ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮಹತ್ವ.

0
The importance of hard work.

ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮಹತ್ವ. The importance of hard work.

ಒಂದು ಉರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾಂತ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಜನನ ಆಯಿತು. ಅದರ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರಕಾಂತ. ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ್ಟ . ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ ಮಗುವಿನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ, ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಮುದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಇದರಿಂದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ತುಂಬಾ ತುಂಟ ಕೋರ, ಆಲಸ್ಯ ದಾರಿಯಲಿ ಬೆಳೆದ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೊರತೆಯಿರಲಿಲ್ಲ.

ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮುಂಚೆಯೇ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಬಹುಶಃ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್‌ಗೆ ಕೇಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅವನು ಅರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಜೀವನದ ಬಗೆಗಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ತುಂಬಾ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ತಂದೆ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ, ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ.

ಫಲಗಳ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲಗಳ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ತಂದೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಮುದ್ದು ಪ್ರೀತಿಯು ಚಂದ್ರಕಾಂತ್‌ನನ್ನು ಜೀವನದ ವಾಸ್ತವತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮಹತ್ವದಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆಳವಾದ ಆಲೋಚನೆಯ ನಂತರ, ಸ್ವತಃ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾದರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟೇ ಕಠಿಣವಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.

ಒಂದು ದಿವಸ್ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನೀವು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ನನ್ನ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಹಣದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಎರಡು ವತ್ತಿನ ಊಟ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಕ್ಷಣದ್ ಕೋಪ ಎಂದು ಅವನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡನು, ಆದರೆ ತಂದೆ ತನ್ನ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದರು. ಅವರು ಚಂದ್ರಕಾಂತ್‌ಗೆ ಯಾರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಾರದು ಹಾಗು ಹಣ, ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಮನೆಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದರು.

ಪಡೆದ ಹಣವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು..

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಅದನ್ನು ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಬಹಳವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರತಿದಿನ ಅವನು ಮನೆಯ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಣವನ್ನು ಕೇಳಿ ತಂದೆಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಮತ್ತು ಆ ಹಣವನ್ನು ಬಾವಿಗೆ ಎಸೆಯಲು ತಂದೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನು, ಅದನ್ನು ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಅವನು ಪ್ರತಿದಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಇದು ಹಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಿತು, ಆದರೆ ಈಗ ಮನೆಯ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಭಾರವಾಯಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅವನಿಂದ ಭುಜಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಪಡೆದ ಹಣವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಮತ್ತು ಆ ಹಣದ ಪ್ರಕಾರ ಅವನ ಆಹಾರವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.

ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲ..

ಒಂದು ದಿನ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್‌ಗೆ ಯಾರೂ ಹಣ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಆ ದಿನ, ಅವರು ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ ದಣಿದ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಹತ್ತಿರ ತಲುಪಿದರು ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅವನಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಲು ಆದೇಶಿಸಿದನು, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವನು ಉತ್ತರಿಸಿದನು – ತಂದೆಯೇ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆವರು ಸುರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಹಣವನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಲು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರಿ?. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಂದೆ, ಇಂದು ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ತನ್ನ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ತಂದೆಗೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಚಂದ್ರಕಾಂತ್‌ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದರು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಹಣವನ್ನು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಸಾಡುತ್ತಿದ್ದ, ಒಂದು ದಿನ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಚಂದ್ರಕಾಂತ್‌ನಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಾರೆ, ಆ ದಿನ ಯಾರೂ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಬಳಿ ಇರುದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಯ್ಕೆ ಉಳಿದಿರುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ತಂದೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್‌ನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದನು.

ಶಿಕ್ಷಣ:

ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲಗಳ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೀವನದ ವಾಸ್ತವತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಅವರ ಹೆತ್ತವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯನ್ನು(ಧನ್ ವನ್ನು) ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೋ ಆ ಮನೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ(ಧನ್ ಸಂಪತ್ತು ) ಬರುತ್ತಾಳೆ.

ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹೊರತರುವ ಏಕೈಕ ಅಸ್ತ್ರವೆಂದರೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ. ವ್ಯಾಪಾರಿಯು ತುಂಬಾ ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು, ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ ಬಹುದಿತ್ತು ಆದರೆ ಇಂದು ಉದ್ಯಮಿ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ದಿನ ಅದೇ ಪೀಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ಶಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here