ಕೋಪ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆ

0
ಕೋಪ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆ
ಕೋಪ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆ

Anger and Aggression in Kannada.

ಕೋಪವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಭಾವನೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಾದರೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಕೋಪವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶಾಖ ಅಥವಾ ಶೀತದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ – ನಾವು ‘ಕೋಪದಿಂದ ಬಿಸಿಯಾಗಿ’ ಭಾವಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ‘ಶೀತ ಕೋಪ’ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸಹ ಗುರುತಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಕೋಪವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಯಾನಕವಾಗಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯು ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೋಪಕ್ಕೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಕೋಪಗೊಂಡ ಜನರು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಗಬಹುದು, ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಜನರು ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ.

ಕೋಪ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯ ಕುರಿತಾದ ನಮ್ಮ ಪುಟಗಳು ಎರಡೂ ಪದಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರರಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.ಕೋಪ

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಕೋಪವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

“ಸರಿಯಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವ ಮನುಷ್ಯ, ಮತ್ತು, ಅವನು ಬಯಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಅವನು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೊಗಳಬೇಕೋ ಹಾಗೆಯೇ”.

ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅನ್ಯಾಯ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿಯೆಂದು ಅವರು ಅರ್ಥೈಸಿದರು. ಆದರೆ ಕೋಪವನ್ನು ವಿಪರೀತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

ಕೋಪ ಎಂದರೇನು? ಈ ಸಂಕೀರ್ಣ ಭಾವನೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೋಪದ ಸಂಭವನೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಇದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೋಪದ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕೆಲವು ಜನರು ಅಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ಸರಿಯಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರು ‘ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಮಂಜಸವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ನೀವು ಇದನ್ನು ನೀವೇ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಕೋಪ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ನಮ್ಮ ಪುಟವು ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದರೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ವೃತ್ತಿಪರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೋಪ ನಿರ್ವಹಣಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಪುಟ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆ

ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೃಡವಾದ ನಡವಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವಿಸುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಬೇರೊಬ್ಬರು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಎಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು.

ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆ ಎಂದರೇನು? ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಏಕೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಗಬಹುದು.

ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಇತರ ಜನರು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಶಾಂತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ: ರಕ್ಷಣೆಯ ಮೊದಲ ಸಾಲು ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ. ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಇದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಗ್ಗಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೋಪ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆ ‘ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು’ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದು ನಿಜವೆಂದು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆಗ ನಾಣ್ಯದ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿ ಏನು?

ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ‘ಕೋಪಗೊಳ್ಳದಿರುವುದು’ ಮತ್ತು ‘ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗದಿರುವುದು’ ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳು, ಸದ್ಗುಣಗಳು ಯಾವುವು?

‘ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ನಾವು ಬಹುಶಃ ಗುರುತಿಸುವ ಮೊದಲ ಉದ್ದೇಶ ಉತ್ತಮ ಸ್ವಭಾವ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಭಾವದ ಜನರು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಮತ್ತು ಜೊತೆಯಾಗಲು ಸುಲಭ. ಅವರನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ‘ಸಮ-ಮನೋಭಾವ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಅವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಸಮತೋಲಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಭಾವದ ಜನರು ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ವಿಪರೀತ ಕೋಪಗೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ.

ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಥವಾ ಅದರ ಹಿಮ್ಮುಖವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾದ ಇತರ ಉದ್ದೇಶದೃಡಿಕರಣ. ದೃಡಿಕರಣವು ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಜವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಮತ್ತು ದೃಡವಾದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ತ್ರಿಕೋನದ ಮೂರು ಬಿಂದುಗಳಾಗಿ ಯೋಚಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಅಥವಾ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಗದೆ ಸಮರ್ಥ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸದೆ ಅಥವಾ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳದೆ ತಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಂದೆಯಿಡುತ್ತಾರೆ.

ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಗೊಳಿಸಿ.

ನೀವು ಕೋಪಗೊಂಡವರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವವರಾಗಲಿ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆ ತುಂಬಾ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.

ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here