ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲು 6 ಮಾರ್ಗಗಳು

0
how-to-be-a-nice-person-in Kannada
ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲು 6 ಮಾರ್ಗಗಳು (Become a Nicer Person 6 Ways)

ಇತರರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರುವುದು ದಯೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹರಡಲು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಇತರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ – ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ತನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇತರರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಸಂವಹನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಅನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೆಲಸಗಳಿವೆ.

ಒಳ್ಳೆಯದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು (Nice defining )

ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದು ಎಂದರೇನು? ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು? ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು:

 • ಪರಹಿತಚಿಂತನೆ
 • ಅನುಭೂತಿ
 • ಸೊಗಸು
 • ಉದಾರತೆ
 • ಸಹಾಯಕ
 • ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ
 • ದಯೆ
 • ಸಭ್ಯತೆ
 • ಜವಾಬ್ದಾರಿ
 • ಚಿಂತನಶೀಲತೆ

“ಉತ್ತಮ” ದ ನಿಖರವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಈ ಗುಣದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.”

ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಐದು ವಿಶಾಲ ಆಯಾಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಸಮ್ಮತತೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ದಯೆ ಮತ್ತು ಪರಾನುಭೂತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ.

ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ನಯತೆ ಎಂದು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ “ಒಳ್ಳೆಯವರು” ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಸಹಾನುಭೂತಿ ಎನ್ನುವುದು ಇತರರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿ ತೋರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಸಭ್ಯತೆಯು ಇತರರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತತೆಯ ಬಯಕೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲ್ಪಡುವ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ಚಿಹ್ನೆಗಳು
 • ನೀವು ಇತರರಿಗೆ ದಯೆ ತೋರಿಸುತ್ತೀರಿ.
 • ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
 • ನೀವು ಜನರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೀರಿ.
 • ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ.
 • ನೀವು ಇತರ ಜನರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ.
 • ನೀವೇ ಕರುಣಾಮಯಿ.
 • ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.
 • ನೀವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಆದರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತರು.
 • ಇತರ ಜನರು ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಕೇಳುತ್ತೀರಿ.
ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವುದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ತನೆಯು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇತರರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಬಳಸುವ ಪದವಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಹಂಚಿಕೆ, ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸಾಂತ್ವನದಂತಹ ಅನೇಕ “ಉತ್ತಮ” ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಇತರ ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿವೆ.

ಅಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹೇಗಾದರೂ, ಸಂಶೋಧನೆಯು ಇತರ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಂಭಾವ್ಯ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ

ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುವುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ 2019 ರ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ದಯೆಯನ್ನು ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ಏಕೈಕ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು, ದೈಹಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಗಿಂತ ಇದು ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಜನರು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ

ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ, ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ದಯೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಭಾವನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ದಯೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಈ ದಯೆಯ ಕೃತ್ಯಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅಪರಿಚಿತರು ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ ಕಡೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದು ಅಪ್ರಸ್ತುತವಾಗುತ್ತದೆ-ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಾರೆ.ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ

ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯತನವೂ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರುವುದು ಜನರು ಒತ್ತಡದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ, ದಯೆಯ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಜನರು ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿದ ದಯೆ

ದಯೆಯು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ಸಹಕಾರಿ ನಡವಳಿಕೆಯು ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಮೂಲದಿಂದ ಮೂರು ಡಿಗ್ರಿಗಳಷ್ಟು ಬೇರ್ಪಡುತ್ತದೆ.

“ಇದರರ್ಥ ಇತರರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರುವುದು ಅವರು ಇತರರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಿ ನಡವಳಿಕೆಗಳ ಅಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ.”

ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು

ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿದ್ದರೂ, ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಯನ್ನೂ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವು ನಿಜವಾದ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಜ.

