ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡುವುದು ಎಂದರೇನು?

0
What Is Spiritual Bypassing in Kannada
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡುವುದು ಎಂದರೇನು?

What Is Spiritual Bypassing in Kannada?

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡುವಿಕೆಯು ಸಂಕೀರ್ಣ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. 1980 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ವೆಲ್ವುಡ್ ಎಂಬ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪರ್ಸನಲ್ ಸೈಕೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಈ ಪದವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟುವರ್ಡ್ ಎ ಸೈಕಾಲಜಿ ಆಫ್ ಅವೇಕನಿಂಗ್ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ. ವೆಲ್ವುಡ್ ಪ್ರಕಾರ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು “ಪರಿಹರಿಸಲಾಗದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಮಾನಸಿಕ ಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅಥವಾ ತಪ್ಪಿಸಲು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ” ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು.

ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ, ಜನರು (ಸ್ವತಃ ಸೇರಿದಂತೆ) ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಗುರಾಣಿ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ವೆಲ್ವುಡ್ ಗಮನಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕಠಿಣ ಭಾವನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಅಥವಾ ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಬದಲು ಜನರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿವರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕುತ್ತಾರೆ.

ಇದು ಹಾನಿಯಿಂದ ಸ್ವಯಂ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಜನರ ನಡುವೆ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಇದು ಕೇವಲ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ನಿಜವಾದ ನಿರ್ಣಯವಿಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

“ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಬಹುದಾದರೂ, ಸಂಕೀರ್ಣ ಭಾವನೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.”

ಚಿಹ್ನೆಗಳು

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡುವುದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಜನರು ತಾವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರರಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಂದರೆ:

 • ಕೋಪದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು
 • ಅಭದ್ರತೆಗಳಿಂದ ಮರೆಮಾಚುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ನಂಬುವುದು
 • ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಗಳು “ಕಲಿಕೆಯ ಅನುಭವಗಳು” ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅನುಭವದ ಹಿಂದೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದರವಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುವುದು
 • ಧ್ಯಾನ ಅಥವಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂತಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿವೆ ಎಂದು ನಂಬುವುದು
 • ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗದ, ಆದರ್ಶವಾದ
 • ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಭಾವನೆಗಳು
 • ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು
 • ಧನಾತ್ಮಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಆಶಾವಾದಿಯಾಗಿರುವುದು
 • ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇತರರ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸುವುದು
 • ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ವಸ್ತುಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ ಎಂದು ನಟಿಸುವುದು
 • ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯ ಮೂಲಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವುದು
 • ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನೀವು “ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರಬೇಕು” ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವುದು
 • ನಿರಾಕರಣೆ ಮತ್ತು ದಮನದಂತಹ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡುವುದು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಒಂದು ಬಾಹ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಪರಿಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡಲು ಬಿಡುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗಳು

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗುರುತಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ:

 • ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಮರಣದ ನಂತರ, ಜನರು ಬದುಕುಳಿದ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ, ಸತ್ತವರು “ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ” ಮತ್ತು ಅದು “ದೇವರ ಯೋಜನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗವಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
 • ಬೇರೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಳೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಅವಳ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವಳನ್ನು ತುಂಬಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
 • ಸಂಬಂಧಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಗಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನೋವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಬದಲು, ಹಾನಿಗೊಳಗಾದವರು ತಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅತಿಯಾಗಿ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.
 • ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡುವಿಕೆಯು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಜನರ ನೈಜ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಲು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಅಶ್ಲೀಲ ನಿಂದನೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ “ಒಳ್ಳೆಯವರು,” “ನಾಗರಿಕರು” ಅಥವಾ “ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ” ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಜನರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೈಪಾಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು

ನೀವು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರಬಹುದು:

 • “ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.”
 • “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೀರಿ.”
 • “ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು.”
 • “ಇದು ವೇಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ.”
 • “ಉತ್ತಮ ವೈಬ್ಸ್ ಮಾತ್ರ!”
 • “ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು!”

ಪ್ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವ ಮೊದಲು, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೀವೇ ಕೇಳಿ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಾಂತ್ವನ ಅಥವಾ ಒಳನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?

ಕಾರಣಗಳು

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡುವುದು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವ್ಯವಹರಿಸಲು ತುಂಬಾ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಈ ರಕ್ಷಣೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಥವಾ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ನಡವಳಿಕೆಯ ಹಿಂದೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೇರಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಇತರ ಪಾತ್ರಗಳಿವೆ.

ವಿಷಕಾರಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಆಶಾವಾದದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಶಾಶ್ವತಗೊಳಿಸುವ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡುವಿಕೆಯ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಗಿಂತ ಮೇಲೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಹೊರತು ಅವರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೆಂದರೆ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಏನನ್ನಾದರೂ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಳಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಜನರು ಸ್ವಯಂ ವಾಸ್ತವೀಕರಣದ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಕಷ್ಟಕರ ಅಥವಾ ನೋವಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಬದಲು, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಹಣೆಬರಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಪರಿಣಾಮಗಳು

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ತೀವ್ರ ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಹತಾಶೆ ಅಥವಾ ಆತಂಕವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಇದು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡುವಿಕೆಯು ಹಲವಾರು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಮತ್ತು ಇತರರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಕೆಲವು negative ಪರಿಣಾಮಗಳು ಸೇರಿವೆ:

 • ಆತಂಕ
 • ನಾಯಕರಿಗೆ ಕುರುಡು ನಿಷ್ಠೆ
 • ಸಂಕೇತ ಅವಲಂಬನೆ
 • ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ
 • ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ
 • ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಗೊಂದಲ
 • ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
 • ಅವಮಾನದ ಭಾವನೆಗಳು
 • ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾರ್ಸಿಸಿಸಮ್

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾರ್ಸಿಸಿಸಮ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂ-ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇತರರನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕಲು ಅದನ್ನು ಆಯುಧವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು

ಜನರು ತಾವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದಾಗ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಗಾಧವಾಗಬಹುದು. ಕೋಪ, ಅಸೂಯೆ, ಅಸಹ್ಯ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಧದ ಭಾವನೆಯು ದುಃಖಕರವಾಗಬಹುದು, ಮತ್ತು ಜನರು ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಅಥವಾ ಯೋಚಿಸಲು ನಾಚಿಕೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು.

ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಬದಲು-ಮತ್ತು ಆ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು-ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸದಂತೆಯೇ, ನಿಮಗೆ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಂದ ಇತರ ಜನರನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀವು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇತರರನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಅಥವಾ ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು-ಅವರ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಳಪೆ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ-ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ರೂಪವೂ ಆಗಬಹುದು.

ಇತರ ಜನರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವುದು
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡುವಿಕೆಯು ಇತರರು ಏನನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡುವಿಕೆಯು ಇತರರಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನವಾಗಿರಲು ಗ್ಯಾಸ್ಲೈಟ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.

ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬದಲು, ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಜನರಿಗೆ ಅವರು negative ಜನರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಜನರಿಗೆ ಅವರು ಉಂಟುಮಾಡಿದ ಹಾನಿಗಾಗಿ ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡುವಿಕೆಯು ಅರಿವಿನ ಅಪಶ್ರುತಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜನರು ಅನುಭವಿಸುವ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜನರು ಎರಡು ಸಂಘರ್ಷದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಜನರು ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವೇ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ನೀವು ನಂಬಿದರೆ, ನೀವು ಮಾಡಿದ ನೋವಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಹೆಣಗಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಪರಾಧದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ-ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಬಯಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಘರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡುವಿಕೆಯು ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆಪಾದನೆಯನ್ನು ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇತರರನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು

ಸಮರ್ಥನೀಯ ಕೋಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇತರ ಜನರನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಕೋಪವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮಂಜಸವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯು ಮಾನ್ಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

“ಕೋಪ, ಅಸೂಯೆ ಮತ್ತು ನಿರಾಶೆಯಂತಹ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಸರಿಯೇ. ಆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.”

ದುಃಖವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವುದು

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡುವಿಕೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ, ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರುವುದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ “ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ರೀತಿ”, “ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ / ದೇವರ ಉದ್ದೇಶದಂತೆ” ಅಥವಾ “ಅದು ಏನು” ಎಂದು ಹೇಳುವುದು. ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಜನರನ್ನು ಕೊಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತಹ ವಿವರಣೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಿಷಯಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ, ಬದಲಾಗದ ಅಥವಾ ದೈವಿಕವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.

ಅಂತಹ ವಿವರಣೆಗಳು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಹಂತಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಹೊರಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡುವುದು ಬಲಿಪಶು-ದೂಷಣೆಯ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆಘಾತಗಳ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಲಿಕೆ, ಆತಂಕ, ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಇತರ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅವರು ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುವುದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ನೋವು ಮತ್ತು ಸಂಕಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೇಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡುವಿಕೆಯು ಇತರ ಕೆಲವು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೋಯಿಸುವ ಋಣಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡುವಿಕೆಯು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ “ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ” ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಘರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಬದಲು, ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬದಲು, ನೀವು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಬದಲು, ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತೀರಿ. ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿಸಲು ಗುರಾಣಿಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವಿರಿ-ನಿಜವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ.

ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡುವಿಕೆಯು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಇತರರಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಧ್ಯಾನವು ಸಹಾಯಕವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಹಿತಕರ ಸತ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಅಥವಾ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಆ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇತರರಿಗಿಂತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರೆಂದು ಭಾವಿಸುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವೇ? ನಂತರ ಅವರು ನಿಜವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೈಪಾಸ್‌ನಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

“ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಡುವೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.”

ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಳು

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡುವಿಕೆಯು ನಾವು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಆತ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾವ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವನವು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳಾಗಿರಬಾರದು. ಗರಿಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು, ನಾವು ಕನಿಷ್ಠವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೈಪಾಸ್‌ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು:
 • ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದು ಎಂದು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕೆಲವು ಭಾವನೆಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಅಹಿತಕರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅನುಭವಗಳು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಷೇಧವಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಈ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರದಿಂದ ನೋಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕೇವಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವೆಂದು ನೆನಪಿಡಿ.
 • ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ಅಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಜೀವನದ ಗುರಿಯಲ್ಲ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಲು ಆ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು. ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
 • ಅನಾನುಕೂಲ ಭಾವನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಏನನ್ನಾದರೂ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಅನಾನುಕೂಲ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಹೊರೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ನೋಡಿ.
 • ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯು ಅನೇಕ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜನರು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು, ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು, ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯತ್ತ ತಿರುಗುತ್ತಾರೆ.ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಜನರು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ, ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮಾನಸಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ.
ಒಂದು ಸಂದೇಶ

ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಡಿ. ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಬರುವುದು ಸುಲಭ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಕಷ್ಟಕರವಾದದ್ದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಾಧನಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪೂರೈಸುವ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here