ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ..

0
Indian National Flag History and Significance

ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ..Indian National Flag History and Significance..

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧ್ವಜವನ್ನು ಬೀಸುವುದು ಎಂದರೆ ದೇಶ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ, ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು, ‘ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜವು ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು . ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ ಮತ್ತು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸ ಬಹುದಿತ್ತು, ಉಳಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಾರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಯೂನಿಯನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಂದ ಅದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜವನ್ನು ‘ತಿರಂಗಾ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳು. ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಬಣ್ಣದ ಪ್ರಮುಖತೆಯನ್ನು ಸಮಾನ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ, ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು. ತ್ರಿವರ್ಣದ ಅಗಲ ಮತ್ತು ಉದ್ದ 2: 3 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ತ್ರಿವರ್ಣದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ನೀಲಿ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವಿದೆ, ಇದು 24 ಪಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜದ ಮಹತ್ವ:

ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಾಗರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಸುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಧ್ವಜವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜವು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಮಗ್ರತೆ, ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ವೀರರು ಮತ್ತು ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರು ಜನಿಸಿದ ದೇಶದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತೇವೆ.ತ್ರಿವರ್ಣದ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳ ವಿವರವಾದ ವಿವರಣೆ –

ಕೇಸರಿ – ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣ ತ್ರಿವರ್ಣದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಧೈರ್ಯ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

ಬಿಳಿ – ತ್ರಿವರ್ಣದಲ್ಲಿನ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವು ಸತ್ಯ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಣ್ಣವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಸಿರು – ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವು ಹಸಿರು ಭೂಮಿಯ ನಂಬಿಕೆ, ಅಶ್ವದಳ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಫಲವತ್ತತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ – ಇದನ್ನು ಧರ್ಮ ಚಕ್ರ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವನ್ನು 3 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮಾಡಿದ. ಇದು ತ್ರಿವರ್ಣದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇದು 24 ಪಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವು ಜೀವನದ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ಸಾವು ಎಂದರ್ಥ.

ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜದ ಇತಿಹಾಸ :

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜವು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಧಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಲು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು, ಜುಲೈ 22, 1947 ರಂದು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜ ತ್ರಿವರ್ಣವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಯಿತು.ಇದರ ನಂತರ, ಆಗಸ್ಟ್ 15, 1947 ರಿಂದ 1950 ರ ಜನವರಿ 26 ರವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜವನ್ನು ಭಾರತದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವೆಂದು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಯಿತು. 1950 ರಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅದನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಗಣರಾಜ್ಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಪಿಂಗಲಿ ವೆಂಕ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜಗಳ ಇತಿಹಾಸ :

 • 1904-06 – ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜದ ಇತಿಹಾಸವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದ ಅವಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. 1904-06ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವು ಮೊದಲು ಜನರ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಐರಿಶ್ ಶಿಷ್ಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಈ ಧ್ವಜವನ್ನು ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತಾ ಧ್ವಜ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಈ ಧ್ವಜದ ಬಣ್ಣಗಳು ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದ್ದವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವು ವಿಜಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ‘ವೊಂಡೆ ಮಾಟೋರಂ’ ಅಂದರೆ ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಭಗವಾನ್ ಇಂದ್ರನ ಆಯುಧ ವಜ್ರಾ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಮಲದ ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಿಡಿಲು ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕಮಲವು ಶುದ್ಧತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿತ್ತು.
 • 1906 – ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತಾ ರಚಿಸಿದ ನಂತರ, 1906 ರಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ಧ್ವಜವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು, ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಲಿ, ನಂತರ ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು. ಇದರಲ್ಲಿ, ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ನೀಲಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 8 ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು. ಕೆಳಗಿನ ಕೆಂಪು ಪಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರವಿತ್ತು. ಪಿಲಿ ಬೆಲ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿಯಿಂದ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಈ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಆ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಕೇಸರಿ, ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು, ಇದನ್ನು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಧ್ವಜ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಅದರ ಮೇಲೆ 8 ಅರ್ಧ ಅರಳಿದ ಕಮಲಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಲೋಟಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಎಂದೂ ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಸಚೀಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಬೋಸ್ ಮತ್ತು ಸುಕುಮಾರ್ ಮಿತ್ರ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಧ್ವಜವನ್ನು ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 7, 1906 ರಂದು ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ಪಾರ್ಸಿ ಬಗಾನ್ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಲಾಯಿತು, ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ :

