ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳು..

0
Advantages and disadvantages of teaching coaching classes to children
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳು..

Advantages and disadvantages of teaching coaching classes to children…

ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೋಚಿಂಗ್ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಲು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಮುಂದಾಗಲು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಗು ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ತರಗತಿಯಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಕೋಚಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಹ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಚರಿ ತುಂಬಾ ಆಯಸಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉಚಿತ ಸಮಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶಾಲೆಯಿಂದ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯಿಂದ ತರಬೇತಿ, ನಂತರ ಮನೆಕೆಲಸ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಸುಸ್ತಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವುದು ಸರಿಯೇ ಅಥವಾ ತಪ್ಪೇ, ಅದರ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಗಳು ಯಾವುವು

(Is it right or wrong to teach coaching classes to children, what are its disadvantages and advantages)

ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೋಚಿಂಗ್‌ಗೆ ಹೋಗುವುದು ಸರಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಜನರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೋಚಿಂಗ್ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೇ ? ಅಥವಾ ಶಾಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕು? ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆರವುಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕೋಚಿಂಗ್‌ಗೆ ಹೋಗುವುದು ಸರಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು, ಅದರ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕಳುಹಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ನಂತರ ಯಾವ ತರಗತಿಯಿಂದ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೋಚಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಆರಿಸಬೇಕು, ಈ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ಕೋಚಿಂಗ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವುದು ಸರಿಯೇ ಅಥವಾ ತಪ್ಪೇ?ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ನೀಡುವುದು ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೋಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಕೋಚಿಂಗ್ ತರಗತಿಗೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಕೆಲವರು ಇದು ಕೇವಲ ವ್ಯವಹಾರ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ತರಬೇತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೋಚಿಂಗ್ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೋಚಿಂಗ್ ವರ್ಗದ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ, ಇದರಿಂದ ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೋಚಿಂಗ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ

ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಜನಸಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೊಂದಬವುದು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೋಚಿಂಗ್ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಮಗುವಿಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಕೋಚಿಂಗ್‌ಗೆ ಬರುವ ಮೂಲಕ ಅವನು ತನ್ನ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳು ಬರುತ್ತವೆ

ಮಗುವಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗಮನ ನೀಡಿದರೆ, ನಂತರ ಮಗುವಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಂಕಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ

ಕೋಚಿಂಗ್ ತರಗತಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮೂಲಕ, ಮಕ್ಕಳು ಅಧ್ಯಯನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಧ್ಯರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೋಚಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಾಲೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವಾಗ ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಭಯ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ

ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಅರ್ಥವಾಗದಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅವರು ಕೋಚಿಂಗ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೋಚಿಂಗ್ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದಾಗ, ನಂತರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಭಯ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಪರಿಹಾರವಿದೆ.

ಕೋಚಿಂಗ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು
ಬಾಲ್ಯವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ

ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತರುವ ಭಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತರಬೇತಿಯತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಕೋಚಿಂಗ್ ವರ್ಗದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಟ, ಪಾಠ,ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಧ್ಯರ್ಯ ಹಾಗು ಕ್ರೀಡೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯವನ್ನು ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕೋಚಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟ ಏರುತ್ತದೆ

ಮೊದಲು ಮಗು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಅದರ ನಂತರ ಅವುಗಳು ಕೋಚಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ, ನಂತರ ಹೋಮ್‌ವರ್ಕ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತಾರೆ , ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಗುವು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮಗುವಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೋಪ, ಕಿರಿಕಿರಿ, ಹಠ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಣದ ವ್ಯರ್ಥ

ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಚಾಣಾಕ್ಷರು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ಅವರನ್ನು ಕೋಚಿಂಗ್ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಡಿ. ಇದು ಅವರ ಸಮಯ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಸಹ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕೋಚಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾವ ಕೋಚಿಂಗ್‌ ತರಗತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ?

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಕೋಚಿಂಗ್ ತರಬೇತಿಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಚುರುಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಲಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥವಾದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು.

Advantages and disadvantages of teaching coaching classes to children

ಈಗ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ 5 ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ನೀವೇ ಸ್ವಂತಃ ಕಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ತರಬೇತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸುವ ಅನೇಕ ಪೋಷಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನವಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಮಯವಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಿ. ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು.

ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೂ ಸಮಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ, ಕೆಲವ್ಮ್ 5 ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸುವ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನೀವೇ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಕೋಚಿಂಗ್ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಕೋಚಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಹೇಗೆ?

ಕೋಚಿಂಗ್‌ನ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾವು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವ ತರಗತಿಯಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಆರಿಸಬೇಕು?. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನಗಳೊಂದಿಗೆ, ತರಬೇತಿಯ ವ್ಯವಹಾರವು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಹಳ್ಳಿಗಳು, ಪಟ್ಟಣಗಳು ​​ಮತ್ತು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ತರಗತಿಗಳು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆರಿಸುವುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಅವರ ಸರಿಯಾದ ಕೋಚಿಂಗ್ ತರಗತಿಗಳು ಇರುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಹ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಉತ್ತಮ ಕೋಚಿಂಗ್ ವರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಉತ್ತಮ ಕೋಚಿಂಗ್ ವರ್ಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ.

ಕೋಚಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಾಗ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿಫಲಿತಾಂಶವಲ್ಲ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿ

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಕೋಚಿಂಗ್‌ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವವರು, ಅವರ ಕೋಚಿಂಗ್‌ ತರಬೇತಿಯ ನಕಲಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಟಾಪರ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಆ ಕೋಚಿಂಗ್‌ಗೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆಳೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೋಚಿಂಗ್ ವರ್ಗದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಟಾಪರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬದಲು, ಅಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೇಗೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಹೇಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತರಗತಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಿ. ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತರಬೇತಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರವೇಶ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಡೆಮೊ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ

ಪ್ರವೇಶ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತರಾತುರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬದಲಿಗೆ ಒಂದು ವಾರ ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಕೋಚಿಂಗ್ ಆಪರೇಟರ್ ಸಹ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಗು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಿದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಆ ಕೋಚಿಂಗ್ ತರಗತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬೇಕು.

ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿ

ಆ ಕೋಚಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಹೇಗೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜ್ಞಾನ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೇಳಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕೋಚಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

ನೀವು ಯಾವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಅಧ್ಯಯನದ ಮಾದರಿ ಯಾವುದು, ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ನಿಯಮಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಗಿದೆಯೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ. ಕೋಚಿಂಗ್ ಜನರಿಂದ ಅವರು ಒಂದೇ ಸೆಟ್ ಅಥವಾ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಹ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು.

ಕೋಚಿಂಗ್ ತರಗತಿಯ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಯಾವುವು, ಯಾವ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೋಚಿಂಗ್ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೋಚಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಆರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿ.

ಮುಂದೆ ಓದಿ :

ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳು.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here