ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದು

0
How to Deal With Aggressive People
ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದು

Dealing with Aggression in Kannada

ದುಃಖಕರವೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಭಾಗವಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರಲಿ ಜನರು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂಬೆಗಾಲಿಡುವ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಪೋಷಕರು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹತಾಶೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾರೆ-ಆದರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಸುಲಭ! ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೂ ಸಹ, ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ‘ಮೀರಿದ ಸಮಯ’ ನೀಡುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ.

ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಾಗ, ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಕೋಪದಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಗ್ಗಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿಸುತ್ತದೆ-ಏಕೆಂದರೆ ದಟ್ಟಗಾಲಿಡುವವರ ಪೋಷಕರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತರರಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಈ ಪುಟವು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೌಖಿಕ ಮತ್ತು ಮೌಖಿಕ ಸಂವಹನದ ಬಳಕೆಯ ಮೂಲಕ.

ರಕ್ಷಣೆಯ ಮೊದಲ ಸಾಲು ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಳವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ: ಇದು ಬೆದರಿಕೆ ಅಥವಾ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದು ಇತರ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಇತರರಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಹೋದರೆ, ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಡವಳಿಕೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಮಗೆ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಡವಳಿಕೆಯು ‘ನಿಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ಮೇಲಕ್ಕೆ’ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ನೀವು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ತದನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕಲಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಸಹ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಅಥವಾ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬದಲು) ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬದಲು ಹೆಚ್ಚು ದ್ರಡವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ವೈಯಕ್ತಿಕವಲ್ಲ: ನೀವು ಸರಳವಾಗಿ ‘ಗುಂಡಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಅದನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಟೀಕೆ ಅಲ್ಲ.ಆಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ.

ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಚೋದಕವೆಂದರೆ ಹತಾಶೆ ಅಥವಾ ಕೋಪದ ಭಾವನೆ.

ಈ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಬೇರೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು.

ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಮಯವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಅವರು ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಆಲಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಲು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. ಮುಕ್ತ, ಸ್ನೇಹಪರ ವಿಧಾನವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ.

ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಸಹ ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ:

 • “ಇದು ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೋಪವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ನೋಡಬಹುದು, ಮತ್ತು ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭೀಕರವಾಗಿದೆ. “
 • “ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ”

ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೋಪದಿಂದ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ.

ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಅಂಶಗಳು

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಇವು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ಇತರ ಜನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸ್ವಭಾವತಃ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ನಡವಳಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅಸಂಭವವೆಂದು ನಂಬಿದರೆ ಜನರು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ.

ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ:

 • ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದ ಭಾವನೆ;
 • ಗೌರವದಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಬಹುಶಃ ಆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವದಿಂದಾಗಿ;
 • ನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ರೂಪ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ
 • ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಹಾಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಶಾಂತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ.

ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೇ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಡಿಮೆ ಔಪಚಾರಿಕ ವಾತಾವರಣ, ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಸಮತಾವಾದದ ವಿಧಾನ, ಬಹುಶಃ ಕಡಿಮೆ ಬೆದರಿಕೆ-ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬೆದರಿಕೆ-ಮೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳಿಗಿಂತ. ಸಭೆಯ ವಾಡಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಆರೈಕೆಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರದೆಯನ್ನು ಇರಿಸುವಷ್ಟು ಸರಳವಾದದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು, ಅದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಾನವಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ.

ಇತರರಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು

ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಹಲವಾರು ತಂತ್ರಗಳಿವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೌಖಿಕ ಮತ್ತು ಮೌಖಿಕ ವರ್ತನೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಈ ತಂತ್ರಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ.

ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೌಖಿಕ ವರ್ತನೆಗಳು:
 • ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೇಹ ಭಾಷೆಯ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆಯಿಲ್ಲದ, ಮುಕ್ತ ನಿಲುವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು.
 • ಉತ್ತಮ ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
 • ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಚಲನೆಯನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
 • ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು.
ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೌಖಿಕ ನಡವಳಿಕೆಗಳು:
 • ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಆಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿರಾಕರಣೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡದೆ, ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಒತ್ತು ನೀಡುವುದು.
 • ಸಭ್ಯ ಔಪಚಾರಿಕತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಪರಿಚಿತತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
 • ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ, ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು.
 • ಶಕ್ತಿಯ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, “ನೀವು ಶಾಂತವಾಗಬೇಕು”.
 • ತಮ್ಮ ವರ್ತನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೃಜನಶೀಲ ಅಥವಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು, ಉದಾ., ಯಾರನ್ನಾದರೂ / ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಟೀಕಿಸುವ ಬದಲು ಲಿಖಿತ ದೂರು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ.ಈವೆಂಟ್ ನಂತರ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು

ಇತರ ಜನರ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆ, ಪಾಲನೆ, ನಡವಳಿಕೆಯ ರೂಪರೇಖೆಯಗಳು, ಲಿಂಗ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ವಯಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಅದು ಸಂಭವಿಸಿದ ನಂತರ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು:
 • ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.
 • ಈವೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿ.
 • ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಇತರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪ್ರತಿಕೂಲ ವರ್ತನೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 • ಏನಾಯಿತು, ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇತರ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ.
 • ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ.
 • ಅಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಸಂಭವನೀಯ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ, ಉದಾ. ಆತಂಕದ ಭಾವನೆಗಳು, ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ನಿದ್ರೆ, ಘಟನೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮರುಕಳಿಸುವ ಕನಸುಗಳು, ದೈಹಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಖಿನ್ನತೆ ಅಥವಾ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ತೊಂದರೆಗಳು.
 • ಘಟನೆಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಇತರರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಇತರರನ್ನು ಅನುಮತಿಸಬೇಡಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಯಾದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಅಂತಿಮ ಆಲೋಚನೆ

ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಜನರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯನ್ನು ಅವರು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ-ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಮತ್ತು ಇತರರಲ್ಲಿ. ರಕ್ಷಣೆಯ ಮೊದಲ ಸಾಲು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಕ್ರಮಣವಲ್ಲ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ-ಇದು ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ.

ಜನರನ್ನು ಆಲಿಸುವುದು, ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಮಾನವರಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು, ಇತರರಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಹಳ ದೂರ ಹೋಗಬಹುದು. ಕೆಲವೇ ಜನರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here