ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ವಿಧದ ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.

0
There are eight types of life insurance policies in India, know about them in Kannada
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ವಿಧದ ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

There are eight types of life insurance policies in India, know about them in Kannada.

ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಜೀವ ವಿಮೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾರೊಬ್ಬರ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ನೀಡಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವರು ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹ ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ವಿಧದ ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ಇಂದು ನಾವು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

  • ಅವಧಿಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ
  • ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ
  • ಮನಿಬ್ಯಾಕ್ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ
  • ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ
  • ಯುಲಿಪ್ ಜೀವ ವಿಮೆ
  • ಜೀವಮಾನದ ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ
  • ಮಕ್ಕಳ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ
  • ನಿವೃತ್ತಿ ಪಾಲಿಸಿ
ಅವಧಿಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ :

ಈ ನೀತಿಯನ್ನು 10, 20 ಅಥವಾ 30 ವರ್ಷಗಳಂತಹ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಅವಧಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪ್ರಯೋಜನವು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ಯಾವುದೇ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಅಂಶಗಳಿಲ್ಲದೆ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಪಾಲಿಸಿದಾರನು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮರಣಹೊಂದಿದರೆ, ಆಶ್ವಾಸಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅವನ / ಅವಳ ನಾಮಿನಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ :

ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪಾಲಿಸಿಯು ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಎರಡನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ.
ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪಾಲಿಸಿದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ಅಪಾಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಬೋನಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಂತಹ ಅನೇಕ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ಪಾವತಿಸುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪಾಲಿಸಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ಸತ್ತರೆ, ಪಾಲಿಸಿ ಮೊತ್ತದ ಮುಖಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾಮಿನಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮನಿಬ್ಯಾಕ್ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ :

ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದತ್ತಿ ನೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕೊನೆಯ ಕಂತು ಪಾಲಿಸಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇವು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ :

ಈ ರೀತಿಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯು ಹೋಲ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯದ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ನೀತಿಗಳು ಅಲ್ಪ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹಣಕಾಸಿನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ವಿಮೆದಾರರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಶ್ವಾಸಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ನೀತಿಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಅನನ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಯುಲಿಪ್ ಜೀವ ವಿಮೆ :

ಈ ರೀತಿಯ ನೀತಿಯು ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಎರಡನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ. ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮನಿಬ್ಯಾಕ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಆದಾಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಯುಲಿಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಯುಲಿಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಾಭದ ಮೇಲೆ, ನೀವು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನಂತೆ ಅದರ ಒಂದು ಘಟಕವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಆದಾಯವು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವರ್ತನೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಜೀವಮಾನದ ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ :

ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ಹೋಲ್ಡರ್ ಜೀವಮಾನದ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಈ ನೀತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಟರ್ಮ್ಸ್ವಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿದಾರನ ಸಾವಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾಮಿನಿಗೆ ವಿಮೆಯ ಹಕ್ಕು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಇತರ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 65-70 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಈ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಪಾಲಿಸಿಯ ಆಶ್ವಾಸಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಮಕ್ಕಳ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ :

ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಗುವಿನ ಇತರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಂತಹ ನೀತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಪಾಲಿಸಿದಾರನ ಮರಣದ ನಂತರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನೀತಿಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಪರವಾಗಿ ವಿಮಾದಾರರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೊಂದಿರುವವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ನಿವೃತ್ತಿ ಪಾಲಿಸಿ :

ಇದರಲ್ಲಿ, ಹೋಲ್ಡರ್ ಜೀವ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಹೊಂದಿರುವವರು ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯ ನಂತರ, ಹೊಂದಿರುವವರು ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಿಂಚಣಿಯಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here