ನಿಮ್ಮ ನೈಜ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವ ಕೆಲವು ಸಂಭಾವ್ಯ ಋಣಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು:
 • ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕೋಪಗಳು: “ಒಳ್ಳೆಯ” ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆ ಭಾವನೆಗಳು ಕೆಲವು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಏರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಒತ್ತಡವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವವರೆಗೆ ಒತ್ತಡವು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು, ಇದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೋಪದ ಹಠಾತ್ ಪ್ರಕೋಪವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಬಹುದು.
 • ಅಸಮಾಧಾನದ ಭಾವನೆಗಳು: ನಿಮ್ಮ ನೈಜ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಭಾವನೆಗಳು ಅಥವಾ ಆಸೆಗಳನ್ನು “ಒಳ್ಳೆಯದು” ಎಂದು ಕಾಣದ ಕಾರಣ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಅಥವಾ ಕಹಿ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್‌ಫೈರ್ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಇತರರೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
 • ಬಾಹ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳು: ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲು ನೀವು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಯಸುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ. ಇದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆಳ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ನಿಕಟತೆಯ ಕೊರತೆಯೂ ಇದೆ.

ಬಾಹ್ಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಬಹುದಾದರೂ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲು ಶ್ರಮಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ನೈಜ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವ ಸಭ್ಯತೆಯ ಕೃತಕ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಿಂದಲ್ಲ, ಪರಿಗಣನೆ ಮತ್ತು ಸಾವಧಾನತೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಉತ್ತಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?

ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ, ದಯೆ ಮತ್ತು ಪರಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ಬದುಕಲು ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೆಲಸಗಳಿವೆ. ಇತರರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಹಂತಗಳು:

ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ

ನೀವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುವ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಯೋಚಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ. ಕೃತಜ್ಞತಾ ಜರ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಇಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು.

ಕೃತಜ್ಞತೆಯು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ದೈನಂದಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ

ಹಿಂದಿನ ಅಸಮಾಧಾನಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವುದು ಸುಲಭ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದೂ ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯುವ ಹಿಂದಿನ ಋಣಾತ್ಮಕ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಬಿಡಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ.ಸಹಾಯಕವಾಗಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡಿ

ಇತರ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಸಂವಹನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಲು ಸಣ್ಣ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿನ ಇತರರನ್ನು ನೋಡಿ ನಗು ಮುಖದಿಂದ ವರ್ತಿಸುದರ ಮೂಲಕ ಹಿಡಿದು, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗೆ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರೆಗೆ, ಸಹಾಯಕವಾಗುವುದು ನಿಮ್ಮ ದಿನವಿಡೀ ದಯೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

ವಿನಯವಾಗಿರು

ಸಭ್ಯತೆಯು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬ ಒಂದು ಅಂಶ ಮಾತ್ರ, ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವಹನಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ವರವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇತರ ಜನರ ನಡವಳಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮದನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ಇತರರು ಹಠಾತ್ತನೆ ಅಥವಾ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಭ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದು ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ

ಪರಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವವು ಒಳ್ಳೆಯತನದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ದಿನದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಇತರ ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ. ಇದರರ್ಥ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮನೆಗೆಲಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಹಂಚಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು.

ದಯೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹೆಚ್ಚು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ದಯೆಯ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ದಯೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.

ದಯೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ದಯೆಯಿಂದ ಸ್ವಯಂ-ಬಲಪಡಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದಯೆಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಮತ್ತು ಎಂಡಾರ್ಫಿನ್‌ಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ನರ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.

ಜನ ಮನದಿಂದ ಒಂದು ನುಡಿ ಮಾತು

ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವುದು ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಧಾರಿಸಲು ಬಯಸುವ ವಿಷಯ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಎರಡೂ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ, ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತಮತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಕೃತಜ್ಞತೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಮೇಲ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ದಯೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ನೀವು ಕಾಳಜಿವಹಿಸುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ-ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿದೆ.

ಈ ಲೇಖನ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ವಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೂ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

“ಮಸ್ತಕ ಬೆಳಗಲು ಹಂಚಿರಿ ಜ್ಞಾನದ “ಜನ ಮನದ” ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರಿ ಪುಣ್ಯದ ಅಂಕೆಗಳನ್ನು”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here