ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ 321840000 4.43%
4 ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ 252164800 3.47%
5 ಬ್ರೆಜಿಲ್ 204911000 2.82%
6 ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 190933000 2.63%
7 ನೈಜೀರಿಯಾ 173615000 2.39%
8 ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ 159038000 2.19%
9 ರಷ್ಯಾ 146068400 2.01%
10 ಜಪಾನ್ 127130000 1.75%

 

ವಿಶ್ವ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ದಿನದ ಘೋಷಣ ವಾಕ್ಯಗಳು

 • ವಿಶ್ವ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಭವಿಷ್ಯದ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು.
 • ವಿಶ್ವ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
 • ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಶೋಷಣೆಯಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ.
 • ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಾಸಸ್ಥಳವನ್ನು ಮಾಡಲು, ಒಬ್ಬರು ಈ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು.
 • ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ಸ್ವಂತ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವ ಬದಲು ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
 • ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ.
 • ಹಸಿವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ.
 • ಸಂತೋಷದ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ.
 • ವಿಶ್ವ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬಹುದು.
 • ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ.ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಗೆ ತಡೆಯಬಹುದು?

ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಏನು ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರ ಬಯಸಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು, ಸರ್ಕಾರವು ಇಂತಹ ನಿಯಮವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.

ಈ ಲೇಖನ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ವಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಗಳನ್ನೂ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

“ಮಸ್ತಕ ಬೆಳಗಲು ಹಂಚಿರಿ ಜ್ಞಾನದ ಜನ ಮನದ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರಿ ಪುಣ್ಯದ ಅಂಕೆಗಳನ್ನು”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here