IQ ಅಥವಾ EQ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವೇ?

0
which is more important eq or iq in Kannada Articles
IQ ಅಥವಾ EQ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವೇ?

ಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾದುದು -ಪುಸ್ತಕದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಥವಾ ಬೀದಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಅರಿವಿನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ (IQ) ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ (EQ) ಯ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚೆಯ ಹೃದಯಭಾಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

“ಬುದ್ಧಿವಂತರು” ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವವರ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಐಕ್ಯೂ ಜನರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಬಹುದು. “ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಸ್” ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವವರು ಬದಲಿಗೆ EQ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ಯಾವುದು?

ಐಕ್ಯೂ (IQ) ಮತ್ತು ಇಕ್ಯೂ (EQ ) ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಲೇಖಕ ಮತ್ತು ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಡೇನಿಯಲ್ ಗೋಲ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಅವರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, EQ  (ಅಥವಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಂಶ) IQ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆ? ಕೆಲವು ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕ್ರಮಗಳು (ಅಂದರೆ ಐಕ್ಯೂ ಸ್ಕೋರ್‌ಗಳು) ತುಂಬಾ ಕಿರಿದಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಹೊವಾರ್ಡ್ ಗಾರ್ಡ್ನರ್, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬದಲಾಗಿ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಬಹು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಈ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಏಕೈಕ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಬದಲು, ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಜನರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.ಐಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಇಕ್ಯೂ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

IQ ಮತ್ತು EQ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಗುಪ್ತಚರ ಅಂಶ, ಅಥವಾ ಐಕ್ಯೂ, ಪ್ರಮಾಣಿತ ಗುಪ್ತಚರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಸಂಖ್ಯೆ. ಮೂಲ ಐಕ್ಯೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಅವರ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 100 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, 15 ರ ಮಾನಸಿಕ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು 10 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗು IQ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಐಕ್ಯೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಅದೇ ವಯೋಮಾನದ ಇತರ ಜನರ ಸರಾಸರಿ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. . ಐಕ್ಯೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ:

 • ದೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಸ್ಕರಣೆ
 • ಪ್ರಪಂಚದ ಜ್ಞಾನ
 • ದ್ರವ ತಾರ್ಕಿಕ
 • ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಮೆಮೊರಿ
 • ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ತಾರ್ಕಿಕತೆ

ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ, ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾನ್ ಮೇಯರ್ ಮತ್ತು ಪೀಟರ್ ಸಾಲೋವಿಯಂತಹ ಸಂಶೋಧಕರು ಹಾಗೂ ಡೇನಿಯಲ್ ಗೋಲ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ರಂತಹ ಬರಹಗಾರರು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣದವರೆಗಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇಕ್ಯೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ:

 • ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು
 • ಇತರರು ಹೇಗೆ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದು
 • ಒಬ್ಬರ ಸ್ವಂತ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು
 • ಇತರರು ಹೇಗೆ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದು
 • ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವಹನವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು
 • ಇತರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ

1990 ರಿಂದ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜರ್ನಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅರೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಥವಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕೆ (SEL) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಗ ನೀವು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕೆಯು ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ.ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ?

ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಐಕ್ಯೂ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಐಕ್ಯೂ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯು ವಂಶವಾಹಿಗಳ ಅಥವಾ ಪರಿಸರದ ಉತ್ಪನ್ನವೇ ಎಂದು ಚರ್ಚಿಸಿದರು (ಪ್ರಕೃತಿ ವಿರುದ್ಧ ಪೋಷಣೆ ಚರ್ಚೆ).

ಹೇಗಾದರೂ, ಕೆಲವು ವಿಮರ್ಶಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯು ಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖಾತರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮಾನವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಳಗೊಳ್ಳಲು ಇದು ಬಹುಶಃ ತುಂಬಾ ಕಿರಿದಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ.

ಐಕ್ಯೂ ಅನ್ನು ಇನ್ನೂ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆಗೆ ಬಂದಾಗ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಐಕ್ಯೂ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದರೆ ಇಂದು ಐಕ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಿರ್ಣಾಯಕವಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬದಲಾಗಿ, ಇದು ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಪ್ರಭಾವದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ -ಇದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೇಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಕ್ಯೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ.

“ಬಲವಾದ ನಾಯಕತ್ವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ, ಇದು ವ್ಯಾಪಾರ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಕ್ಯೂ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಗುಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.”

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು EQ ಮಾರಾಟದ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಉಪಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಂತಹ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಮಾರಾಟ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳು ಸರಾಸರಿ $ 54,000 ಪ್ರೀಮಿಯಂನೊಂದಿಗೆ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. EQ ಅಳತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಏಜೆಂಟರು ಸರಾಸರಿ $ 114,000 ಮೌಲ್ಯದ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರು.

ಖರೀದಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಾಗ ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು. ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಡೇನಿಯಲ್ ಕಾಹ್ನೆಮನ್ ಅವರು ತಾವು ನಂಬದ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟಪಡದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡರು.ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದೇ?

ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಕಲಿಸಬಹುದೇ ಅಥವಾ ಬಲಪಡಿಸಬಹುದೇ? ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಒಂದು ಮೆಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವು ನಿಸ್ಸಂದಿಗ್ಧವಾಗಿ ಹೌದು.

ಎಸ್‌ಇಎಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಾದ ಸುಮಾರು 50% ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 40% ರಷ್ಟು ಸುಧಾರಿತ ಗ್ರೇಡ್-ಪಾಯಿಂಟ್-ಸರಾಸರಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕಡಿಮೆ ಅಮಾನತು ದರಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿದ ಶಾಲಾ ಹಾಜರಾತಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ.

“ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುವ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು, ಇತರರು ಹೇಗೆ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಲು ಜನರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇತರರ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾನುಭೂತಿಯುಳ್ಳ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು.”ಜನ ಮನದಿಂದ ಒಂದು ಮಾತು

ಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸು ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಐಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಇಕ್ಯೂ ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಕ್ಷೇಮ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ. ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಬದಲು, ಬಹು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಕಲಿಯುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ. ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಗಮನದಂತಹ ಅರಿವಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.

ಈ ಲೇಖನ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ವಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಗಳನ್ನೂ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

“ಮಸ್ತಕ ಬೆಳಗಲು ಹಂಚಿರಿ ಜ್ಞಾನದ ಜನ ಮನದ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರಿ ಪುಣ್ಯದ ಅಂಕೆಗಳನ್ನು”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here