 • 1907 ರಲ್ಲಿ – 1907 ರಲ್ಲಿ, ಮೇಡಂ ಭಿಕಾಜಿ ಕಾಮ, ವಿನಾಯಕ ದಾಮೋದರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಮ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇದನ್ನು ಮೇಡಂ ಭಿಕಾಜಿ ಕಾಮ ಧ್ವಾಜ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಧ್ವಜವನ್ನು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಡಂ ಭಿಕಾಜಿ ಕಾಮ ಅವರು 22 ಆಗಸ್ಟ್ 1907 ರಂದು ಹಾರಿಸಿದರು. ದೇಶದ ಹೊರಗಿನ ವಿದೇಶಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಈ ಸಮಾರಂಭದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ‘ಬರ್ಲಿನ್ ಸಮಿತಿ ಧ್ವಜ’ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಈ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ, ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿತ್ತು.
 • 1916 – 1916 ರಲ್ಲಿ, ಪಿಂಗಲಿ ವೆಂಕಯ್ಯ ಎಂಬ ಲೇಖಕನು ಒಂದು ಧ್ವಜವನ್ನು ಮಾಡಿದನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಅವನ ಆಲೋಚನೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿತು. ಅವಳು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಳು. ಅದಕ್ಕೆ ನೂಲುವ ಚಕ್ರವನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದರು. • ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಪಿಂಗಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಧ್ವಜವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ, ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ 2 ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೂಲುವ ಚಕ್ರವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಧ್ವಜವನ್ನು ನೋಡಿದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವು ಹಿಂದೂಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಾತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಧ್ವಜದೊಂದಿಗೆ ದೇಶವು ಒಗ್ಗೂಡಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
 • 1917 – 1917 ರಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್ ಹೊಸ ಧ್ವಜವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಈ ಧ್ವಜದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶದ ಧ್ವಜವನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಉಳಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 5 ಕೆಂಪು ಮತ್ತು 5 ನೀಲಿ ರೇಖೆಗಳಿವೆ. ಈ 7 ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಸಪ್ತಾರಿಷಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ, ಹಿಂದೂಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

1921 – 1947 ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ :

 • 1921 – ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಏಕತೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಬೇಕೆಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಬಯಸಿದ್ದರು, ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಧ್ವಜವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಧ್ವಜವು 3 ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು, ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು. ಈ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವು ದೇಶದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು, ಹಸಿರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಾತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಸಿಖ್ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ನೂಲುವ ಚಕ್ರವನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು ಇಡೀ ಜಾತಿಯ ಏಕತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಧ್ವಜವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಇದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. • 1931 – ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಕೋಮು ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವರು ಕೋಪಗೊಂಡರು. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಧ್ವಜದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಓಚರ್ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಣ್ಣ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಾತಿ ಎರಡನ್ನೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ನಂತರ ಸಿಖ್ ಜಾತಿಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜಾತಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಂತೆ ವಿಭಿನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪಿಂಗಾಲಿ ಹೊಸ ಧ್ವಜವನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ನೀಲಿ ನೂಲುವ ಚಕ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇದನ್ನು 1931 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು, ನಂತರ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಧಿಕೃತ ಧ್ವಜವಾಯಿತು.
 • 1947 – 1947 ರಲ್ಲಿ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದಾಗ, ದೇಶದ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಮಿತಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸಭೆ ಕರೆದರು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಧ್ವಜವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಒಪ್ಪಿದರು. 1931 ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಧ್ವಜದ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಅಶೋಕ್ ಚಕ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೂಲುವ ಚಕ್ರವನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು . ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು.

ಧ್ವಜ ತಯಾರಿಸುವ ಕೆಲಸ :

ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ (ಬಿಐಎಸ್) ಧ್ವಜ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಅದರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ಅದರ ಬಟ್ಟೆ, ದಾರ, ಬಣ್ಣ, ಅದರ ಅನುಪಾತ, ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲವೂ, ಅದರ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು –

ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯರು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು –

 • ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಎತ್ತಿದಾಗ, ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣವು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ.
 • ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಧ್ವಜ ಅಥವಾ ಲಾಂಛನ ಇರಬಾರದು.
 • ಮತ್ತೊಂದು ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದರ ಎಡಕ್ಕೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಬೇಕು.
 • ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದು ಇತರ ಧ್ವಜಗಳ ಸಾಲಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರಬೇಕು.
 • ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಖ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ, ಸಂಸತ್ ಭವನ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮುಂತಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹಾರಿಸಬೇಕು.
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜವನ್ನು ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 • ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜವನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬೇಕು.ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಾಸ್ತವ –

 • ರಾಷ್ಟ್ರದ ಧ್ವಜವನ್ನು 29 ಮೇ 1953 ರಂದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತವಾದ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಹಾರಿಸಲಾಯಿತು.
 • ವಿದೇಶಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಡಂ ಭಿಖಾಜಿ ಖಮಾ.
 • ಇದನ್ನು 1984 ರಲ್ಲಿ ರಾಕೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಿದರು.
 • 2014 ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ 50 ಸಾವಿರ ಜನರು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.
 • ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ 90 ಅಡಿ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 60 ಅಡಿ ಅಗಲವಿರುವ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಲಾಯಿತು.

ಈ ಲೇಖನ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ವಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಗಳನ್ನೂ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

“ಮಸ್ತಕ ಬೆಳಗಲು ಹಂಚಿರಿ ಜ್ಞಾನದ ಜನ ಮನದ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರಿ ಪುಣ್ಯದ ಅಂಕೆಗಳನ್ನು”

ಮುಂದೆ ಓದಿ :

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಯ ದಿನ ಎಂದರೇನು

ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬ.

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅರ್ಥ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here